Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Бухгалтерський баланс це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2, затвердженим Наказом Мініс­терства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

Види бухгалтерського балансу:

вступний складається на початку діяльності підприємства;

періодичний складається протягом календарного року за звітний період;

річний відображає стан капіталу підприємства розміщеного в ак­тивах і пасивах на початок наступного року а також результати діяль­ності за попередній рік;

об'єднувальний складається в разі злиття кількох підприємств;

розподільний складається при реструктуризації великих підпри­ємств;

санований призначений для коригування контрактивних та контрпасивних статей балансу;

ліквідаційний складається в разі ліквідації підприємства, яке має статус юридичної особи;

зведений складається на підприємстві, до складу якого входять реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на само­стійний баланс;

консолідований передбачає включення до його складу всіх під­приємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної особи.

Структура бухгалтерського балансу підприємства, рекомендована Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», є типо­вою. Бухгалтерський баланс як спосіб відображення майнового стану підприємства являє собою двосторонню таблицю, одна сторона якої іменується активом, інша — пасивом. Актив і пасив балансу склада­ються з окремих статей.

Стаття балансу — це показник, який відображає величину пев­ного економічного однорідного виду засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження на­зивається оцінкою статті. Статті балансу, складені за певною систе­мою відповідно до чинного законодавства, поєднують у розділи акти­ву та пасиву.

Активпоказує склад, розміщення, ступінь рухомості майна, пред­метний стан майна підприємства (ступінь ліквідності, можливість мо­білізувати засоби (активи), які є в наявності для оплати боргів (паси­вів) у встановлені строки).

Пасивджерела формування і цільове призначення однієї і тієї ж сукупності коштів, які має в своєму розпорядженні підприємство на момент складання балансу. Актив і пасив мають власну структуру в них можуть розрізнюватися розділи, а також статті або, як їх іноді на­зивають, «балансові рахунки». Ці положення універсальні, однак кіль­кість і зміст статей балансу для різних підприємств можуть бути неод­накові.

Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів. Актив: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів. Пасив: власний капітал;

забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; доходи майбутніх періодів. Господарські операції здійснюються на підприємстві щодня і у ве­ликій кількості, але все це викликає лише наступні чотири типи змін балансу:

1. Зміни в активі балансу:

А+С-С = П,

де А — актив балансу, П — пасив балансу, С — сума операцій.

2. Зміни в пасиві балансу збільшення однієї і зменшення іншої
статті:

А = П + С-С.

3. Зміни в активі і пасиві балансу у бік збільшення:

А + С = П + С.

4. Зміни в активі і пасиві балансу у бік зменшення:

А-С=П-С.

На основі викладеного можна зробити наступні висновки: 1) будь-яка господарська операція торкається одночасно двох ста­тей балансу і викликає в ньому один з чотирьох перерахованих видів змін;рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції;

2) зміна підсумків активу і пасиву балансу має місце у випадках, коли господарська операція торкається одночасно активної і пасивної частини балансу.

В бухгалтерський баланс підприємства злочинці можуть заносити неправдиві дані, тобто дані бухгалтерського балансу можуть бути сфа­льсифіковані.

Способів фальсифікації бухгалтерського балансу багато, наведемо приклади деяких з них:

• завищення (заниження) підсумкової суми розділів активу і паси­ву баланса;

• занесення бездоказових записів в бухгалтерський баланс;

• не відображення здійснених господарських операцій, оформлених первинними обліковими документами, в бухгалтерському балансі;

• відображення в балансі господарських операцій згідно недобро­якісних (підроблених) документів та записів на бухгалтерських рахунках і в облікових регістрах;

• неправильна кореспонденція бухгалтерських рахунків (облікових регістрів) та балансових статей;

• фальсифікація балансу шляхом заниження (завищення) залишків на початок звітного періоду розділів, балансових статей активу та пасиву балансу;

• фальсифікація балансу шляхом нерівності господарських засобів підприємства джерелам їх формування;

• фальсифікація балансу шляхом записів не на відповідних балансових статтях тощо.

Працівники правоохоронних органів повинні знати способи фаль­сифікації, які часто зустрічаються на практиці, та володіти методами (навичками) їх виявлення.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. III. Бухгалтерський баланс
 6. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 7. Iсторичне значення революції.
 8. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 9. Ocнoвнi визначення здоров'я
 10. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 11. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 12. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
Переглядів: 959

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 3. Загальна характеристика облікового процесу | БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.