Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Визначення і елементи накопиченого капіталу.

Визначення і елементи вкладеного капіталу.

Розділ 11. Облік власного капіталу і забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Зміст лекції.

 1. Синтетичний і аналітичний облік статутного капіталу.
 2. Синтетичний і аналітичний облік пайового капіталу.
 3. Синтетичний і аналітичний облік додаткового капіталу.
 4. Синтетичний і аналітичний облік резервного капіталу.
 5. Синтетичний і аналітичний облік вилученого і неоплаченого капіталу.
 6. Синтетичний і аналітичний облік прибутку і його розподілу.
 7. Синтетичний і аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 8. Синтетичний і аналітичний облік цільового фінансування і цільових надходжень.

 

1. Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і П(С)БО 2 «Баланс», власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань; сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв.

Вкладений капітал формується за рахунок внесків власників підприємства, унаслідок конвертування боргових зобов’язань підприємства в акції або частки:

· зареєстрований капітал (статутний і пайовий капітал);

· додатково вкладений капітал (емісійний дохід, інші внески понад зареєстрований статутний фонд).

Головна ознака елементів вкладеного капіталу – наявність реальних активів, що передані підприємству в обмін на корпоративні права, можливість брати участь в управлінні, розподілі прибутків і майна підприємства.

Елементи вкладеного капіталу:

Ø Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства: статутнийіпайовий капітал.

Ø Додатково вкладений капітал – сума внесків засновників понад зареєстровану частину: емісійний дохід і інші внески.

Ø Неоплачений капітал – сума заборгованості власників за внесками до статутного капіталу.

Ø Вилучений капітал = фактичній собівартості акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Сплачений капітал =

 

 

2.Накопичений капітал формується внаслідок господарської діяльності підприємства:

· нерозподілений прибуток (непокритий збиток);

· резервний капітал;

· інший додатковий капітал.

Елементи накопиченого капіталу:

Ø Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками.

Ø Резервний капітал – сума резервів створених за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Ø Інший додатковий капітал – «майбутній нерозподілений прибуток під сумнівом», оскільки відповідні їм суми активів мають пройти перевірку часом для остаточного підтвердження достовірності їх оцінки:

· капітал від дооцінки необоротних активів – капітал, сформований внаслідок дооцінки активів;

· дарчий капітал – вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших ЮО або ФО, інші види додаткового капіталу.

 

3.Статутний капітал− сукупність вкладів у грошовому виразі учасників у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами.

Для обліку статутного капіталу, призначений пасивний рахунок 40 «Статутний капітал»:по Дтзменшення (вилучення) капіталу; по Кт – збільшення капіталу; сальдо кредитове і відповідає розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Облік статутного капіталу починають з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі СПД. На момент реєстрації в обліку по Кт 40 відображається загальна сума статутного капіталу (першочергові внески і ті, що вносяться протягом року). Збільшення або зменшення статутного капіталу дозволяється тільки після внесення відповідних змін в установчі документи. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів, а зменшення − у разі вибуття окремих засновників чи припинення діяльності підприємства.

 • Відображення невнесених на момент реєстрації сум:
 • Відображення суми внесків майном і грішми на момент реєстрації:
 • Відображення чергових внесків протягом року:

Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 6. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 7. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 8. Аналіз використання капіталу.
 9. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 10. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 11. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 12. Базові елементи управління проектом
Переглядів: 888

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікації доходів і витрат. | Визначення розміру статутного капіталу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.