Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методичні вказівки

Завдання 2.

Під час слідства по кримінальний справі про викрадення матеріальних цінностей на млині № 2 м. Львова були отримані дані про те, що при виробництві муки вищих сортів втрати сировини списувались по нормі, хоч фактичні втрати сировини при виробництві муки значно нижчі.

Таке положення зі списанням витрат сировини на млині явилось одним із способів утворення необлікованих залишків зерна і продуктів його переробки.

Необхідно: визначити порядок застосування і описати методи фактичного контролю потрібно використати для підтвердження або спростування отриманих даних?

 

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що у практиці діяльності органів внутрішніх справ та ревізорських підрозділів по захисту майна підприємств від злочинних посягань зустрічаються ситуації, коли проводиться попередній, поточний або заключний контроль. Фінансово-економічний контроль у всіх галузях народного господарства здійснюється шляхом проведення економічного аналізу, тематичних перевірок та ревізій.

Для підтвердження відомостей ревізор може провести комісійну прийомку або комісійне відвантаження матеріальних цінностей, про що складається відповідний акт. Цей акт підписується всіма членами комісії та матеріально-відповідальною особою.

При необхідності матеріали про комісійну прийомку та відвантаження можуть бути надіслані за письмовим запитом у слідчий підрозділ органу внутрішніх справ або прокуратури, який розслідує кримінальну справу про розкрадання майна підприємства.

Слід відзначити, що права, обов’язки і відповідальність ревізорів регламентовані Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

Ревізору надані такі права:

а) ревізувати і перевіряти в міністерствах, відомствах та інших органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання грошових коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, готової продукції, устаткування тощо);

б) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для їх обстеження та з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою. Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію чи перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов’язки;

в) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств та відомств, підприємств і організацій для проведення контрольних обмірів будівельно-монтажних робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів;

г) вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;

д) одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ Необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, у тому числі недержавних форм власності – довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;

є) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб суб’єктів господарювання, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;

ж) пред’являти керівникам й іншим службовим особам об’єктів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані валютні та інші платежі тощо;

з) стягувати у дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, об’єднаннями, підприємствами за незаконними угодами та з порушенням чинного законодавства;

і) накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;

к) застосовувати до підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності фінансові санкції, передбачені п. 7 ст. II Закону України «Про Державну податкову службу в Україні» (накладати адміністративні штрафи на службових осіб підприємств, установ і організацій, винних у приховуванні (заниженні) прибутків (доходу), а також у відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у несвоєчасному складанні і поданні бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів – у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.

Слід мати на увазі, що при проведенні комплексних ревізій і тематичних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства права, надані штатному працівникові контрольно-ревізійної служби – ревізору, поширюються також і на інших працівників, які входять до складу ревізійної групи.

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Назвіть завдання документальної ревізії за дорученням правоохоронних органів.

2. Назвіть основні види документальної ревізії.

3. Назвіть відмінності між різними типами ревізії.

4. Що є підставами для вимог слідчого проводити ревізію?

5. Основні реквізити акту проведення документальної ревізії.

6. Назвіть завдання повторної ревізії.

7. Охарактеризуйте повноваження ревізора.

 


Читайте також:

 1. Вказівки по заповненню наряду-допуску
 2. Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. Методичні підходи до визначення ризику.
 3. Додаткові методичні прийоми вивчення вищої нервової діяльності.
 4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 5. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 6. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 7. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
 8. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 9. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії
 10. Завдання, послідовність, джерела інформації і методичні прийоми контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур
 11. Загальні вказівки
 12. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Переглядів: 451

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання 1. | КЛАСИФІКАЦІЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.06 сек.