Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття твірної основи

Основна одиниця словотворення не корінь (спільна частина споріднених слів), а частина слова, слово або словосполучення, що мотивує значення похідного слова, є його словотворчою базою.

Якщо зіставити словотвірну базу і похідне слово, то виявиться спільна для них частина, яка називається твірною основою: новий рік — новорічний (нов-.. .річ-), гімназія — гімназист (гімн аз-).

Твірною (словотвірною ) основою називають частину слова (слово чи частину слів словосполучення), від якої твориться похідне. Наприклад, у дієслові заземлити твірною стала основа іменникового слова земля (земл-), модифікована за допомогою словотворчих афіксів: суфікса -и-, який разом із суфіксом -ти оформляє похідне слово як дієслівне, і префікса за-, який виражає словотвірне значення.

У слові заземлення твірною виступає вже дієслівна основа заземл- (и-ти), а словотвірне значення виражає іменниковий суфікс -енн-.

Твірна основа є спільною частиною двох слів — первинного і похідного, адже вона завжди виконує для похідного роль мотиватора. Мотиваційні відношення похідності зумовлюються тими прирощеннями, модифікацією, яких зазнає основа. Наприклад, у словах річний, річниця, роковини той самий корінь рік-, але твірною основою він став лише для слова річний, два інших мотивуються інакше: річниця — від річний (річн + иц + я), а роковини — від роковий {роков + ин-и).

Мотиваційні відношення між словами завжди встановлюються попарно, хоч у процесах словотворення твірна основа може виступати як у ланцюговому, так і в радіальному зв'язках.

Порівняйте:

1) при поступовому ланцюговому зв'язку слів твірна основа ускладнюється поступово, утворюючи кілька ступенів:

ліс —> лісовий —> лісовик —> лісовичка;

ліс — лісок — > лісочок;

ліс —> лісний — > лісник —> лісничиха;

2) при радіальному зв'язку похідних слів твірна основа мотивує кілька похідних:

Твірна основа може не повністю входити до похідного слова. Це спостерігається при нульовій суфіксації, коли дієслівна основа в похідному іменнику скорочується за рахунок суфікса (перепис-а-ти —- перепис, засів-а-ти — засів); у складних словах, значення яких моделюється словосполученням {трудовий день — трудодень, чесати хмари — хмарочос), та в абревіатурах — від часткового або буквеного чи звукового усічення слів {начальник дивізії — начдив; командний пункт — КП {ка-ne); Організація Об'єднаних Націй — ООН).

Поняття «твірна основа» використовується щодо похідних афіксальних слів. Стосовно слів, утворених неморфологічними способами, цей термін може бути використаний умовно, оскільки для словотвірного аналізу важливим є з'ясування мотивації: у разі переходу слів з однієї частини мови в іншу, при зрощенні двох слів в одне, розщепленні багатозначного слова та виникненні омонімів.

Базою творення слів усіх частин мови, що активно поповнюються новоутвореннями в наші дні, виступають наявні в українській мові слова. Однак потенційна здатність слугувати базою для словотворення в різних частинах мови неоднакова. Іменникові основи є словотворчою базою для іменників {вишня — вишняк), прикметників {учитель — учи-тельський), дієслів {весло — веслувати), прислівників (мить — миттю). Від дієслівних основ творяться похідні дієслова (світити — просвітити), іменники (нагородити — нагорода, нагороджувати — нагородження), прикметники (тремтіти — тремтливий), прислівники (присідати — навприсядки). Прикметникові основи можуть бути базою для утворення прикметників здебільшого з модифікованим значенням здрібнілості, пестливості, збільшеності тощо (червоний — червоненький, червонісінький); дієслів (старий — старіти); прислівників (старуватий — старувато), іменників (новий — новина). Трансформування основ різних частин мови до слів інших частин мови здійснюється за допомогою суфіксів як словотворчих засобів, що мають неоднакову здатність включатися в міжкатегорійну словотвірну похідність.

В.Горпинич:

Твірна основа і словотвірна (твірна) база — це різні поняття, тому що позначають різні величини: Камчатка — камчатський, Мінеральні води — мінераловодський, гідроелектростанція— ГЕС — тут твірною базою виступають слово Камчатка і словосполучення Мінеральні води, а твірними основами — звукові комплекси камчат-, мінерал-... вод- і звуки г...е...с. Тому їх не можна ототожнювати. Твірна база є носієм частини компонентів (семантика, структура), з яких утворюється похідне слово, а компонент, до якого приєднується формант, стає твірною основою. Який компонент словотвірної бази стане твірною основою, буде відомо лише після приєднання форманта, тобто після завершення словотвірного акту, оскільки похідне слово, а отже, і твірна основа є результатом словотворення, а не його суб'єктом (суб'єктами словотворення є твірна база і твірний формант). Таким чином, формант утворює похідне слово від твірної бази, а приєднується до твірної основи.

Наприклад, формант -ець утворив похідне мовознавець від іменника мовознавство, а приєднався до твірної основи мовознав-. Якою буде реальна твірна основа з двох можливих у твірному прикметнику ялтинський, залежить не від самого прикметника, а від похідного слова і його форманта: а) якщо похідним словом буде катойконім з формантом -ц-і, то твірною основою буде компонент ялтин- {ялтинці)', б) якщо похідним словом буде прислівник з формантом ηο-...-u, то твірною основою буде компонент ялтинськ- {по-ялтинськи).

Отже, твірна основа зумовлюється похідним словом і його формантом. Тому твірна основа ні за структурою, ні за функцією не тотожна словотвірній базі, вона не виконує мотивуючої функції, не є частиною твірної бази (як і частиною похідного), а є спільною, з'єднувальною ланкою між твірним і похідним у словотвірній парі.

Твірна основа формується в складі похідного слова з потенційних компонентів твірної бази. Тому похідне слово має лише одну твірну основу і один формант: плодоовочесушарка від плодоовочесушіння — твірна основа плодоовочесуш- і формант -арк-а; сорокадворічний від сорок два роки — твірна основа сорок... -де-...ρ2%· і формант -а-...-о-...-ний.

Твірна основа не тотожна з коренем і лексичною основою слова. У складному слові два корені, а твірна основа одна: лісостеп від ліс і степ — твірна основа ліс-...-степ- (формант -О-...-0), а коренів два: ліс-, степ-.

Лексична основа відрізняється від твірної тим, що вона об'єднує в собі всі семи і морфи, які формують лексичне значення слова, а твірна основа з мотивуючого слова відбирає тільки деякі семи для похідного: лексична основа іменника човен має два значення: 1) річкове судно, 2) військове судно; з них для похідного човняр твірна основа човн- відбирає лише сему "річкове судно" (човняр — той, що робить човни; той, що перевозить людей човном); у лексичній основі вод- (від вода) містяться значення "рідина", "поверхня", "простір", "лікувальні джерела", "напій", "багатослів'я", а у твірній основі від похідного прикметника водний містяться лише значення "рідина"(водний розчин), "поверхня" (водна поверхня), "простір" (водний простір). Однак головна відмінність лексичної і твірної основ полягає в тому, що ці явища незіставлювані, оскільки належать до різних рівнів — лексична до лексичного, а твірна — до словотвірного. Отже, словотвірна база не входить повністю в похідне слово і твірну основу, а твірна основа повністю є складником похідного слова. Твірна основа як спільна ланка мотивуючого і мотивованого (твірної бази і похідного слова) виявляється при всіх способах словотворення, в тому числі і неморфологічних.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. А/. Поняття про судовий процес.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Словотвірний тип і словотвірне значення | Абревіація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.