Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приведена статична характеристика асинхронного електродвигуна. Поняття про стійкість роботи машини.

Як наголошувалося раніше, сили діють на механізми залежать не тільки|не лише| від положення|становища| або узагальненої координати, а залежать і від часу або від швидкості. Ці залежності зазвичай|звично| визначаються експериментально|експериментальний| і називаються механічними характеристиками машини. Механічна характеристика приведена до узагальненої координати або швидкості називається приведеною механічною характеристикою. Як приклад|зразок| розглянемо|розглядуватимемо| приведену статичну характеристику асинхронного електродвигуна.

На діаграмі: М прдп - приведений пусковий момент; М прдн - приведений номінальний момент, що крутить; М прдк або М прдmax - приведений критичний або максимальний момент; w - номінальна кругова частота обертання ланки приведення; w 1хх або w - частота обертання ланки приведення на неодруженому ходу або синхронна. Рівняння приведеної статичної характеристики асинхронного електродвигуна на лінеаризованій ділянці стійкої частини

де М прд - приведений рушійний момент на ланці приведення

w 1 - кругова частота ланки приведення

Рис. 8.12

Як на початковій статичній характеристиці двигуна, так і на приведеній можна виділити дві ділянки: стійкий - bd і нестійкий - ab. На стійкій ділянці при збільшенні моменту опору на валу двигуна частота обертання зменшується, забезпечуючи збереження потужності приблизно на постійному рівні, на нестійкій ділянці робота двигуна неможлива, оскільки в будь-якій точці цієї ділянки збільшення моменту опору на валу двигуна повинне супроводитися збільшенням частоти обертання і збільшенням потужності двигуна, при цьому моменти опору більше пускового моменту двигуна. При збільшенні моменту опору на валу ланки приведення до величини більшої Мпрдmax двигун потрапляє в зону нестійкої характеристики і зупиняється. Для стійкої роботи машини необхідно, щоб коливання моменту опору на

валу ланки приведення не виходили за межі лінійної частини|частки| стійкої ділянки приведеної статичної характеристики.

Облік|урахування| приведеної статичної характеристики при аналізі динамічних процесів в машині.

Облік|урахування| впливу статичної характеристики двигуна на закон руху машини можна проводити різними методами:

· сумісним|спільним| вирішенням рівняння руху з|із| рівнянням статичної характеристики;

· послідовним наближенням (на першому етапі вирішується|розв'язується| завдання|задача| для сил залежних тільки|лише| від положення|становища|, на другому і подальших|наступних| враховується статична характеристика двигуна).

Розглянемо рішення задачі методом послідовних наближень для машинного агрегату з приводом від асинхронного електродвигуна (приклад з поршневим насосом в лекції 6). При першому наближенні вирішується завдання визначення закону руху без урахування статичної характеристики, по алгоритму описаному в попередньому розділі. Потім визначається приведена статична характеристика і по ній визначаються значення рушійного моменту при кожному значенні кутової швидкості, розрахованої на першому етапі (при першому наближенні). По цих значеннях моменту будується діаграма рушійного моменту другого наближення Мпрд(2), потім визначається сумарна робота, кінетична енергія першої групи ланок і кутова швидкість ланки приведення при другому наближенні. Далі ці дії повторюються поки відмінності між результатами розрахунку на подальшому етапі відрізнятимуться від результатів попереднього на величину меншу заданій погрішності. На Рис. 8.13 показане графічне рішення задачі при другому наближенні.

Рис. 8.13

Контрольні питання до лекції 8.

1. Який режим руху машини називається сталим ? (стор. 1)

2. Що називається "Коефіцієнтом нерівномірності" і які величини цього коефіцієнта встановлені|установлені| для різних машин ? (стор. 2)

3. Якими методами регулюється величина "коефіцієнта нерівномірності" ? (стор. 2)

4. Як впливає момент інерції маховика на коефіцієнт нерівномірності ? (стор. 2-3)

5. Як по коефіцієнту нерівномірності визначається необхідна махова маса першої групи ланок ? (стор. 3-4)

6. Викладете алгоритм рішення задачі регулювання ходу машини по методу Н.І. Мерцалова ? (стр.4-5)

7. По яких залежностях розраховуються перші передавальні|передаточні| функції кривошипно-ползунного| механізму ? (стор. 5-7)

8. Як визначаються параметра динамічної моделі для двигуна внутрішнього згорання|згоряти| ? (стор. 7-9)

9. Як будується діаграма кінетичної енергії другої групи ланок ? (стор. 10-11)

10. Як будується діаграма кутової швидкості ланки приведення ? (стор. 11-13)

11. Як враховується статична характеристика асинхронного електродвигуна при аналізі динамічних процесів ? (стр.14-16

 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 6. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 7. II. Поняття соціального процесу.
 8. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 10. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 11. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 12. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок додаткової махової маси по методу Віттенбауера. | Віброзахист в машин і механізмів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.