Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 1. Основні положення будівельної механіки. Кінематичний аналіз споруд

Вступ.

Зміст

Конспект лекцій

СТАТИЧНО ВИЗНАЧУВАНІ СИСТЕМИ

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

 

для студентів напряму “Будівництво” денної та заочної форм навчання.

 

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЛУЦЬК 2008


УДК 69.04(075.8)

ББК 38.112я73

Б99

 

 

Будівельна механіка. Конспект лекцій для студентів напряму “Будівництво” денної та заочної форм навчання/ Я.Д.Кислюк, Д.Я.Кислюк. - Луцьк: ЛНТУ, 2008.

 

У даному конспекті лекцій коротко викладена основна частина курсу будівельної механіки стержневих систем – розрахунок статично визначуваних споруд на нерухоме і рухоме навантаження.

 

 

Укладачі: Я.Д. Кислюк,

.................................... .....................Д.Я. Кислюк.

 

Рецензент: О.А. Ужегова

 

Відповідальний за випуск: О. А. Ужегова

 

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол № 3 від 25.11.2008 р.

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ННВ ІРБ ЛНТУ,

протокол № 3 .від 25.11.2008 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри промислового та

цивільного будівництва, протокол № 6 від 01.11. 2008 р.

 

Ó Я.Д.Кислюк, Д.Я.Кислюк.


Стор.

Вступ................................................................................. Тема 1. Основні положення будівельної механіки.Кінематичний аналіз споруд............. Тема 2. Розрахунок балок та простих рам на нерухоме навантаження.................................... Тема 3. Прості плоскі ферми.......................................... Тема 4. Розрахунок трьохшарнірних систем................ Тема 5. Розрахунок балок на рухоме навантаження.... Тема 6. Розрахунок ферм на рухоме навантаження..... Тема 7. Розрахунок трьохшарнірних систем на рухоме навантаження....................................... Тема 8. Загальні методи взначення переміщень.......... Література........................................................................      

Будівельна механіка – це наука про методи розрахунку споруд на міцність, жорсткість та стійкість в умовах дії на них постійного та тимчасового навантаження.

Вона займає проміжне місце між загальними технічними і теоретичними дисципліними - опором матеріалів, теоретичною механікою, фізикою, математикою і є основою для вивчення спеціальних дисциплін - залізобетонних, металевих та дерев’яних конструкцій.

Будівельна механіка спочатку не була самостійною наукою, а входила в курс загальної механіки. У першій половині ХІХ ст. в зв’язку з посиленим будівництвом мостів, гребель, промислових споруд будівельна механіка стає самостійною.

В даний час до будівельної механіки відносяться наступні дисципліни: будівельна механіка стержневих систем, будівельна механіка пластин та оболонок, теорія пружності, теорія пластичності, теорія повзучості.

Будівельну механіку стержневих систем, яку скорочено називають просто будівельною механікою, інженери-будівельники вивчають з ціллю набуття знань, необхідних для розрахунку будівель і споруд промислового, цивільного, міського та автодорожного будівництва.

Будівельна механіка є наукою експериментально-теоретичною, оскільки базується на результатах випробувань споруд (в натурі і на моделях), досвіді їх експлуатації і теоретичних дослідженнях.

В даному конспекті лекцій коротко викладена основна частина курсу будівельної механіки стержневих статично визначних систем – розрахунок споруд на рухоме і нерухоме навантаження, - тобто:

- визначення внутрішніх зусиль (згинальних моментів М, поперечних сил Q та поздовжніх сил N ) в елементах різного типу систем (споруд) від дії різного виду навантажень;

- дослідження жорсткості споруди – тобто визначення переміщень та деформацій.Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. АВС (XYZ)-аналіз
 10. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівняння дотичної площини та нормалі. | Розрахункові схеми та основні елементи споруд

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.