Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Дискретні та аналогові медичні дані

Медичні дані у зв'язку зі значними обсягами та різноманіт­ністю типів підлягають систематизації. За способом обробки на ПК медичні дані поділяють на дискретні та аналогові. По­няття дискретності, переривчастості відоме з курсу математи­ки (переривчастість функції) та фізики (дискретність корпус­кулярної теорії світла, квантової теорії).

Дискретні медичні дані — це дані, які вводяться в ком­п'ютер з клавіатури, тобто тексти, цифри, знаки, які підляга­ють відомій цифровій обробці. Ними можуть бути:

ü скарги, низка клінічних параметрів, що характеризу­ють загальний стан хворого;

ü результати лабораторних досліджень;

ü результати інструментальних досліджень;

ü діагнози;

ü статистичні дані;

ü медична документація та ін.

Аналогові медичні дані включають:

ü безперервні криві медико-біологічних параметрів, одер­жаних за допомогою спеціальної апаратури — приладів функ­ціональної діагностики: реограми, електрокардіограми, елект­роенцефалограми, криві температури тіла, частоти дихання, артеріального тиску та ін. Ці біосигнали несуть у собі важливі відомості про стан здоров'я пацієнта, і їх розшифровування ви­магає часом негайних висновків. Розшифрувати подібну ін­формацію швидко та без погрішностей можна за допомогою сучасних комп'ютерних технологій;

ü інформаційні промені — хвильові процеси різної фізич­ної природи (інфрачервоне, рентгенівське, радіоактивне вип­ромінювання, ультразвук та ін.), які використовуються в комп'ютерних діагностичних комплексах. Інформаційні про­мені обов'язково перетворюються на безперервні електричні сигнали різними способами, при цьому їхні параметри відпові­дають біофізичним характеристикам.

Аналогові дані не вводяться в ПК з клавіатури. Вони пода­ються на нього за допомогою спеціального пристрою, який ви­конує функцію відцифровування аналогових даних. Як відо­мо, будь-які дані можуть бути оброблені на ПК тільки за умови їх переведення в числову, дискретну форму, тобто в цифровий код. Одним зі стандартних пристроїв перетворення безпе­рервного електричного сигналу на серію окремих цифрових сигналів для введення інформації в комп'ютер або мікропроцесорний пристрій служить аналогово-цифровий перетворювач.

Аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) — пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал на дискретний код, тобто цифровий сигнал (мал. 1).


Читайте також:

 1. Аеромедичні ресурси (Медична евакуація)
 2. Аналого – дискретні підсилювачі
 3. Аналогові вимірювальні прилади
 4. Аналогові обчислювальні електронні машини.
 5. АНАЛОГОВІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
 6. Аналогово-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі. Кодоперетворювачі
 7. Ве­личи­ни та її вла­с­ти­во­с­ті. Дискретні випадкові величини та їх розподіли
 8. Двовимірні дискретні випадкові величини
 9. Дискретні (перервні) процеси.
 10. Дискретні і неперервні випадкові величини
 11. Дискретні розподіли
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інформація. Медична інформація, її властивості. Інформативність та валідність медичних даних | Аналоговий сигнал Цифровий сигнал

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.