Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Дискретні (перервні) процеси.

5. За характером устаткування, що використовується, розрізняють:

- апаратурні (замкнені) виробничі процеси, де технологічний процес здійснюється в спеціальних агрегатах (апаратах, ваннах, печах), які обслуговує оператор, спостерігаючи за приладами управління;

- відкриті (локальні) процеси, коли робітник обробляє предмети праці за допомогою набору інструментів і механізмів.

6. За рівнем механізації виробничі процеси групуються на:

- ручні процеси, що виконуються робітником за допомогою ручного інструменту, без застосування машин, механізмів і механізованих інструментів;
- машинно-ручні, які виконуються робітником за допомогою машин і механізмів (наприклад, обробка деталі на універсальному токарному верстаті);

- машинні, що здійснюються на машинах, верстатах і механізмах за обмеженої участі робітника;

- автоматизовані, які здійснюються на машинах-автоматах, при цьому робітник управляє виробничим процесом та контролює його перебіг;

- комплексно-автоматизовані, під час яких поряд з автоматичним виробництвом здійснюється автоматичне оперативне управління.

7. За масштабами виробництва однорідної продукції розрізняють виробничі процеси:

масові — у разі великих обсягів випуску однорідної продукції протягом тривалого часу;

серійні ;

індивідуальні (одиничні) — характерні для номенклатури виробів, що постійно змінюється,

8. За характером об’єкта виробництва виробничі процеси поділяються на:

- прості, які складаються з операцій, послідовно виконуваних під час виготовлення деталей, що мають технологічну схожість;

- складні, що включають операції, які виконуються послідовно та паралельно (наприклад, при виготовленні та збиранні вузлів, складальних одиниць або виробів у цілому).

Під час нормування праці виробничий процес поділяється на операції та їх елементи.

Виробнича операція— це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або группою робітників на одному робочому місці.

Технологічними елементамивиробничої операції є: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція.

Установка— це одноразове закріплення оброблюваної заготовки або деталі.

Позиціяхарактеризується фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування.

Перехід— це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту.

За трудовими елементамивиробнича операція поділяється на трудові

рухи, дії, прийоми.

Трудовий рух— це одноразове переміщення робочого органу людини

— руки, ноги, корпуса (наприклад, протягнути руку до інструмента, взяти

інструмент). Трудовий рух є найпростішим та неподільним елементом

трудового процесу.

Трудова дія— сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за незмінних предметів і засобів праці (наприклад, взяти деталь).

Трудовий прийом— сукупність трудових дій, що виконуються за

незмінних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену

частину операції (наприклад, установка заготовки в пристосування) .

Сукупність прийомів, які об'єднані з урахуванням технологічної

послідовності або спільності чинників, що впливають на час виконання

завдання, утворюють комплекс трудових прийомів.

Налагодження— це підготовка технологічного устаткування та оснащення до виконання певної виробничої операції.

Усі виробничі операції розподіляються на:

- основні;

- допоміжні.

Операція, внаслідок якої змінюються форма, розміри або взаємне сполучення виробів, називається основною виробничою операцією або технологічною.

Операції, що пов’язані зі зміною просторового розташування (транспортування-складування) або контролем якості продукції, називаються допоміжними виробничими операціями.

Транспортні операції не слід плутати з транспортними процесами, коли предмети праці переміщуються у виробничому просторі між робочими місцями, ділянками, цехами і складами.

Обслуговуючі операції виконуються з метою підтримки устаткування та інструменту в робочому стані (технічне обслуговування) або налагодження належної організації на кожному робочому місці (організаційне обслуговування).

Контрольні операції здійснюються з метою здійснення контролю і регулювання щодо якісного виконання основних операцій відповід­но до вимог технологічного процесу.

Визначальним у виробничому процесі є процес праці — цілеспрямована діяльність людини, яка за допомогою засобів праці (устаткування, інструменту, оснащення) видозмінює предмети праці (вхідну сировину, матеріали, напівфабрикати), перетворюючи їх у готову продукцію.

