Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 1. Основні поняття і закони хімії

АКАДЕМІЯ цивільного захисту УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Щербина О.М., Кукуєва В.В.

 

 

Практикум

З хімії

 

 

Харків 2004


Рекомендовано до видання методичною радою Академії Цивільного захисту України протокол № 31 від 18.09.03р.

 

Практикум з хімії. Укладачі: Кірєєв О.О., Тарасова Г.В.,

Щербина О.М.,Кукуєва В.В. - Харків: АЦЗУ, 2004.- 146 с.

 

 

Рецензенти: – завідувач кафедри фізичної хімії Харківського національного університету проф., д.х.н. Мчедлов-Петросян М.О.,
  – доцент оперативно-тактичної кафедри АЦЗУ к.т.н., п-пк. вн.сл. Тарахно О.В.  

 

 

Відповідальний за випуск Кірєєв О.О.

 

 

В С Т У П

 


Мета навчального посібника – допомогти курсантам і студентам у самостійній роботі в оволодінні теоретичними та практичними знаннями з курсу хімії. Навчальний посібник вміщує: програму курсу, список рекомендованої літератури, стислий виклад основних положень курсу, приклади розв’язання задач, умови задач до практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідкові матеріали.

Основну увагу приділено темам, які виносяться на самостійне вивчення та темам, з яких є практичні заняття. При підготовці до тем, з яких є лабораторні роботи, треба користуватися методичними вказівками до лабораторних робіт [12] .

При користуванні посібником треба зважати на те, що, основою для самостійного вивчення курсу є підручник, в якому дано повне систематичне викладення матеріалу курсу хімії. В якості такого підручника можна рекомендувати “Конспект лекцій з хімії” частини 1 и 2 [1,2], який був спеціально підготовлений для спеціальності "Пожежна безпека". Посібник з хімії оріентовано на засвоєння і закріплення практичних навичок в розвязанні задач. Він також може бути використований при ознайомленні з основними положеннями курсу хімії, при його півторенні та підготовці до складання іспитів.

Згідно з таблицею, що наведена в посібнику, та номером варіанта вибираються завдання для[1,2], [1,2], контрольних і розрахункових робіт. Номер варіанта дорівнює числу, яке складається з двох останніх цифр залікової книжки, якщо це число менше, ніж 30. В іншому випадку номер варіанта дорівнює залишку від поділення націло двох останніх цифр залікової книжки на 30.

 

 

Програма курсу

ВСТУП

Тема 1. Основні поняття і закони хімії

Предмет хімії та її зв'язок з іншими науками. Хімія як розділ природознавства. Значення хімії в дослідженні природи, розвитку техніки та охорони навколишнього середовища. Основні поняття і закони хімії. Хімічний елемент, атом, молекула. Закони збереження маси, сталості складу. Застосування системи СІ в хімії. Моль — одиниця кількості речовини. Молярна маса. Хімія і пожежна безпека. Горіння як фізико-хімічний процес.

 

РОЗДІЛ 1. БУДОВА РЕЧОВИНИ

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 5. IV. Закони ідеальних газів.
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 8. VII. Поняття про рану, рановий процес, види загоювання ран
 9. А) Грошовий обіг. Закони.
 10. А/. Поняття про судовий процес.
 11. Аграрні закони України
 12. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛІТЕРАТУРА | Тема 2. Будова атома

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.