Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Оформлення виконавчого листа

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову (ч. 1 ст. 258 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2677-VI від 04.11.2010).

Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції, за умови, що заява особи про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної справи до суду першої інстанції (нова частина – ч. 2 ст. 258 КАС, ЗУ від 07.07.2010).

Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилаєть­ся судом до місцевих органів державної податкової служби (ч. 3 ст. 258 КАС).

Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України „Про виконавче провадження” (ст. 259 КАС).

Згідно зі ст. 18 Закону Ук­раїни „Про виконавче провадження” у виконавчому документі мають бути зазначені:

- назва документа, дата видачі та найменування органу, поса­дової особи, що видали документ;

- дата і номер рішення, за яким видано виконавчий доку­мент;

- найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності-стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), інди­відуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому ви­конанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;

- резолютивна частина рішення;

- дата набрання чинності рішенням;

- строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою.

Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягува­ча або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, або визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом (ч. 2 ст. 259 КАС).

Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому за­сіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неприбуття у судове засідання стягувача і боржника, яких належним чином повідомили про дату, час і місце роз­гляду, не перешкоджає судовому розгляду. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконав­чим листом, а також витребувати виконавчий лист (ч. 3 ст. 259 КАС).

Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа, а у разі якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, суд визнає виконавчий лист та­ким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким виконавчим листом уже відбулося повні­стю або частково, суд одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконав­чим листом (ч. 4 ст. 259).

Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про виправ­лення помилки у виконавчому листі, про визнання виконавчо­го листа таким, що не підлягає виконанню, та про стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим листом може бути оскаржено в загальному порядку (ч. 5 ст. 259 КАС).

Замість втраченого оригіналу виконавчого листа адміністра­тивний суд, який видав виконавчий лист,за заявою стягувача або поданням державного виконавця може видати його дублі­кат (ч. 1 ст. 260 КАС).

Суд розглядає заяву (подання) про видачу дубліката в деся­тиденний строку судовому засіданні з повідомленням стягува­ча або державного виконавця, що звернулися із заявою (по­данням), та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у су­дове засідання осіб, яких було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судово­му розгляду (ч. 2 ст. 260).

Ухвалу суду за результатами розгляду заяви (подання) про видачу дубліката виконавчого листа може бути оскаржено в загальному порядку (ч. 3 ст. 260).

За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збіру розмірі, встановленому законом (увага – ч. 4 ст. 260 КАС в редакції Закону № 3674-VI від 08.07.2011!!).

Згідно із п. „и” ч. 1 ст. 3 Декрет Кабінету Міністрів Украї­ни „Про державне мито” від 21 січня 1993 року за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої по­станови суду сплачується державне мито у розмірі 0,03 неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян (51 копійка) за кож­ний аркуш копії.

У разі пропуску стягувачем строку для пред’явлення вико­навчого листа до виконання з причин, визнаних судом поваж­ними, пропущений строк може бути поновлено(ч. 1 ст. 261 КАС). Заява про поновлення пропущеного строку подається до адміністративного суду, який видав виконавчий лист, або до адміністративного суду за місцем виконання (ч. 2 ст. 261 КАС).

Суд розглядає заяву про поновлення пропущеного строку в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, яких було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (ч. 3 ст. 261 КАС). Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про поновлен­ня пропущеного строку може бути оскаржено в загальному порядку (ч. 4 ст. 261).

 

4. Зміни у процесі виконання судового рішення адмініст­ративного суду

У процесі виконання судового рішення нерідкими є випадки, коли сторони виконавчого прова­дження досягають примирення у процесі такого виконання, виникають обставини, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання судового рішення тощо. Тобто можуть статись такі зміни виконання судового рішен­ня адміністративного суду.

4.1. Примирення сторін у процесі виконання (ст. 262 КАС)

Мирова угода, укладена між сторонами виконавчого прова­дження, або заява стягувача про відмову від примусового ви­конання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її до суду за місцем виконання рішення. Миро­ва угода може стосуватися лише прав, свобод, інтересів та обов’язків сторін і предмета адміністративного позову (ч. 1 ст. 262 зі змінами).

Суд розглядає мирову угоду або заяву стягувача про відмо­ву від примусового виконання в десятиденний строк у судово­му засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, яких було належним чи­ном повідомлено, не перешкоджає судовому розгляду (ч. 2 ст. 262 КАС).

За результатами розгляду мирової угоди або заяви стягува­ча про відмову від примусового виконання, суд може поста­новити ухвалу про визнання мирової угоди між сторонами у справі, між стягувачем і боржником або про прийняття відмови стягувача від примусо­вого виконання і про закінчення виконавчого провадження (ч. 3 ст. 262 КАС зі змінами).

Суд не визнає мирової угоди або не приймає відмову стя­гувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 4 ст. 262 КАС).

Ухвалу суду за результатами розгляду мирової угоди або заяви стягувача про відмову від примусового виконання може бути оскаржено в загальному порядку (ч. 5 ст. 262 КАС).

4.2. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи вста­новлення способу і порядку виконання судового рішення (ст. 263 КАС)

За наявності обставин, що ускладнюють виконання судово­го рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність прису­дженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний ви­конавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого про­вадження - із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконан­ня судового рішення може бути розглянуто також за ініціати­вою суду (ч. 1 ст. 263 зі змінами).

Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконан­ня судового рішення в десятиденний строк у судовому за­сіданні з повідомленням державного виконавця або сторони виконавчого провадження, що звернулися із поданням (зая­вою), та осіб, які беруть участь у справі, то у виняткових ви­падках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення. Неприбут­тя у судове засідання осіб, яких було належним чином по­відомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешко­джає судовому розгляду. У разі прийняття рішення про відстрочення чи розстрочення виконання постанови в адміністративній справі суд змінює строк подання суб’єктом владних повноважень звіту про виконання такої постанови (ч. 2 ст. 263 КАС зі змінами).

Ухвалу суду за результатами розгляду питання про відстро­чення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути ос­каржено в загальному порядку (ч. 3 ст. 263).

4.3. Заміна сторони виконавчого провадження (ст. 264 КАС)

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником(ч. 1 ст. 264 КАС).

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з по­відомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, яких було на­лежним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (ч. 2 ст. 264 КАС).

Ухвалу суду за результатами питання про заміну сторони виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному порядку (ч. 3 ст. 264 КАС).

 

5. Поворот виконання судових рішень (ст. 265-266 КАС)

Питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши су­дове рішення (визнавши його нечинним або таким, що втратило законну силу), він закриває провадження у справі, залишає по­зовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адмі­ністративного позову чи задовольняє позовні вимоги у меншо­му розмірі (ч. 1 ст. 265 КАС зі змінами).

У випадках скасування судового рішення та як наслідок – 1) закриття провадження у справі, 2) залишення позовної зая­ви без розгляду або 3) відмови у задоволенні адміністративно­го позову, 4) задоволення позовних вимог у меншому розмірі, суд, ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов’язати по­зивача повернути відповідачеві безпідставно стягнуте з нього за скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання (ч. 2 ст. 265 КАС).

Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, зая­ва відповідача про поворот виконання розглядається адмініст­ративним судом, у якому знаходиться справа. Заяву про пово­рот виконання може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання (ч. 3 ст. 265 КАС). За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується (ч. 4 ст. 265 КАС).

Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому за­сіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку. Неприбуття у судове засідання осіб, яких було на­лежним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (ч. 5 ст. 265 КАС).

Окремі категорії адміністративних справ мають особливості повороту виконання постанови. Так, поворот виконання постанови про відшкодування шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних пла­тежів з Державного бюджету України або позабюджетних дер­жавних фондів, а також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, якщо скасована постанова бу­ла обґрунтована на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах (ст. 266 КАС).

 

6. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах (ст. 267 КАС нова редакція та зміст)

З метою створення додаткових гарантій повноти і своєчас­ності виконання постановленого рішення адміністративний суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановле­ний судом строк звіт про виконання судового рішення(ч. 1 ст. 267 КАС).

2. За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат (ч. 2 ст. 267 в редакції Законів№ 2453-VI від 07.07.2010, № 4054-VI від 17.11.2011).

Слід враховувати зміни щодо відповідальності колегіальних органів. Так, ч. 3 ст. 267 КАС виключено на підставі Закону № 4054-VI від 17.11.2011.

Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина - до Державного бюджету України (ч. 4 ст. 267, нова частина).

Питання про накладення штрафу вирішується за клопотанням позивача або за ініціативою суддіу судовому засіданні з повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання (ч. 5 ст. 267 КАС, нова частина).

Суддя за клопотанням органу чи посадової особи, відповідальних за виконання постанови, на підставі відповідних доказів зменшує розмір штрафу на користь Державного бюджету України за невиконання або неналежне виконання постанови на суму штрафу, який було накладено за ці ж дії державним виконавцем відповідно до законодавства про виконавче провадження (ч. 6 ст. 267, нова частина, ЗУ від 07.07.2010).

Ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної сили, направляється для виконання до державної виконавчої служби. З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня у розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції (ч. 7 ст. 267, нова частина).

Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати постанову суду і подати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього обов'язку тягне за собою застосування наслідків, установлених частинами першою і другою цієї статті, але розмір нового штрафу при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою (ч. 8 ст. 267, нова частина).

Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови суду або на порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду.

Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною судовою постановою.

Заява підлягає розгляду та вирішенню у судовому засіданні із повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом десяти днів з дня її отримання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду такої заяви (ч. 9 ст. 267, нова частина).

За відсутності обставин протиправності відповідних рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень - відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів особи-позивача, а так само якщо заяву подано із порушенням правил, що передбачені частинами першою і другою цієї статті, суд залишає заяву без задоволення. У разі наявності підстав для задоволення заяви суд ухвалює одну із постанов, що передбачені частиною другою статті 162 цього Кодексу.

За відсутності обставин протиправності відповідних рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень – відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів особи-позивача, суд залишає заяву без задоволення. У разі наявності підстав для задоволення заяви суд ухвалює одну із постанов, що передбачені частиною другою статті 162 цього Кодексу.

Така постанова може бути оскаржена лише в апеляційному порядку (ст. 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011).

Окремі ухвали, а також ухвали щодо накладення штрафу, постановлені відповідно до цієї статті, можуть бути оскаржені лише в апеляційному порядку (ч. 11 ст. 267, нова частина).

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснюється також у порядку, встановленому статтею 181 цього Кодексу (ч. 12 ст. 267 КАС).

 


Читайте також:

 1. Iз листа Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Густава (16 листопада 1656 р.)
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 4. В «Листах про віротерпимість» він твердить, що держава не повинна втручатися в релігійні переконання своїх громадян, вимагаючи від них лише виконання громадянських обов'язків.
 5. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 6. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 7. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 8. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
 9. Вимоги до виконавчого документа
 10. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
 11. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АНКЕТИ
 12. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.
Переглядів: 1931

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Луганськ | Учасники виконавчого провадження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.