Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

 

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу, закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принцип цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 3. Історичні передумови розвитку менеджменту

 

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Внесок у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених. Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


Читайте також:

 1. V міні – модуль
 2. Високочастотні перетворювачі модульної структури
 3. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за шкалою ECTS та національною шкалою
 4. Відповідність поточної семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою
 5. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
 6. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
 7. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
 8. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2
 9. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2
 10. До модульної контрольної роботи №1
 11. ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 4
 12. ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 5
Переглядів: 298

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Тема 4. Організації як об'єкти управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.