Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Доходи: структура, джерела, диференціація населення

Домогосподарство як об’єкт дослідження рівня життя населення.

 

У сучасних умовах статистика вивчає доходи і витрати населення в контексті СНР, маючи об’єктом свого дослідження домогосподарства. При вивченні доходів і витрат на макроекономічному рівні використовують такі показники, як первинні доходи, наявні доходи, скориговані наявні доходи, кінцеві споживчі витрати, фактичне кінцеве споживання. Методики їх обчислення викладено у відповідних підручниках[8].

Проте вивчення макроекономічних показників дає лише загальне уявлення про їх обсяги та механізми утворення. Для проведення ефективної соціальної політики необхідним є детальний аналіз розподілу доходів і витрат у суспільстві.

Комплексне вивчення системи показників, що характеризують рівень життя населення, соціальна статистика здійснює на основі вибіркових обстежень умов життя домогосподарств [3, 37, 38]. Для всебічного висвітлення матеріального добробуту домогосподарств офіційна статистика використовує систему показників рів­ня життя домогосподарств. Наведемо її у вигляді, поданому в офіційному статистичному бюлетені[9].

1.Доходи і ресурси домогосподарства

1.1. Грошові доходи.

1.2. Негрошові доходи.

1.3. Загальні доходи.

1.4. Сукупні ресурси.

2.Витрати домогосподарства

2.1. Споживчі грошові витрати.

2.2. Неспоживчі грошові витрати.

2.3. Грошові витрати.

2.4. Сукупні витрати.

Нижче наводяться складові цих показників: доходів та сукупних ресурсів — на схемі 1, споживчих і неспоживчих грошових витрат — на схемі 2, сукупних витрат — на схемі 3.

Коротко зупинимося на визначенні основних складових доходів населення.

Оплата праці — заробітна плата, премії, інші винагороди, виплати та допомоги, отримані за основним і додатковими місцями роботи як у грошовій, так і в натуральній формах оплати, за винятком прибуткового податку та інших утримань відповідно до чинного законодавства.

 

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості — особисті доходи від підприємницької, фермерської й самостійної господарської діяльності громадян (тобто без урахування видатків, пов’язаних з цією діяльністю).

Доходи від власності — отримані дивіденди по акціях та інших цінних паперах, відсотки по вкладах у банківські установи, доходи від здачі в оренду нерухомості (житла, гаражів, дач, земельних ділянок тощо).

Доходи від продажу нерухомості — грошові доходи, отримані від продажу квартир, дач, гаражів, будинків, частини будинку, земельних ділянок.

Доходи від продажу особистого і домашнього майна — грошові доходи, отримані від продажу особистого та домашнього майна (автомобіля, ювелірних прикрас, одягу, меблів тощо) незалежно від вартості їх початкової купівлі.

Доходи від особистого підсобного господарства включають дві складові:

1) грошові доходи від продажу сільськогосподарської продукції, виробленої в особистому підсобному господарстві й отриманої домогосподарством у порядку самозаготівель;

2) вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель.

Схема 1

Грошові, загальні доходи та сукупні ресурси

Оплата праці
Доходи від підприємницької діяльності й самозайнятості
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
Доходи від продажу особистого і домашнього майна
Доходи від продажу нерухомості
Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі в оренду нерухомості тощо)
Пенсії
Стипендії
Допомоги — всього
у тому числі:
— допомога по безробіттю
— допомога малозабезпеченим сім’ям
— допомога на дітей
— інші допомоги
Грошова допомога від родичів та інших осіб
Аліменти
Інші грошові доходи
Всього грошових доходів
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства і від самозаготівель
Пільги й субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого палива
Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку
Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами
Всього негрошових доходів
Загальні доходи (сума грошових і негрошових доходів)
Використання заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги
Всього сукупних ресурсів

Схема 2

Споживчі та неспоживчі грошові витрати

Продовольчі товари
Непродовольчі товари
Послуги:
— житлово-комунальні
— побутові
— культури, відпочинку, спорту
— освіти, навчання, дошкільного виховання
— медичні та санаторно-курортні
— транспорту та зв’язку
— інші
Споживчі грошові витрати — всього
Витрати на особисте підсобне господарство
Грошова допомога родичам, іншим особам
Купівля нерухомості
Будівництво житла та інших будівель
Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків
Аліменти
Податки, збори, внески
Інші витрати
Неспоживчі грошові витрати — всього
Всього грошових витрат (сума споживчих та неспоживчих грошових витрат)

