Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ТЕМА ІІІ. Культура України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

План

План

ІV. Зміст навчальної програми

ІІІ. Тематичний план дисципліни

ІІ. Розподіл навчальних годин

І. Характеристика дисципліни

За кредитно-модульною системою

Матеріали та методичні поради щодо вивчення дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Дніпропетровськ

 

Історія української культури: Матеріали та методичні поради щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою / Укладачі: Г.Г. Кривчик, С.П. Волкова. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2010.– 19 с.

 

Методичні поради розраховані на студентів денної форми навчання, вони допоможуть їм виконати контрольні роботи і підготуватися до іспиту з історії української культури.

 

 

Укладачі: Г.Г. Кривчик, С.П. Волкова.

 

Відповідальний за випуск: І.Г.Лушинська

 

Рецензент: Білополий В.В., к.ф.н., доцент, зав. кафедри філософії та політології.

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри українознавства

Протокол № від 04.11. 2010.

 

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради

ПДАБтаА

Протокол №3 (70)

від 25.01.2011

 

 

Дисципліна ,,Історія української культури” покликана ознайомити студентів з сучасними підходами до вивчення національної культури та особливостями її історичного розвитку.

Мета вивчення дисципліниполягає в формуванні системи знань з питань розвитку і функціонування українського і загальносвітового культурного процесу, вихованні розуміння соціально-історично ї обумовленості художньо-культурологічних процесів в Україні в контексті загальносвітових.

Основними завданнями курсу є:вивчення сутності, теорії та методології культурології як науки; розвиток здібностей аналізу джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури через призму національно-культурного відродження.

У результаті вивчення курсустуденти повинні знати:

– об’єкт, предмет і метод історії української культури, її понятійно-категоріальний апарат;

– основні соціально-історично й культурологічні напрями розвитку української культури і мистецтва;

– сутність матеріальної і духовної культури;

– роль культурних процесів у формуванні особистості й держави;

– основи культурологічного вчення.

Студенти повинні вміти:

– класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною приналежністю і стильовими особливостями;

– аналізувати перспективи розвитку української культури;

– орієнтуватися в соціально-історичних й культурологічних

напрямах розвитку української культури і мистецтва;

– характеризувати різні аспекти культурного буття;

– орієнтуватися в сучасних культурних тенденціях;

– оперувати ціннісним і критичними оцінками у культурній і професійній діяльності;

– володіти поняттями і розумітися на загальних тенденціях розвитку української культури;

– формувати особисту творчу уяву і культуру мислення.

 

 

  Усього Кредити Семестр
   
Всього годин за навчальним планом ІІ  
Аудиторні заняття, у т.ч.      
лекції      
семінари      
контрольні роботи      
Самостійна робота, у т.ч.      
підготовка до аудиторних занять      
підготовка до контрольних заходів      
Підсумковий контроль іспит

 

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семі-нари С/ р
ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.
ТЕМА І. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави
ТЕМА ІІ. Історія української культури XIV– першої половини XVII ст.
ТЕМА ІІІ. Культура України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Модульна контрольна робота  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ТЕМА ІV.Культура України в ХІХ – на початку ХХ ст.
ТЕМА V. Українська культура у ХХ – на початку ХХІ ст.
Модульна контрольна робота  
Всього
           

Загальний обсяг 72 год.

Модуль І.

 

ТЕМА І. Культура Київської Русі

 

1. Культура дохристиянської Русі.

2. Вплив християнства на культуру Київської Русі. Розвиток

літописання та літератури.

3. Розвиток освіти та наукових знань.

4. Архітектура, живопис, прикладне мистецтво.

5. Культура Галицько-Волинської держави.

 

Контрольні запитання

1. Коли виникла Руська держава?

2. У що вірили наші далекі предки?

3. Що таке язичництво?

4. Як сприймали русичі процес християнізації?

5. Який вплив справило християнство на процеси розвитку

культури Київської Русі?

6. Що нового було привнесено у державну систему освіти за

часів князювання Ярослава Мудрого?

7. Які літературні твори часів Київської русі Ви читали?

8. Кого Ви знаєте з видатних діячів культури Київської Русі?

9. Що таке мозаїки та фрески? Що Ви знаєте про мозаїки та

фрески Софійського собору в Києві?

10. Які види прикладного мистецтва набули високого розвитку

та поширення на Русі?

11. Розкажіть про розвиток літописання та літератури в

Київській Русі. Хто написав «Повість временних літ?

12. Назвіть видатні архітектурні споруди Київської Русі?

13. На яких музичних інструментах грали русичі?

14. Що ви знаєте про художню культуру Галицько-Волинської

держави?

 

ТЕМА ІІ. Історія української культури XIV- першої половини XVII ст.

1. Умови розвитку української культури в литовсько-польську

добу.

2. Розвиток освіти та початок книгодрукування.

3. Література та театр.

4. Архітектура та образотворче мистецтво.

5. Культура Московської держави.

 

Контрольні запитання

1. Дайте характеристику культурної та соціально-політичної

ситуації в українських землях у XІV- першій половині XVIІ ст.

2. Яку роль відігравали православні братства в Україні?

3. Яку роль у розвитку української культури відіграло

запорозьке козацтво?

4. Які навчальні заклади відіграли провідну роль у розвитку

освіти в Україні в означений період? Які дисципліни вивчалися

у Києво-Могилянській колегії?

5. Назвіть видатних учених, літераторів, архітекторів,

художників, культурних діячів, меценатів України означеного

періоду.

6. Хто з українців здобув великих наукових успіхів за

кордоном?

7. Що Ви знаєте про виникнення книгодрукарської справи в

Україні?

8. Які літературні жанри виникли в Україні в литовсько-

польську добу? Назвіть найбільш відомі літературні твори та

книги цього періоду.

9. Які художні типи архітектурних споруд і архітектурні стилі

були широко поширені стилі в Україні в означений період?

10. Якщо Вам доведеться відвідати Львів, які архітектурні

пам’ятники означеного періоду Вам хотілося б побачити?

11. Що відзначав Павло Алепський, відвідавши Україну?

12. Який вплив на формування руської культури мала перемога

над татаро-монголами та звільнення Русі від татаро-

монгольського іга ?

13. Кого з архітекторів, які створили ансамбль Московського

Кремля Ви знаєте?

14. Що Ви знаєте про Андрія Рубльова, інших художників, що

жили в його час?

15. Яке місто нарекли «Третім Римом» і чому?

 

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 3. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 4. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 5. Аграрні закони України
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 10. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 11. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 12. Адміністрація Президента України
Переглядів: 465

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модульний контроль II | Контрольні запитання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.