Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність та складові ресурсного потенціалу підприємства. Взаємозв’язок елементів виробничого потенціалу

 

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства.

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати чотирма основними критеріями:

- реальними можливостями підприємства в той чи іншій сфері діяльності (включаючи і нереалізовані можливості);

- обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до використання у виробництві;

- здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння розпоряджатися ресурсами підприємства;

- формою підприємництва та відповідною організаційною структурою підприємництва.

Необхідно звернути увагу на те, що економічні можливості підприємства не можуть визначатися тільки наявністю перелічених ресурсів. В підприємстві обов'язково мають бути кадри робітників, які здатні привести до дц ресурси, забезпечити їх ефективне використання.

Рівень наявного на підприємстві ресурсного потенціалу визначається обсягом і якістю накопичених ресурсів, вся сукупність яких підрозділяється на наступні види:

1) технічні ресурси (виробниче обладнання, матеріали тощо);

2) технологічні ресурси (технології і їх динамічність, наявність конкурентноздатних ідей, наукові розробки тощо);

3) кадрові ресурси (кваліфікаційний і демографічний склади працівників тощо);

4) просторові ресурси (характер виробничих приміщень і території підприємства, можливість розширення виробництва тощо);

5) ресурси організаційної структури управління (характер і гнучкість системи управління, швидкість проходження управлінських впливів тощо);

6) інформаційні ресурси (інформація про внутрішні можливості підприємства і про зовнішнє середовище);

7) фінансові ресурси (стан активів, рівень ліквідності, можливість і обсяги одержання кредитів тощо).

В сучасній теорії і практиці управління достатньо поширеним стає підхід, згідно якому виділяється потенціал підприємства, що включає разом з економічною також соціальну і екологічну складові. Основні структурні елементи потенціалу підприємства зображені на рис. 6.2.

Крім того, у структурі потенціалу окремим блоком виділяють систему управління, у якій розрізняють такі підсистеми:

- планування (виявлення потенціалу майбутнього успіху);

- організація (створення нового потенціалу і перетворення існуючого у фактори успіху);

- мотивація (ефективна мотивація персоналу до реалізації наявного потенціалу);

- контроль (перевірка ефективності здійснення планів і рішень). У рамках даного блоку формулюється місія, виробляється стратегія розвитку, визначаються мета і задачі.

 

 

 

Рис. 6.2. Структура ресурсного потенціалу підприємства

 

Розглядаючи економічний потенціал підприємства як деяку систему, у якості її складових елементів можна виділити формуючі його потенціали більш низького рівня: трудовий; інтелектуальний; фінансовий; підприємницький; виробничий.

Знання величини ресурсного потенціалу дозволяє:

оцінити ступінь залучення економічних ресурсів підприємства в господарський оборот шляхом порівняння наявних оцінок активної його частини і повного економічного потенціалу;

оцінити ступінь використання економічного потенціалу шляхом зіставлення показників реалізації економічного потенціалу і величини його економічної оцінки;

оцінити ефективність інвестицій у формування і розвиток економічного потенціалу шляхом порівняння його оцінки з загальним обсягом ресурсів.

Найбільш повно ресурсний потенціал розкривається у його структурі, яка складається з наступних ознак:

- між елементами виробничого потенціалу повинно бути оптимальне співвідношення;

- елементи виробничого потенціалу мають бути об'єктивно пов'язані з функціонуванням і розвитком підприємств. З одного боку вони піддаються фізичному та моральному зносу, з іншого – здатні до сприйняття НТП;

- елементи ресурсного потенціалу мають бути взаємозамінні.

Розглянемо основні складові ресурсного потенціалу підприємства.


Читайте також:

 1. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 2. III етап. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства.
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. T. Сутність, етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи
 5. Абетка елементів поведінки тварини
 6. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 7. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 8. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 9. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 10. Аналіз виробничого травматизму
 11. Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі
 12. Аналіз виробничого травматизму у адміністративно-територіальних одиницях України за 2006-2009 роки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види економічних ресурсів | Трудовий потенціал

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.