Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Відповідь студента оцінюється на:

«Відмінно» якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

- студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни;

- відображає чітке знання наукових термінів, правильно формулює відповідні тлумачення;

- застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та узагальнення;

- має навички самостійної підготовки презентаційних матеріалів із зазначеної тематики;

- здатен використовувати набутий теоретичний матеріал у майбутній професійній діяльності.

«Добре» – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, проте вона має хоча б один з таких недоліків:

- є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

- є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, нечіткі їхні характеристики;

- наявні неточності у виконанні практичних завдань.

«Задовільно» – якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:

- свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних теоретичних понять, концепцій, категорій;

- не містить посилань на літературу;

- викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

- містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.

«Незадовільно» – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною;

- не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента чи їх безсистемність та поверховість;

- не знає основних положень навчальної дисципліни; не вміє сформулювати власну думку та викласти її.

Індивідуальне творче завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент індустрії гостинності (Менеджмент туризму)» – це публічний виступ з презентацією в електронному форматі самостійно виконаного завдання відповідно до зазначено в навчальній програмі тематики. Індивідуальне завдання подається у визначені викладачем строки. Оцінка за індивідуальне завдання виставляється викладачем на практичному занятті.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2008. – 286 с.

2. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р.І. Балашова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 с.

3. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму / В. К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. –502 с.

4. Школа І. М., Корольчук О. П. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2011. – 464 с.

 


Читайте також:

 1. I. Актуалізація знань учнів
 2. I. Контроль і закріплення знань учнів
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 5. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 6. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 7. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 8. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 9. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 10. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 11. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 12. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Додаткова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.