Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Біологічні фактори

Взаємовідносини різних організмів, які живуть в екосистемі, бувають найрізноманітнішими. Мікроорганізми в різних угрупованнях пов'язані між собою енергетичними ланцюгами і відчувають взаємний вплив. Взаємовідносини між організмами в цих угрупованнях складні й динамічні через постійні зміни екологічних умов і мінливість самих мікроорганізмів. Вивчення цих взаємовідношень має надзвичайно важливе значення для розуміння кругообігу речовин у природі, утворення ґрунтів, еволюції видів прокаріотів.

Упродовж еволюції в живій природі виникли різноманітні взаємовідносини як між мікроорганізмами, так і між мікро- та макроорганізмами.

Симбіоз - взаємно корисне співіснування організмів різних видів. Прикладом є співжиття молочнокислих бактерій і дріжджів. Бактерії утворюють молочну кислоту, яка підкислює середовище, створюючи сприятливі умови для росту дріжджів. Останні синтезують ростові речовини, необхідні для розвитку бактерій. Інші приклади симбіозу - лишайник (симбіоз водорості й гриба), бульбочкові бактерії та бобові рослини.

Мутуалізм - різновидність симбіозу, при якому також існує взаємосприятливий вплив обох партнерів, наприклад взаємовідносини між мікрофлорою рубця жуйних і організмом тварини. Бактерії розкладають клітковину в рубці до сполук, які засвоюються організмом хазяїна, а останній забезпечує бактерії поживними речовинами і захищає їх від несприятливих умов.

Коменсалізм - форма симбіозу, при якій має вигоду тільки один партнер, не завдаючи ані шкоди, ані користі іншому. Прикладом цього може бути симбіоз організму людини з нормальною мікрофлорою її тіла (сапрофітна мікрофлора шкіри, травного каналу тощо).

Метабіоз - взаємовідносини між мікробами, при яких продукти метаболізму одного виду прокаріотів використовуються як пожива або енергетичний матеріал іншим видом мікробів. Наприклад, амоніфікатори розкладають білки з утворення NH3, який використовується нітрифікуючими бактеріями.

Синергізм. При цій формі взаємовідносин у симбіонтів взаємно посилюються фізіологічні функції і виникають нові властивості. Це явище можна спостерігати при співжитті оцтовокислих бактерій і дріжджів. Бактерії перетворюють цукри на кислоти, які використовуються дріжджами, а останні забезпечують бактерії вітамінами.

Антагонізм - форма взаємовідносин, коли один вид мікробів несприятливо діє на інший. Явище антагонізму - одна із форм боротьби за існування мікроорганізмів. Ще в 1887 р. Л.Пастер вперше спостерігав це явище і висловив думку про можливість його використання з лікувальною метою. При антагонізмі відбувається боротьба за поживні речовини, кисень тощо. Високі антагоністичні властивості демонструють представники різних видів прокаріотів, зокрема актиноміцети. Встановлено, що антагонізм існує навіть між штамами того самого виду мікробів, а також серед вірусів (інтерференція).


Читайте також:

 1. Абіотичні та біотичні фактори.
 2. Агрегування та факторизація
 3. Біологічні і психологічні теорії.
 4. Біологічні каталізатори – ферменти
 5. Біологічні методи боротьби з шкідниками сільського й лісового господарства
 6. БІОЛОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ
 7. Біологічні мутагени
 8. Біологічні мутагени.
 9. Біологічні небезпеки
 10. Біологічні небезпеки
 11. Біологічні небезпеки
 12. Біологічні небезпеки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Хімічні фактори | Антибіотики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.