Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Мости з маршрутизацією від джерела

Мости з маршрутизацією від джерела застосовуються для з'єднання кілець Token Ring й FDDI, хоча для цих же цілей можуть використатися й прозорі мости. Маршрутизація від джерела (Source Routing, SR) заснована на тому, що станція-відправник поміщає в кадр, що посилає в інше кільце, всю адресну інформацію про проміжні мости й кільця, які повинен пройти кадр перед тим, як потрапити в кільце, до якого підключений станція-одержувач. Хоча в назву цього способу входить термін "маршрутизація", дійсної маршрутизації в строгому розумінні цього терміна тут немає, тому що мости й станції як і раніше використають для передачі кадрів даних тільки інформацію Мас-рівня, а заголовки мережевого рівня для мостів даного типу як і раніше залишаються нерозрізненою частиною поля даних кадру.

Розглянемо принципи роботи мостів Source Routing (надалі, SR-мости) на прикладі мережі, зображеної на мал. 4.21. Мережа складається із трьох кілець, з'єднаних трьома мостами. Для завдання маршруту кільця мости мають ідентифікатори. SR-мости не будують адресну таблицю, а при просуванні кадрів користуються інформацією, яка міститься у відповідних полях кадру даних.

Мал. 4.21. Мости типу Source Routing

При одержанні кожного пакета SR-мосту потрібно тільки переглянути поле маршрутної інформації (поле Routing Information Field, RIF, у кадрі Token Ring або FDDI) на предмет наявності в ньому свого ідентифікатора. І якщо він там присутній і супроводжується ідентифікатором кільця, що підключено до даного мосту, то в цьому випадку міст копіює кадр, що надійшов, у зазначене кільце. У протилежному випадку кадр в інше кільце не копіюється. У кожному разі вихідна копія кадру повертається по вихідному кільцю відправнику-станції-відправникові, і якщо він був переданий в інше кільце, то біт А (адреса розпізнана) і біт В (кадр скопійований) поля статусу кадру встановлюються в 1, щоб повідомити відправнику-станції-відправникові, що кадр був отриманий станцією призначення (у цьому випадку переданий мостом в інше кільце).

Тому що маршрутна інформація в кадрі потрібна не завжди, а тільки для передачі кадру між станціями, підключеними до різних кілець, то наявність у кадрі поля RIF позначається установкою в 1 біт індивідуального/групової адреси (I/G) (при цьому даний біт використається не по призначенню, тому що адреса джерела завжди індивідуальна).

Поле RIF має керуюче підполе, що складається із трьох частин.

 • Тип кадрувизначає тип поля RIF. Існують різні типи полів RIF, що використаються для знаходження маршруту й для відправлення кадру за відомим маршрутом.
 • Поле максимальної довжини кадрувикористається мостом для зв'язку кілець, у яких установлене різне значення MTU. За допомогою цього поля міст повідомляє станцію про максимально можливу довжину кадру (тобто мінімальному значенні MTU протягом усього складеного маршруту).
 • Довжина поля RIFнеобхідна, тому що заздалегідь невідома кількість описів маршруту, що задають ідентифікатори пересічних кілець і мостів.

Для роботи алгоритму маршрутизації від джерела використаються два додаткових типи кадру - одномаршрутний широкомовний кадр-дослідник SRBF (single-route broadcast frame) і багатомаршрутний широкомовний кадр-дослідник ARBF (all-route broadcast frame).

Всі SR-мости повинні бути зконфігуровані адміністратором вручну, щоб передавати кадри ARBF на всі порти, крім порту-джерела кадру, а для кадрів SRBF деякі порти мостів потрібно заблокувати, щоб у мережі не було петель. У прикладі мережі на мал. 4.21 для виключення петлі адміністратор заблокував обидва порти моста 3 для передачі кадрів SRBF.

