Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Наукова робота студента є додатковим і необов’язковим видом роботи в рамках курсу «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг». Мета наукової роботи – сприяння більш глибокому розумінню методів аналізу даних, що вивчаються впродовж курсу та прикладне використання даних методів.

Тема наукової роботи повинна бути актуальною і містити оригінальну ідею, що сприятиме підвищенню рівня наукової новизни дослідження. В той же час, тематика може не обмежуватись сферою фінансових послуг. Також можуть досліджуватись проблеми з інших питань економіки. Натомість, обов’язковою складовою є практичне застосування методів аналізу, що вивчаються в ході курсу «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг», а також інших економетричних підходів.

Типова структура наукової роботи повинна виглядати наступним чином:

· анотація – до 300 слів;

· вступ – до 2 сторінок;

· аналіз наукових досліджень з даного питання – 3-4 сторінки;

· гіпотеза дослідження та методи її тестування – 3-4 сторінки;

· розрахунки та їх аналіз – 4-5 сторінок;

· висновки – 2-3 сторінки;

· список використаних джерел.

Наведена структура наукової роботи може бути змінена при відповідному обґрунтуванні таких змін.

Оформлення тексту повинно відповідати наступним вимогам:

• поділ тексту на абзаци: кожен абзац містить самостійну думку, виражену одним чи кількома реченнями; абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1-1,5 см від полів;

• необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Наприклад, не можна писати 10 тонн чи 10 тн, а лише 10 т (без крапки);

• граничні величини починаються таким чином: від 25 до 50, або 25-50, або 25...50;

• не можна скорочувати нулі нижньої границі: 10000-150000, а не 10-150000;

• позначки ставляться біля верхньої границі: 20-25 млн. т;

• римські цифри вживаються для позначення століть, кварталів року, місяців, томів, частин, черговості конгресів, з'їздів чи конференцій;

• відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5,7,13-го числа;

• знаки +, -, %, ставляться лише біля цифр, знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, малюнків, а також при скороченнях;

• округлення числових значень величин повинно бути однаковим: 1, 75;

2,00 а не (1,75; 2);

• у тексті потрібно дотримуватись загальноприйнятих скорочень слів: табл., стор., рис. тощо;

• не дозволяється використання довільних складно скорочень: молзавод. шкірвзуття тощо.;

• сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 20мм, зверху — 20мм, праве – 10мм, знизу – 20мм. Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали слід виконувати на стандарт­них аркушах А4;

• текст графічно-розрахункової роботи має бути набраний на комп’ютері (написаний друкованими літерами чорним чорнилом) з однієї сторони стандартного аркуша. Шрифт - 14, інтервал між рядками - 1,5;

• усі сторінки роботи нумеруються від титульної до остан­ньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка «зміст» на ній цифра 2 не ставиться, третьою вважається сторінка, що містить «вступ» на ній цифра 3 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 4 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього поля.

· список використаних джерел оформлюється відповідно до чинних вимог ВАК до бібліографічних описів.

При оцінці роботи увага звертається на наступні моменти: оригінальність ідеї та гіпотези дослідження; коректність застосування методів економетричного аналізу; обсяг проробленої роботи зі збору статистичних даних; якість проведення аналізу академічної літератури (при виборі літератури перевага повинна надаватись англомовним джерелам).

 Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 8. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 9. III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ
 10. III. Виконання бюджету
 11. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 12. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ | МЕТОДИ КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.