Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз аналогів і прототипів

Головним для дизайнерів є підвищення якості середовища, в якому мешкають люди. Саме дизайнер займається пошуками нових форм предметного середовища, поєднуючи творчість художника та конструктора. Творча робота в кожній галузі проектування ґрунтується на використанні певних матеріалів і технологічних методів їх обробки та з'єднання. Головним завданням дизайнера є вміння використовувати певні матеріали через конкретну ідею.

Щоб в дипломному проекті вибрати матеріал для виготовлення відповідних деталей, або декоративного оздоблення, потрібно в процесі проведення конструктивно-технологічного аналізу описати властивості матеріалів, які використовуються в аналогах та прототипах, залежність цих властивостей від структури та методів обробки. Для успішного підбору матеріалів для дипломного проекту, а також для подальшої інженерної діяльності студенти дизайнери мають бути добре обізнані в цих важливих питаннях.

С точки зору функціонально-ергономічного аналізу у підрозділі необхідно проаналізувати аналоги на предмет виконання функцій, закладених при його проектуванні. У випадку, коли аналізується інтер’єр, потрібно звернути увагу на поділ приміщення на функціональні зони. В ергономічній частині цього підрозділу аналізується відповідність середовища антропометричним показникам людини і створення комфортних умов для праці і відпочинку, а саме:

- Відобразити відповідність середовища (машини) можливостям та особливостям сприйняття, пам'яті, мислення людини з керування (СЛТС).

- Відобразити відповідність СЛТС зоровим, слуховим, відчуттям та ін. можливостями, які визначають відповідність СЛТС силовим, швидкісним, енергетичним можливостям та особливостям людини.

- Відобразити ті ергономічні вимоги, які визначають відповідність СЛТС силовим, швидкісним, енергетичним можливостям та особливостям людини.

- Відобразити відповідність на об'єкті що вивчається (робочому місці) нормальних метеорологічних умов мікроклімату (освітлення, вентиляції, температури та ін.)

- Відобразити відповідності об'єкта (робоче місце), що розглядаємо розмірам та формам тіла працюючої (відпочиваючої) людини, рухомих частин тіла, забезпечити раціональну зручність пози, правильність осанки, оптимальну хватку рукоятки, максимальні та оптимальні робочі зони рук та ніг, а також інших частин тіла.

В розділі відображаються недоліки й переваги вибраних аналогів, ставляться задачі по ергономічному удосконаленню прийнятого конструктивного рішення та виробничого середовища, до якого відноситься тема проекту. Студент повинен знати марки та розшифровувати склад матеріалів, які використовує в своїх розробках.

Базові значення параметрів беруться із спеціальної літератури з обов'язковим посиланням.

Художньо-естетичні властивості характеризують здатність проектного рішення виражати у цілісно-організованій формі громадську цінність при ефективному художньо-технічному рішенні, яке виражається в таких показниках як:

· образна виразність;

· оригінальність;

· раціональність форми (виразність стильового рішення, виявленість у формі функцій);

· відповідність естетично значимої форми конструктивному рішенню, використаним матеріалам, технології виготовлення та обробки;

· цілісність композиції;

· організованість об'ємно-просторова структура;

· тектонічність;

· пластичність;

· упорядкованість та виразність графічних елементів;

· колорит та декоративність;

· досконалість виробничого виконання та стабільність товарного виду об'єкту, що проектується.

Аналіз естетичних властивостей будується на основі виявлення ролі окремих художніх та композиційних засобів у формуванні естетичної цінності виробу. Можливі різні підходи та методи проведення такого аналізу, це: аналіз естетичної значимості формоутворюючих ознак, які визначають естетичні переваги та недоліки виробів.

При написанні цього розділу студент повинен володіти не тільки спеціальними знаннями, але й мати розвинене відчуття краси. Об'єднання у цілісному аналізі двох видів ознак із виявленням їх ролі у розкритті загальної художньої задумки та досягненням композиційної цілісності форми дозволяє студентові скласти досить повну уяву про естетичну вартість виробу.

При написанні цього продукту обов'язково потрібно посилання на ілюстративний матеріал, який групується в додатку до пояснювальної записки.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I етап. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику.
 3. I. Аналіз контрольної роботи.
 4. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 5. III етап. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства.
 6. III. Аналіз ринку
 7. IІI розділ. Аналіз стану маркетингового середовища підприємства
 8. SWOT-аналіз у туризмі
 9. SWOT-аналіз.
 10. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 11. V. Нюховий аналізатор
 12. VI етап. Аналіз варіантів зміни цін конкурентами.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Основні вимоги до проектного рішення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.