Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Водні об’єкти.

 

Водні об’єкти - це сукупність природних вод на земній поверхні або у верхніх шарах земної кори, які володіють певним гідрологічним режимом.

Виділяють три групи водних об’єктів- водотоки, водойми і особливі водні об’єкти.

Водотоки -водні об’єкти на земній поверхні з поступальним рухом води в руслах в напрямку похилу(річки, струмки, канали).

Водойми -водні об’єкти у пониженнях земної поверхні із уповільненим рухом води(океани, моря, озера, водосховища, ставки, болота).

Особливі водні об’єкти-льодовики та підземні води(водоносні горизонти та артезіанські басейни).

Водні об’єкти бувають постійними та тимчасовими(які пересихають).

Більшість водних об’єктів володіють водозбором.

Водозбір (водозбірний басейн) - це частина земної поверхні або товщі ґрунтів та гірських порід, звідки вода потрапляє у даний водний об’єкт. Водозбори є у всіх океанів, морів, озер, річок.

Сукупність водотоків і водойм в межах певної території називають гідрографічною сіткою.Водні об’єкти - це сукупність природних вод на земній поверхні або у верхніх шарах земної кори, які володіють певним гідрологічним режимом.

Площа поверхні Землі дорівнює 510 млн. км2, з них 71% - Світовий океан, 29% - суша.

Водні об’єкти та їх режим мають певні гідрологічні характеристики.

1. Характеристики водного режиму:

- рівень води(м абс. або см над 0 поста);

- швидкість течії- переміщення водних мас за одну секунду, вимірюється в м/с;

- витрати води- кількість води, що протікає в одиницю часу через живий переріз русла.

Одиниці виміру – м3/с, на малих річках – л/с.

- стікводи за інтервал часу(м3);

- уклін водної поверхні.

2. Характеристики форми і розміру водного об’єкта:

-довжина(м,км);

- ширина(м,км);

- глибина(м) і т. д.

3. Характеристики теплового режиму:

- температураводи, снігу, льоду.

4. Характеристики режиму наносів:

- склад у воді завислих наносів(кг/м3);

- витрата наносів(кг/с).

5. Характеристики льодового режиму:

- терміни наставання та завершення різних фаз льодового режиму ( замерзання, танення, льодостав - стан поверхні водойми, покритої шаром льоду, скрес-процес руйнування льоду, очищення від льоду).

Крім вище зазначених гідрологічних характеристик для опису будь-якого водного об’єкта умовно відносять решту не менш важливих характеристик:

а) гідрохімічні- мінералізація води (мг/л), солоність (0/00-проміле), склад окремих іонів солей, газів, забруднення;

б) гідрофізичні -щільність води (кг/м3), в’язкість води та ін.

в) гідробіологічні -склад та чисельність водних організмів (екз/м2), величину біомаси (г/м3,г/м2) та ін.

Гідрологічний стан водного об’єкта -це сукупність гідрологічних характеристик певного водного об’єкта в певному місці і в певний момент часу.

Гідрологічний стан водного об’єкта схильний до постійних просторово-часових змін. Він визначається характером процесів, що відбуваються у водному об’єкті, його зв’язком з іншими водними об’єктами, атмосферою, літосферою і т.д.

Під час тривалих спостережень за будь-яким водним об’єктом виявляються деякі закономірності у змінах його гідрологічного стану, наприклад, протягом року.

Гідрологічний режим –сукупність змін гідрологічного стану водного об’єкта, які закономірно повторюються.

Аналогом гідрологічного режиму стосовно атмосфери вважається клімат.

Суть гідрологічного режиму водних об’єктів – це зміна гідрологічних характеристик у просторі та часі.

Змінигідрологічних характеристик у просторі –зміни від місця до місця(впродовж, поперек або по глибині річки, впродовж або по глибині моря, озера і т.д.), від одного водного об’єкта до іншого.

Зміни гідрологічних характеристик у часі (види часової мінливості):

- вікова мінливість – з інтервалами в одне або кілька століть;

- багатолітня мінливість –від кількох до десятків років;

- сезонна – протягом року;

- тимчасова – з періодом в кілька діб;

- добовата внутрішньодобова– коливання протягом доби.

Гідрологічний режим – це тільки зовнішній прояв більш складних внутрішніх процесів, притаманних водному об’єкту або обумовлених його взаємодією з іншими об’єктами та геосферами (атмосферою, літосферою).

Наприклад, коли ми вивчаємо рівень води в річці, будь-які інші характеристики, її режим, ми інколи не звертаємо уваги на причини змін, які відбуваються.

Для того, щоб виявити ці причини, необхідно вивчити внутрішні та зовнішні процеси, що впливають на гідрологічний режим.

Гідрологічні процеси – фізичні, хімічні, біологічні закономірності формування гідрологічного режиму.Читайте також:

 1. Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів
 2. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 3. Алкіни – вуглеводні, в молекулах яких є два атоми вуглецю, сполучені потрійним зв’язком - -. Алкіни називають також ацетиленовими вуглеводнями.
 4. Ароматичні вуглеводні
 5. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ РЯДУ БЕНЗОЛУ
 6. Аудит: поняття, завдання, предмет та об’єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг
 7. Безхребетні водні об’єкти
 8. Визначення наявності неграничних (непредільних) вуглеводнів
 9. Водний баланс і водні ресурси України
 10. Водні властивості ґрунтів. Взаємодія ґрунтового скелету з поровою водою. Гідродинамічний тиск при фільтрації води в ґрунті.
 11. Водні властивості ґрунту
 12. ВОДНІ МАСИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Походження і формування природних вод. | Тема 3. Розподіл води на земній кулі. Водний баланс.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.