Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи оцінювання якості продукції

Для оцінювання показників якості продукції можуть використовуватися різні методи. На першому місці можна поставити вимірювальнийметод визначення показників якості. Цей метод застосовують на основі даних, отриманих від технічних засобів вимірювань та контролю. Вимірювальним методом користуються для визначення і контролю значної більшості показників якості матеріалів, виробів та конструкцій: геометричних розмірів, маси виробів, міцності, водопоглинання тощо. В основі вимірювального методу лежить метрологія.

Реєстраційний методвизначення показників якості продукції застосовують на основі спостережень і підрахунку кількості певних подій, предметів або витрат, наприклад, відмов виробу під час випробувань, підрахунку кількості дефектних виробів у партії тощо.

Розрахунковий методвизначення показників якості продукції виконують на основі використання теоретичних чи емпіричних залежностей показників якості продукції від її параметрів. В основному цей метод застосовують під час проектування продукції, коли вона ще не може бути об'єктом експериментального дослідження. Розрахунковим методом можна встановити залежність між окремими показниками якості продукції, визначити масу виробу, його продуктивність, потужність, міцність.

Органолептичний методвизначення показників якості продукції здійснюють на підставі аналізу сприйняття органами чуття. Значення показників якості знаходять шляхом аналізу отриманих відчуттів, керуючись набутим досвідом. Тому точність і достовірність таких значень залежить від кваліфікації, навичок та здібностей осіб, які їх визначають. Органолептичний метод не виключає можливості використання технічних засобів (мікроскоп, мікрофон, слухова трубка тощо), які підвищують сприйняття органів чуття. Показники якості, які визначаються органолептичним методом, представляються переважно в балах. Даний метод не можна вважати повністю об'єктивним, оскільки результати контролю залежать від особливостей органів відчуття спостерігача й умов спостереження. Вдосконалення органолептичного методу оцінки якості продукції пов'язане з розвитком таких наук, як фізіологія, психологія, естетика та ергономіка. Деякі стандарти на опоряджувальні й облицювальні роботи передбачають органолептичний метод оцінювання якості продукції.

Експертний методздійснюють на основі висновків, зроблених експертами. Часто даний метод використовують для прогнозування рівня якості продукції. За принципом дії експертні методи, які ще називають інтуїтивними, розподіляють на індивідуальні та колективні. Індивідуальні оцінки використовують тільки тоді, коли є компетентний спеціаліст у даній сфері діяльності. Частіше використовують метод колективних експертних оцінок, який допускає визначення (прогнозування) показників якості на основі рішення групи експертів. У ряді випадків, особливо при прогнозуванні складних об'єктів, коли необхідно враховувати багато взаємовпливаючих факторів, думка групи експертів надійніша, ніж індивідуальна думка.

Соціологічний методзастосовують на основі збирання та аналізу думок фактичних або можливих споживачів продукції. Збирання думок можливе усним способом, опитуванням або за допомогою розповсюдження анкет, шляхом проведення конференцій, нарад, виставок, дегустацій тощо. Соціологічний метод іноді можуть застосовувати для визначення коефіцієнтів вагомості показників якості продукції.

При статистичному методіоцінювання якості продукції значення показників якості визначають, користуючись правилами математичної статистики.

Диференційний методґрунтується на використанні одиничних показників якості, комплексний –на застосуванні комплексних показників якості. Одночасне використання одиничних та комплексних показників якості лежить в основі змішаного методу оцінювання якості продукції.

Для визначення показників якості реальної продукції в більшості випадків необхідно використовувати не один, а декілька методів, наприклад вимірювальний у поєднанні з органолептичним тощо.

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
 3. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 6. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
 7. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
 8. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
 9. IV. Электронное учебно-методическое обеспечение дисциплины.
 10. V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 11. V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 12. V. Обов'язки методиста кафедри педагогіки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система показників якості | Контроль якості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.