Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основна частина

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного напряму й обгрунтуванням застосованих методів досліджень та вказівкою ключових термінів. Основна частина роботи повинна мати чітку логічну структуру і, як правило, поділяється на 3-4 розділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми. Обов’язковою складовою першого розділу є аналітичний огляд літератури, в якому студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Огляд літератури варто розпочати із законодавчих та нормативних джерел, що регулюють діяльність в обраній студентом для дослідження галузі. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Кожне анотоване джерело повинне містити посилання на відповідну позицію в списку використаних джерел (за зразком – [1], [7], [15] і т. п.). Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Анотований огляд літератури повинен містити аналіз не менше половини джерел, представлених у списку літератури.

Другий розділ присвячується методичним підходам та діагностичним засобам дослідження, третій - аналізу стану об'єкту дослідження, четвертий - рекомендаціям та пропозиціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. Усі розділи повинні бути логічно пов'язані між собою.

У кінці кожного розділу формулюють марковані висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

 


Читайте також:

 1. I. Вступна частина
 2. II Основна частина
 3. II Основна частина
 4. II Основна частина
 5. II частина
 6. II частина.
 7. II. Основна частина
 8. II. Основна частина
 9. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 10. III Заключна частина
 11. III Заключна частина
 12. III Заключна частина
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практичне значення одержаних результатів | Висновки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.