Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бази даних АС ДЗК

Таблиця 1.

Автоматизована система ведення ДЗК

Створення і запровадження в нашій державі єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру України (АС ДЗКУ), реалізованої у середовищі сучасних інформаційних та ГІС-технологій, забезпечить ефективніше управління земельними ресурсами, створить передумови для вдосконалення системи оподаткування і введення системи реєстрації прав власності на землю та іншу нерухомість, забезпечить формування інформаційної інфраструктури ринку земель.

У системі Держкомзему України АС ДЗКУ запроваджується відповідно до Програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1355. Ця Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов'язаних з оперативним веденням і використанням даних державного земельного кадастру.

Головна мета Програми - створення АС ДЗКУ на базі широкого використання комп'ютерної техніки - єдиної державної інформаційної системи для забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ і організацій достовірною інформацією про землю.

В цій програмі показується також організаційно-структурна побудова майбутньої автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (Таблиця.1)

Організаційно-структурна побудова автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

Рівень Установа Основні функції
НаціональнийДержавний комітет України по земельних ресурсах Центр державного земельного кадастру управління, нормативне, методичне та технічне адміністрування; ведення класифікаторів та кодифікаторів; організація забезпечення вхідними даними шляхом проведення зйомок, обстежень, вишукувань, інвентаризації, оціночних робіт; зведення та узагальнення даних, одержаних на обласному рівні; складання звітів про розподіл земельного фонду; забезпечення земельно-кадастрового картографування; надання інформаційних послуг; зв’язок з іншими системами(передача-одержання даних); сервісне обслуговування споживачів земельно-кадастрової інформації; розвиток та постійне вдосконалення системи; тестування і сертифікація програмних засобів та інформаційних технологій; підготовка і перепідготовка кадрів;
ОбласнийДержавний комітет АР Крим по земельних ресурсах (1); обласні управління земельних ресурсів (24) Земельно-кадастровий центр АР Крим; обласні земельно-кадастрові центри управління, методичне та технічне адміністрування; організація забезпечення вхідними даними шляхом проведення зйомок, обстежень, вишукувань, інвентаризації, оціночних робіт; зведення та узагальнення даних, одержаних на районному (міському) рівні; складання звітів про розподіл земельного фонду; земельно-кадастрове картографування; надання інформаційних послуг; передавання даних на національний рівень; зв’язок з іншими системами(передача-одержання даних); сервісне обслуговування системи; розвиток системи автоматизації; підготовка і перепідготовка кадрів;
Районний (міський)Київське та Севастопольське міські управління земельних ресурсів (2); районні відділи земельних ресурсів (490); відділи земельних ресурсів міст республіканського підпорядкування АР Крим (11); відділи (управління) земельних ресурсів міст обласного підпорядкування (154) Земельно-кадастрові центри міст Києва та Севастополя; районні земельно-кадастрові центри; земельно-кадастрові центри міст республіканського підпорядкування АР Крим та міст обласного підпорядкування технічне та методичне адміністрування ведення даних реєстрації земель, ведення чергових планів розподілу земель за власниками та землекористувачами; організація та контроль підготовки документів що посвідчують право власності на землю та договорів про оренду земельних ділянок; ведення баз первинних земельно-кадастрових даних; надання інформаційних послуг; складання звітів про розподіл земельного фонду; забезпечення земельно-кадастрового картографування; передавання даних на обласний та національний рівень; зв’язок з іншими системами(передача-одержання даних)
МісцевийЗемлевпорядники сіл та селищ   збір вихідних даних та передавання їх на районний рівень; надання послуг фізичним та юридичним особам

Основними завданнями автоматизації ведення державного земельного кадастру є:

- створення на основі новітніх комп’ютерних та інформаційних технологій дієвого механізму автоматизованого ведення державного земельного кадастру;

- сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема в аграрному секторі економіки;

- підтвердження права власників та користувачів на земельні ділянки;

- забезпечення земельно-кадастровою інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ та організацій;

- сприяння забезпеченню своєчасних надходжень коштів від плати за землю;

- вдосконалення взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері управління земельними ресурсами;

- удосконалення механізму розрахунку розміру платежів за землю;

- створення і управління банками даних про наявність і стан земельних ресурсів;

- інформаційне забезпечення і підтримка широкомасштабних робіт із землеустрою, моніторингу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, регулювання оптимального розвитку територій, включаючи встановлення меж територій з особливим правовим режимом (природоохоронний, рекреаційний, оздоровчий, історико-культурний).

Метою запровадження АС ДЗКУ є створення на основі застосування сучасних інформаційних та ГІС-технологій єдиного інформаційного середовища для:

· ефективного управління земельними ресурсами;

· інформаційного забезпечення ринку земель;

· оподаткування;

· реєстрації прав власності;

· інформаційної взаємодії з іншими автоматизованими системами.

Функціональне призначення АС ДЗКУ полягає у реалізації таких функцій:

· створення кадастрових баз даних (семантичних і просторових) шляхом первинного обліку земельних ділянок на базі єдиної системи кадастрових номерів та стандартів структури кадастрових баз даних;

· реєстрація земельних ділянок, іншої нерухомості й прав на них;

· ведення в автоматизованому режимі Державного реєстру земель та Поземельної книги;

· надання інформаційно-аналітичних послуг користувачам системи;

· адміністрування баз даних, їхнього захисту і забезпечення санкціонованого доступу до них для різних категорій користувачів;

· підвищення оперативності та якості організаційно-управлінських рішень у сфері реформування земельних відносин на основі застосування сучасних інформаційних технологій і методів прийняття рішень;

· створення інформаційної бази для об'єктивного та ефективного оподаткування власників і користувачів земельних ділянок;

· забезпечення обміну кадастровою інформацією з іншими галузевими кадастрами та автоматизованими інформаційними системами;

· створення муніципальних ГІС, територіальних кадастрів, багатоцільових кадастрів для комплексного управління регіоном, включаючи можливість аналізу просторових даних, використання математичних і статистичних моделей всебічного аналізу соціально-економічної ситуації в регіоні, її моделювання та прогнозування.

