Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Керування UART

Керування роботою приймача-передавача здійснюється за допомогою регістра керування UCR, розташованого за адресою $ОА ($2А). Поточний стан приймача-передавача визначається за допомогою регістра стану USR, розташованого за адресою $ОА ($2А). Для обміну даними служить регістр UDR, розташований за адресою $ОС ($2С).

UART I/O Data Register (UDR)

Біт $0C ($2C) R/W Поч.знач. UDR
MSB - - - - - - LSB
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Рис. 9.4 - Регістр введення - виведення UART (UDR)

 

Фізично регістр UDR –це два окремих регістри, доступ до яких відбувається по одній адресі. При записі відбувається запис у регістр передавача, при читанні - читається регістр приймача.

UART Status Register (USR)

Біт $0B($2B) R/W Поч.знач. USR
RXC TXC UDRE FE OR - - -
R R R R R R R R

Рис. 9.5 - Регістр стану UART (USR)

 

Регістр USR доступний тільки для читання, у ньому зберігається інформація про стан UART.

Bit 7 - RXC (UART Receive Complete). Прийом завершений. Цей біт установлюється в 1, коли прийнятий символ переписується з регістра зсуву приймача в регістр UDR. Біт установлюється незалежно від виявлення помилки кадру. Якщо встановлено біт RXCIE у регістрі UCR, при установці біта виконується переривання по завершенню прийому символу. RXC скидається при читанні UDR. При використанні прийому даних по перериванню, оброблювач переривання повинен читати регістр UDR для скидання RXC, інакше при виході з переривання воно буде викликано знову.

Bit 6 - TXC (UART Transmit Complete). Передача завершена. Цей біт установлюється в 1, якщо символ з регістра передавача (включаючи стоповий біт) переданий, а в регістр UDR не були записані нові дані. Цей прапорець особливо корисний при напівдуплексному зв'язку, коли пердавальний пристрій повинен перейти в режим прийому й звільнити лінію зв'язку відразу по закінченню передачі. Якщо встановлено біт TXIE у регістрі UCR, при установці TXC виконується переривання по закінченню передачі. TXC скидається апаратно при виконанні відповідного вектора переривання. Крім того, біт можна скинути, записавши в нього 1.

Bit 5 - UDRE (UART Data Register Empty). Регістр даних UART порожній. Цей біт установлюється в 1, коли дані, записані в UDR переписуються в регістр зсуву передавача. Установка цього біта означає, що передавач готовий прийняти наступний символ для передачі. Якщо встановлено біт UDRIE у регістрі UCR, при установці цього біта виконується переривання закінчення передачі. Біт UDRE скидається при записі регістра UDR. При використанні передачі керованої перериванням, підпрограма обслуговування переривання повинна записувати UDR, щоб скинути біт UDRE, інакше при виході з переривання воно буде викликано знову. При скиданні цей біт установлюється в 1, щоб показати готовність передавача.

Bit 4 - FE (Framing Error). Помилка кадру. Цей біт установлюється при виявленні умови помилки кадру, тобто якщо стоповий біт прийнятого байта дорівнює 0. Біт FE скидається при прийманні одиничного стопового біта.

Bit 3 - OR (OverRun). Переповнення. Цей біт установлюється при виявленні умови переповнення, тобто коли символ з регістра UDR не був прочитаний до того, як заповнився регістр зсуву приймача. Цей біт буферований, тобто залишається встановленим доти, поки з регістра UDR не будуть прочитані правильні дані. Біт OR скидається, коли прийняті дані переписуються в UDR.

Біти 2..0 - зарезервовані. В AT90S8535 ці біти зарезервовані й завжди читаються як 0.


Читайте також:

 1. D-тригер з динамічним керуванням
 2. IV Етап: Вибір стратегії керування виявленими ризиками й виділення пріоритетних напрямків роботи
 3. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 4. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 5. Автоматизація меліоративних помпових стацій. Автоматизація керування помповими агрегатами.
 6. Агресивне керування портфелем акцій
 7. Алгоритми керування ресурсами
 8. Аналіз конструкції рульового керування.
 9. Аналіз умов технічної експлуатації територіально розподілених ПФС екстремальної комп’ютерно-інтегрованої системи керування технологічними процесами обробки даних
 10. Апарати керування пневматичними приводами.
 11. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 12. Блок формування імпульсів керування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Прийом даних. | UART Control Register (UCR)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.