Кадр першого типу відправляється станцією, коли вона, по-перше, визначає, що станція призначення перебуває в іншому кільці, а по-друге, їй невідомо, через які мости й кільця пролягає шлях до цієї станції призначення, тобто невідомий маршрут до цієї станції. Перша обставина з'ясовується, якщо кадр, відправлений по кільцю, повертається в станцію-джерело з невстановленими ознаками розпізнавання адреси й копіювання. Виходить, жодна зі станцій вихідного кільця не є станцією призначення, і кадр слід передавати по деякому складеному маршруті. Відсутність маршруту до станції призначення в таблиці моста є другою обставиною, що і викликає відправлення одномаршрутного дослідника-досліднику-кадру-дослідника SRBF.

Вкадрі SRBF станція задає довжину поля RIF, рівною нулю. Як і прозорі мости, SR-мости працюють у режимі "нерозбірливого" захвату, буферизуючи й аналізуючи всі кадри. При одержанні кадру SRBF SR-міст передає його у вихідному виді на всі незаблоковані для цього типу кадрів порти. Необхідність у конфігуруванні топології без петель для кадрів-дослідників SRBF викликана тому, що таким способом запобігається можливість нескінченного зациклення цих кадрів.

Зрештою кадр-дослідник SRBF, поширюючись по всіх кільцях мережі, доходить до станції призначення. У відповідь станція призначення відправляє багатомаршрутний широкомовний кадр-дослідник ARBF станції-відправникові. На відміну від кадру SRBF цей кадр передається мостами через всі порти. При прийомі такого кадру кожен проміжний міст додає в поле маршрутної інформації RIF новий опис маршруту (свій ідентифікатор й ідентифікатор сегмента, з якого отриманий кадр), нарощує довжину поля маршрутної інформації й широкомовно його поширює.

Для запобігання зациклення кадрів ARBF мости обробляють їхній у такий спосіб. Перед передачею кадру на який-небудь сегмент міст перевіряє, чи немає ідентифікатора цього сегмента в списку маршрутів кадру. Якщо такий сегмент уже був пройдений кадром, то кадр у даний сегмент не направляється.

Станція-джерело одержує в загальному випадку кілька кадрів-відповідей, що пройшли по всіх можливих маршрутах складеної мережі, і вибирає найкращий маршрут (звичайно по кількості перетинань проміжних мостів). Саме для одержання інформації про всі можливі маршрути кадр ARBF передається по всіх можливих напрямках.

Потім маршрутна інформація міститься в таблицю маршрутизації станції й використається для відправлення кадрів дані станції призначення по найкращому маршруті за рахунок приміщення послідовності номерів мереж і мостів у заголовку кожного такого кадру.

Мости з маршрутизацією від джерела мають у порівнянні із прозорими мостам як переваги, так і недоліки, наведені в табл. 4.1.

Наявність двох можливих алгоритмів роботи мостів - від джерела й у прозорому режимі - створює труднощі для побудови складних мереж Token Ring. Мости, що працюють від джерела, не можуть підтримувати сегменти, розраховані на роботу в прозорому режимі, і навпаки.

До деякого часу ця проблема вирішувалася двома способами. Один спосіб полягав у використанні у всіх сегментах або тільки маршрутизації від джерела, або тільки прозорих мостів. Іншим способом була установка маршрутизаторів. Сьогодні є третє рішення. Воно засновано на стандарті, що дозволяє об'єднати обидві технології роботи моста в одному пристрої. Цей стандарт, називаний SRT (Source Route Transparent), дозволяє мосту працювати в будь-якому режимі. Міст переглядає спеціальні прапори в заголовку кадрів Token Ring й автоматично визначає, який з алгоритмів потрібно застосувати.

Таблиця 4.1.Переваги й недоліки мостів з маршрутизацією від джерела
Переваги Недоліки
Більше раціональні маршрути Більше дорогі мережеві адаптери, що приймають участь у маршрутизації
Простіше й дешевше — не потрібно будувати таблиці фільтрації Мережа непрозора — кільця мають номера
Більш висока швидкість — не потрібно переглядати таблиці фільтрації Збільшується трафік за рахунок широкомовних пакетів

Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні джерела
 8. Арочні залізобетонні мости
 9. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 10. Безперебійні джерела живлення
 11. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 12. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
Переглядів: 547

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм роботи прозорого моста | Обмеження топології мережі, побудованої на мостах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.