Інформацію, яка зосереджена у кадастрових базах даних АС ДЗКУ, використовують підрозділи центрального апарату і місцеві органи Держкомзему, а також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для:

· поточного управління земельними ресурсами;

· державного моніторингу і контролю за використанням та охороною земель;

· розробки проектів землеустрою й оптимізації землекористувань;

· здійснення заходів щодо раціонального використання та охорони земель;

· інвентаризації земель і ґрунтових обстежень;

· реєстрації прав власників та користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок й іншої нерухомості;

· нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок;

· встановлення розміру податків і орендної плати за землю та ін.

· Користувачами інформації баз даних АС ДЗКУ є:

· підрозділи центрального апарату і місцеві органи Держкомзему;

· власники та користувачі земельних ділянок;

· органи державної влади й органи місцевого самоврядування;

· органи Податкової адміністрації;

· суди та правоохоронні органи, які мають у провадженні справи, пов'язані з конкретними земельними ділянками;

· нотаріальні контори при посвідченні угод щодо трансакцій із земельними ділянками;

· Фонд державного майна України;

· Міністерство аграрної політики; Державне комунальне бюро технічної інвентаризації й експертної оцінки;

· особи, що мають право на спадщину на земельну ділянку;

· суб'єкти ринку земель;

· інші фізичні та юридичні особи, якщо це передбачено відповідними законодавчими і нормативними актами.

Створення, запровадження та функціонування АС ДЗКУ повинні ґрунтуватися, з одного боку, на принципах ведення державного земельного кадастру, а з другого - на загальносистемних принципах побудови сучасних автоматизованих інформаційних систем. При створенні системи мають бути реалізовані також принципи, які відображають специфіку системи, що полягає в її функціональному призначенні, а також в інтеграції семантичної та просторової інформації про об'єкти автоматизації. Крім того, повинні бути враховані принципи побудови корпоративних автоматизованих систем із розподіленими базами даних і мережевими, у тому числі Інтернет технологіями забезпечення клієнт-серверної взаємодії віддалених користувачів системи з локальними (базовими), регіональними та централізованими базами даних державного земельного кадастру.

АС ДЗКУ належить до класу відомчих автоматизованих інформаційних систем і її архітектура відображає організаційну структуру Держкомзему України. АС ДЗКУ має ієрархічну трирівневу територіально розподілену структуру, до складу якої входять:

АС ДЗК базового рівня (міст Києва і Севастополя, міст обласного значення, адміністративних районів, крім районів у містах);

АС ДЗК регіонального рівня (Автономної Республіки Крим, областей);

АС ДЗК національного рівня (Держкомзему України).

На базовому рівні передбачається створення АС ДЗК міст Києва та Севастополя, АС ДЗК адміністративних районів (усього 494 системи) й АС ДЗК міст обласного значення (170 систем). На регіональному рівні передбачається створення АС ДЗК Автономної Республіки Крим та АС ДЗК областей (усього 25 систем). Створюється також одна АС ДЗК національного рівня, яка функціонує при Держкомземі України. Сукупність усіх зазначених систем і являє собою АС ДЗК України.

Залежно від функціонального призначення у структурі АС ДЗКУ виділяють три види підсистем: основні, допоміжні та сервісні. Основні підсистеми реалізують функції формування баз даних земельного кадастру, ведення індексних карт і кадастрових планів, Поземельної книги. До функцій допоміжних підсистем належать інформаційно-аналітичне обслуговування користувачів системи та формування даних статистичної звітності. Основне призначення сервісних підсистем - адміністрування кадастрових баз даних, забезпечення захисту баз даних і санкціонованого доступу до них, управління інформаційною взаємодією АС ДЗКУ зіншими відомчими автоматизованими інформаційними системами і забезпечення корпоративних та загальносистемних функцій АС ДЗКУ.

Склад інформації, що міститься в кадастрових базах даних, відповідає функціональним завданням, які реалізуються на різних рівнях АС ДЗКУ. Застосування ГІС-технологій і геореляційних моделей баз даних дає можливість інтегрувати у базах даних АС ДЗКУ як семантичну (атрибутивну), так і картографічну (просторову) інформацію.

 

 

База даних – сукупність відповідним чином формалізованих і структуризованих даних, для організації введення, збереження і доступу до яких розробляються спеціальні правила.

База даних єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру повинна включати базу даних державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна, а також реєстр речових прав та реєстр заяв. База даних державного кадастрового обліку земель містить відомості в текстовому (атрибутивному) та графічному вигляді (індексні карти та кадастрові плани) з даними кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна і забезпечує узагальнення цих даних за встановленою формою. Текстові відомості бази даних обліку земель включають реєстр територіальних зон, реєстр земельних ділянок, реєстр будівель та споруд, реєстр власників і користувачів земельних ділянок та іншого нерухомого майна, реєстр правовстановлюючих документів.

 

 

 Читайте також:

 1. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 2. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 3. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
 4. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
 5. Архіватори даних.
 6. Архітектура баз даних
 7. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 8. Бази даних як засіб зберігання й обробки інформації
 9. Банки даних
 10. Безпека даних
 11. Введення даних
Переглядів: 4591

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Автоматизована система ведення державного земельного кадастру | Проектування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.