Схема 3

Сукупні витрати

На харчування (всього, в тому числі по основних групах продуктів)
На алкогольні напої
На тютюнові вироби
На непродовольчі товари
На послуги:
— житлово-комунальні
з них сума пільг та субсидій
— побутові
— культури, відпочинку та спорту
— освіти, навчання, дошкільного виховання
— медичні і санаторно-курортні
з них сума пільг на оплату санаторно-курортних путівок
— транспорту
з них сума пільг на проїзд у міжміському транспорті
— зв’язку
з них сума пільг на оплату телефону
— інші
Допомога родичам, іншим особам
Купівля нерухомості, будівництво житла та інших будівель
Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків
Аліменти
Інші витрати
Всього сукупних витрат

Пенсії — всі види трудових і соціальних пенсій: за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, соціальні, військовослужбовцям та ін.

Стипендії — всі види стипендій, які виплачуються учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, що на­вчаються з відривом від виробництва у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, включаючи стипендії, які виплачуються підприємствами та організаціями, стипендії та інші виплати аспірантам, ординаторам.

Допомоги — всі види одноразових і щомісячних допомог, отриманих населенням з державного та місцевого бюджетів, фон­дів соціального захисту, від профспілкових організацій, за рахунок коштів підприємств та з інших джерел. Із загального обсягу допомог виділяються:

1) допомога по безробіттю— допомога, яку отримують непрацюючі громадяни працездатного віку, котрі мають статус безробітних (зареєстровані в державній службі зайнятості);

2) допомога малозабезпеченим сім’ям— адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, впроваджена з метою надання матеріальної підтримки найменш соціально захищеним верствам населення;

3) допомога на дітей— одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини, допомога по догляду за дитиною віком до трьох років, допомога сім’ям, що виховують дітей віком від трьох до шести років, грошові виплати матерям (батькам), які доглядають трьох і більше дітей віком до 16 років, тощо;

4) інші допомоги— допомога сім’ям осіб, які загинули при виконанні службових обов’язків, допомога на поховання, всі види допомог від місцевої влади, допомога по догляду за інвалідами, особами похилого віку й ін.

Допомога від родичів та інших осіб включає дві складові:

1) допомогу грошима— гроші, отримані в подарунок від родичів, знайомих, інших осіб;

2) допомогу від родичів та інших осібпродовольчими товарами у вартісній оцінці, яка здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів у звітному періоді.

Аліменти — на утримання неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо. Також по цій статті враховуються допомоги, які виплачуються органами соціального забезпечення під час розшуку батьків, котрі ухиляються від сплати аліментів.

Підкреслимо, що споживання продуктів харчування включає дані щодо середньодушового споживання продуктів харчування за місяць. До спожитих продуктів харчування віднесені продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в подарунок та з інших джерел. У загальний обсяг спожитих продуктів харчування не включено споживання у громадському харчуванні. Витрати на харчування поза домом враховані лише у вартісному вираженні в загальних витратах домогосподарства на харчування.

Наведені вище показники згруповані відповідно до джерел доходів і напрямів витрат. Важливе значення в аналізі доходів населення має зіставлення наявних та реальних доходів.

Номінальні доходи — це сума нарахованих доходів (з урахуванням податків і обов’язкових платежів). Наявні доходи домогосподарств (НДД) становлять кінцеві доходи ДГ, які можуть бути використані на споживання та нагромадження. Обчислюються відрахуванням від номінальних доходів суми податків і обов’язкових платежів. Реальні наявні доходиДГ (РНД) — це наявні доходи, скориговані на індекс споживчих цін:

РНД = НДД : Ір .

Реальні доходи характеризують купівельну спроможність номінальних доходів і визначаються обсягом товарів та послуг, що можуть бути придбані за отримані номінальні доходи.

 

Крім названих абсолютних величин, обчислюють відповідні середні показники доходів і витрат у розрахунку на одне домогосподарство, на одного члена домогосподарства та на душу населення. Для цього, зокрема, визначають середній розмір ДГ (осіб). Найчастіше обчислюють такі показники, як середньодушовий сукупний дохід, середня номінальна заробітна плата, середній розмір пенсії, стипендії, допомоги тощо.

 


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 3. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 4. Аналіз диференціації населення за доходами
 5. Антропологічні особливості давнього населення території України
 6. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 7. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 8. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 9. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.
 10. Валютні системи : поняття, структура, призначення.
 11. Вартість робочої сили і доходи населення
 12. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
Переглядів: 477

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про рівень життя населення та його складові | План семінарських занять

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.