Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основи статистичної обробки результатів вимірювань

Міністерство освіти і науки України

Ужгородський національний університет

Кафедра оптики

 

В.С.Шуста

О.О.Гомоннай

О.Г. Сливка

 

Основи статистичної обробки результатів вимірювань

 

Методичні вказівки

до фізичного практикума “Медична та біологічна фізика“

(для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету)

 

 

Ужгород-2007


Міністерство освіти і науки України

Ужгородський національний університет

Кафедра оптики

 

В.С.Шуста

О.О.Гомоннай

О.Г. Сливка

 

Основи статистичної обробки результатів вимірювань

 

Методичні вказівки

до фізичного практикума “Медична та біологічна фізика“

(для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету)

 

Ужгород-2007


Основи статистичної обробки результатів вимірювань

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Медична та біологічна фізика“

для спеціальності 7.110106 - стоматологія

 

Автори: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Шуста В.С.

викладач Гомоннай О.О.

доктор фіз.-мат. наук, професор Сливка О.Г.

 

 

Методичні вказівки знайомлять студентів із сучасними методами обробки результатів вимірювань в об’ємі, достатньому для виконання лабораторних робіт по “Медичній та біологічній фізиці”.

Основним завданням даних методичних вказівок є:

- допомогти студентам медичних спеціальностей, на прикладі вимірювань фізичних величин, оволодіти основами проведення медико-біологічних досліджень, статистичної обробки даних і обґрунтування отриманих результатів. Для цього необхідно навчитися обчислювати довірчі інтервали при довільному числі вимірювань з врахуванням довірчої імовірності, самостійно вибирати оптимальне число вимірювань, вміти представляти інформацію в графічному та табличному виді із вказанням похибок вимірювань, оволодіти навиками перевірки статистичних гіпотез;

-ознайомити студентів з основними вимірювальними приладами і найважливішими методами вимірювань деяких фізичних величин;

-закласти основи вивчення студентами стоматологічного факультету навчальних дисциплін “Медична інформатика“ та “Біостатистика“.

 

 

Рецензент:

 

Рекомендовано до друку методичною радою фізичного факультету Ужгородського національного університету

Протокол № від 2007 р

 

Рекомендовано до друку редакційно-вилавничою радою Ужгородського національного університету

Протокол № від 2007 р


Вступ

Статистичні методи дослідження є могутнім інструментом обробки великих масивів інформації з метою виявлення закономірностей, що лежать в основі явищ, що вивчаються, і перевірки обґрунтованості пропозицій, що висуваються. Саме медичні дослідження вимагають об'єктивного аналізу отриманих даних, оскільки неправильні висновки з отриманих результатів можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Знання основ математичної статистики необхідне на всіх етапах проведення медико-біологічних досліджень: при формулюванні мети, плануванні експерименту, наборі даних, первинній обробці, висуненні і перевірці гіпотез, побудові математичних моделей. Застосування статистичних методів украй важливе при оформленні результатів роботи у вигляді звітів, журнальних статей, монографій. Саме з публікації в медичних журналах і монографіях лікарі дізнаються про нові методи діагностики і лікування. Тому факти, що приводяться в цих публікаціях повинні бути достовірними. Знання сучасних статистичних методів медико-біологічних досліджень є особливо актуальним, в зв’язку з впровадженням в Україні, міжнародного стандарту Належної статистичної практики (GSP)- стандарту від якого залежить коректність результатів, отриманих при проведені тих або інших досліджень.

Із даного розгляду слідує, що знання основ проведення медичних досліджень, статистичної обробки даних і обґрунтування отриманих даних є невід’ємною частиною підготовки майбутнього лікаря.

Лабораторний практикум по медичній та біологічній фізиці є початковим етапом для набуття майбутніми медиками елементарних навиків як в плані ознайомлення з найбільш поширеними методами вимірювань, планування експерименту, використанням основних універсальних вимірювальних приладів, так і в набутті навиків обробляти результати вимірювань, враховуючи систематичні та випадкові похибки та ознайомленні з основами сучасних методів статистичної обробки і графічного аналізу даних.

 


 


 


Читайте також:

 1. I. Фізичні основи механіки
 2. II. Обробка результатів
 3. III етап. Опрацювання результатів дослідження.
 4. III. Економічна інтерпретація результатів статистичного дослідження банків
 5. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 6. VІII. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автомобільний комплект для спеціальної обробки військової техніки ДК-4К
 9. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 10. АКУСТИКА. ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИКИ СЛУХУ. ОСНОВИ АУДІОМЕТРІЇ
 11. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 12. Аналіз одержання результатів. Висновки рекомендації.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Радіально-поршневий насос | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.