Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

 

Розрахункова робота студента виконується у відповідності до завдань поставлених у кожній практичній роботі в навчальних лабораторіях та згідно з алгоритмом, що прописаний для їх виконання. Для виконання розрахункової роботи кожен студент отримує власну базу даних, з якою повинен виконати всі ті задачі, що сформовані в планах проведення практичних занять з курсу. Звіт, оформлений відповідним чином повинен бути зданим для перевірки до проведення поточного модульного контролю.

Процес літературного оформлення роботи передбачає дотримання певних вимог, а саме:

• чіткість, зрозумілість, систематизацію і послідовність викладу матеріалу;

• поділ тексту на абзаци: кожен абзац містить самостійну думку, виражену одним чи кількома реченнями; абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1-1,5 см від полів;

• необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Наприклад, не можна писати 10 тонн чи 10 тн, а лише 10 т (без крапки);

• граничні величини починаються таким чином: від 25 до 50, або 25-50, або 25...50;

• не можна скорочувати нулі нижньої границі: 10000-150000, а не 10-150000;

• позначки ставляться біля верхньої границі: 20-25 млн. т;

• римські цифри вживаються для позначення століть, кварталів року, місяців, томів, частин, черговості конгресів, з'їздів чи конференцій;

• відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5,7,13-го числа;

• знаки +, -, %, ставляться лише біля цифр, знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, малюнків, а також при скороченнях;

• округлення числових значень величин повинно бути однаковим: 1, 75;

2,00 а не (1,75; 2);

• у тексті потрібно дотримуватись загальноприйнятих скорочень слів: табл., стор., рис. тощо;

• не дозволяється використання довільних складно скорочень: молзавод. шкірвзуття тощо.;

• сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 20мм, зверху — 20мм, праве – 10мм, знизу – 20мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали слід виконувати на стандарт­них аркушах А4;

• текст графічно-розрахункової роботи має бути набраний на комп’ютері (написаний друкованими літерами чорним чорнилом) з однієї сторони стандартного аркуша. Шрифт - 14, інтервал між рядками - 1,5;

• усі сторінки роботи нумеруються від титульної до остан­ньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка «зміст» на ній цифра 2 не ставиться, третьою вважається сторінка, що містить «вступ» на ній цифра 3 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 4 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього поля.

Графічно-розрахункова робота повинна містити:

- титульний аркуш (Додаток 1). На ньому вказуються міністерство, назва закладу, в якому виконувалася курсова робота, назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, факультет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

- Зміст. У ньому позначаються сторінки, на яких кожен з елементів плану викладений у роботі.

- Вступ;

- Розрахункова частина;

- Висновки.


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 9. III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ
 10. III. Виконання бюджету
 11. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 12. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 6. Порушення припущень OLS: автокореляція залишків. | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.