Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Перетворення десяткових чисел.

Контрольні завдання

 

Контрольне завдання містять чотири задачі. Перед розв’язанням кожної задачі вивчіть рекомендуємий матеріал підручника і методичні вказівки до відповідних тем програми. Для закріплення матеріалу додатково проробіть його в робочому зошиті.

При оформленні роботи дотримуйтесь наступних вимог.

1) Обов’язково переписуйте умови задачі з даними для свого варіанту.

2) Відповіді приводьте відразу ж після кожного пункту умови задачі.

3) Умовні графічні позначення цифрових елементів і вузлів приводьте відповідно до ДЕСТ. З цією метою уважно вивчіть Додаток.

4) Сторінки, малюнки, таблиці повинні бути пронумеровані. Малюнки обов’язково підписуйте знизу.

5) Відповіді повинні бути конкретними, короткими, чіткими.

6) Виправлення помилок (роботу над помилками) виконуйте не в тексті контрольної роботи, а після рецензії викладача.

 

Задача 1

Модуль 1.1Основи обчислювальної техніки

Тема: Системи числення

 

Завдання 1.1. Згідно з вказаним варіантом переведіть десяткове число А10 у двійкову, двійково-десяткову, вісімкову та шістнадцяткову системи числення. А10=45m,n35, де m-передостання, n-остання цифри залікової книжки, з точністю q-6.

Завдання 1.2. Згідно з заданим варіантом переведіть вісімкове число В8 та шістнадцяткове число С16 у двійкову систему числення, В8 вибирають з таблиці, С16=С m6,nА

n
В8 135,35 147,74 123,56 265,33 165,67 142,53 444,33 253,61 376,12 567,55

 

Завдання 1.3. Згідно з заданим варіантом переведіть у десяткову систему числення двійкове число D2, вісімкове число Е8 та шістнадцяткове число F16.

n
D2 11101,01 10101,11 10100,10 11010,01 10111,01 11010,11 10011,10 11101,01 1100,01 10111,11
Е8 135,35 147,74 123,56 265,33 165,67 142,53 444,33 253,61 376,12 567,55
F16 А35,35 B47,74 C23,56 D65,33 E65,67 F42,53 A44,33 B53,61 C76,12 D67,55

 

Методичні вказівки по виконанню задачі 1

Вивчіть матеріал відповідно розділу в (6, ст.11-16, 24-25) і методичні вказівки до виконання задачі.

 

Перетворення десяткових чисел.

Для перетворення десяткового числа у двійкову систему числення число ділять на 2. Остачу у вигляді 0 або 1 записують у молодший розряд двійкового числа. Частку від ділення знов ділять на 2, остачу (0 або 1) записують у наступний після молодшого розряд. Ці дії виконують доти, доки частка від чергового ділення не дорівнюватиме 1. Одиницю записують у старший розряд двійкового числа.

Для перетворення цілого числа X, записаного в системі числення з ос­новою p, на його еквівалент у системі числення з основою q слід ділити X на q до отримання цілої остачі, меншої від q (метод послідовного ділення). Число X у системі числення з основою q подається послідовністю остач ділення в порядку, зворотному їхньому одержанню, причому старшу цифру в числі X дає остання остача.

Рис. Перетворення десяткового числа 15510 на двійковий еквівалент

Для чисел, що мають як цілу, так і дробову частину, переведения з од-нієї системи числення в іншу здійснюється окремо для цілої і дробової частин. Для перетворення правильного дробу X, записаного у системі чи­слення з основою р, на його еквівалент в системі числення з основою q слід послідовно множити X на q, причому множити слід тільки дробові частини (метод послідовного множення). Еквівалент X у системі числен­ня з основою q подається у вигляді послідовності цілих частин результа­те множення у порядку їхнього одержання, причому старший розряд є цілою частиною першого результату. Якщо необхідно виконати перетво­рення з точністю q , то кількість послідовних множень дорівнює к.

Приклад.Записати десятковий дріб 0,36610 з точністю 2-8 у двійковій системі числення.

Дробові частини заданого числа та чисел, що утворюються у результаті множення, 8 разів послідовно множимо на 2 (рис.).

 

 

Рис. Перетворення десяткового числа 0,36610 на двійковий еквівалент з точністю 2-8

 

 

Двійково-десяткова система числения - система, у якій кожну десяткову цифру від 0 до 9 подають 4-розрядним двійковим еквівалентом.

Приклад.Перетворити десяткове число 369110 на двійково-десятковий код. При перетворенні кожну цифру десяткового числа перетворюють на двійковий 4-розрядний еквівалент:

Отже, 369110 = 0011 0110 1001 00012-10

 

Для перетворення вісімкового числа на двійковий еквівалент кожну його цифру замінюють двійковою тріадою:

Отже, 65218 = 1101010100012

 

Для перетворення шістнадцяткового числа на двійковий еквівалент кожну шістнадцяткову цифру слід замінити на двійковий еквівалент - тетраду.

 
 

Шістнадцяткове число F
Двійкове чило

Отже, 7F16 = 011111112.

 

Переведення числа D в десяткову систему числення:

D2=1101,01=1*23+1*22+1*20+1*2-2=8+4+1+0,25=13,2510

 

Переведення числа Е в десяткову систему числення:

E8=423,16=4*82+2*81+3*80+1*8-1+6*8-2=+56+7+0,25+0,078=275,2187510

Переведення числа F в десяткову систему числення:

F16=F71,3D=15*162+7*161+1*160+3*16-1+13*16-2= =3840+112+1+0,188+0,051=3953,23910

 

Перетворення двійкового числа на десятковий еквівалент.Під кожним бітом двійкового числа записують десяткові значения кожної позиції. Десяткові числа підсумовують. Приклад перетворення двійкового чис­ла 101101102 на десятковий еквівалент наведено у таблиці.

 

Перетворення вісімкового числа на десятковий еквівалент. Кожну цифру вісімкового чис­ла множать на відповідну вагу позиції. Сума цих добутків дає десяткове чис­ло. Приклад перетворення вісімкового чис­ла 23578 на десятковий еквівалент наведено у таблиці.

 
 

Перетворенняшістнадцяткового числа на десятковий еквівалент.

Кожну цифру шістнадцяткового чис­ла множать на відповідну вагу позиції. Сума цих добутків дає десяткове чис­ло. Приклад перетворення шістнадцяткового чис­ла 2С6Е16 на десятковий еквівалент наведено у таблиці.

 


Читайте також:

 1. Адаптивні хвилькові перетворення : Хвилькові пакети.
 2. Введення чисел.
 3. Визначення перетворення за Лапласом
 4. Визначення режиму вибухового перетворення хмари ГППС
 5. Визначення. Матриці, отримані в результаті елементарного перетворення, називаються еквівалентними.
 6. Визначте соціальні перетворення в процесі радянізації українського суспільства.
 7. Виконаємо лінійне перетворення
 8. Вимірювальні сигнали, перетворення вимірювальних сигналів, форми вимірювальної інформації
 9. Вирішення проблеми не міститься в існуючому знанні та не може бути отримане шляхом перетворення наявної наукової інформації.
 10. Вирішення проблеми не міститься в існуючому знанні та не може бути отримане шляхом перетворення наявної наукової інформації.
 11. Відношення порядку на множині дійсних чисел.
 12. Відношення порядку на множині невід’ємних раціональних чисел.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Задача 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.