Природні процеси здійснюються без посередньої участі людини під впливом сил природи (охолодження, сушіння тощо), але можуть бути інтенсифіковані за допомогою штучних умов, створених спеціальними пристроями (наприклад, камери сушіння).

Технологічний аспект виробничого процесу— сукупність змін, що їх зазнає предмет праці. Технологічний процес становить основу будь-якого виробничого процесу, є найважливішою його частиною, яка пов’язана з переробленням сировини, обробкою матеріалів і перетворенням їх у готову продукцію.

Трудовий аспект виробничого процесу — сукупність дій працівника щодо здійснення цілеспрямованих змін предметів праці.

Вивчаючи виробничі процеси, нормування праці розглядає їх не стільки в технологічному відношенні (стадії, етапи), а перш за все як процеси праці (трудові процеси), що здійснюються працівниками для забезпечення виконання різноманітних технологічних завдань.

Трудовий процес — невід’ємна складова частина виробничого процесу, сукупність дій робітника, здійснюваних у ході виробництва.

Тому, цілком зрозуміло, що основним об’єктом нормування праці виступає робочий час,необхідний для виконання різноманітних трудових процесів.

У зв’язку з цим слід приділити належну увагу вивченню змісту трудового процесу, складу і послідовності виконання працівником трудових функцій і дій, прийомів і методів праці. Незважаючи на величезні досягнення науково-технічного прогресу, що обумовили радикальні зміни у характері праці, людина залишається головною продуктивною силою, а вивчення трудових процесів у часі виступає як головне завдання організації і нормування праці.

Класифікація і структура трудових процесів багато в чому схожа з наведеною класифікацією виробничих процесів.

За призначенням трудові процеси поділяють на основні й допоміжні.

За рівнем механізації — на ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизовані, апаратурні.

За ступенем повторюваності розглядають такі, що повторюються, не повторюються, періодично повторюються, схожі між собою, різноманітні.

Щодо взаємозв’язку робітників і технологічного устаткування розрізняють одноверстатні, багатоверстатні, багатоагрегатні, інші.

 

 

ІІ. Структурно – логічні схеми.

Рис.1. Класифікація виробничих процесів

Рис.2. Загальна схема простого і складного виробничих процесів

 

 

Рис. 3.Структура виробничої операції

 

Рис.4. Склад і поєднання технологічного і трудового процесів у виробничому процесі виготовлення продукції

ІІІ. Питання для перевірки виконання домашнього завдання

1. Дайте визначення категорії «виробничий процес».

2. У чому полягає призначення допоміжних операцій?

3. Дайте визначення виробничої операції.

4. Назвіть і охарактеризуйте об’єкти нормування праці, обсяг яких вужчий, ніж виробнича операція.

5. Назвіть складові технологічної структури операції.

6. Охарактеризуйте операцію в трудовому відношенні.

7. Що таке технологічний процес, його відмінність від виробничого процесу?

8. Чому виробнича операція виступає як головний об’єкт нормування праці?

9. Охарактеризуйте фактори, що впливають на тривалість виконання операції.

10. Наведіть класифікацію виробничих процесів.

11. Що таке «метод праці»?

12. Що таке «мікроелемент трудового процесу»?

13. Назвіть і охарактеризуйте об’єкти нормування праці, обсяг яких більший, ніж виробнича операція.

14. Дайте визначення трудової дії.

15. Дайте визначення трудового прийому.

Тема. Класифікація витрат робочого часу


Читайте також:

 1. Аналого – дискретні підсилювачі
 2. Блок 1. Соціально-демографічні та міграційні процеси.
 3. Ве­личи­ни та її вла­с­ти­во­с­ті. Дискретні випадкові величини та їх розподіли
 4. Гідрологічні процеси.
 5. Двовимірні дискретні випадкові величини
 6. Дискретні і неперервні випадкові величини
 7. Дискретні розподіли
 8. Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз, його склад, напрямки і перспективи розвитку.
 9. Каталітичні процеси.
 10. Конкуренція та її значення. Монополізм, вплив монополій на економічні процеси.
 11. Методи вивчення міжособистісних стосунків в групах.Групові процеси. Поділ членів груп за статусом. Лідерство.
Переглядів: 2949

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | План лекції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.