Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Табличний та графічний способи відображення даних

 

Аналітична обробка інформації передбачає побудову аналітичних таблиць.

Аналітична таблиця - це система думок, міркувань, які виражені мовою цифр, форма раціонального викладу аналітичних даних.

Оскільки матеріал таблиці дає можливість охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему, то за допомогою таблиці можна прослідкувати зв'язок між показниками, які вивчаються.

Розрізняють такі види таблиць:

прості (подається лише перелік інформації про явище, яке вивчається);

групові (дані за окремими одиницями досліджуваної сукупності

об'єднуються у групи за однією суттєвою ознакою);

комбіновані (матеріал розбивається на групи та підгрупи за двома та

більше ознаками).

За аналітичним змістом розрізняють, зокрема, таблиці, представлені в табл. 2.

 

Таблиця 2. Класифікація таблиць за аналітичним змістом.

 

 

Таблиця відображає У таблиці наводиться інформація та обчислюється
Характеристику об'єкта, який вивчається, затією чи іншою ознакою Показники, які характеризують економічне явище, рівень даного показника за звітний період за одним або кількома об'єктами
Порядок обчислення аналітичного показника Вихідна інформація, розрахунок похідних даних, необхідних для обчислення потрібного показника
Динаміку показників, які досліджуються Вихідна інформація за кілька років у хронологічному порядку, обчислення базових і |ланцюгових темпів зростання та приросту, які виражаються у відсотках або індексах
Виконання плану, завдань Планові і фактичні дані за звітний період за кожним об'єктом, обчислення відхилення від плану та відсоток виконання плану
Структурні зміни в складі показників Інформація про склад досліджуваного явища в базовому і звітному роках, обчислення питомої ваги кожного елемента або частини в загальному цілому, відхилення від плану
Взаємозв'язок показників за різними ознаками Індивідуальні або групові дані по одному з показників ранжирують у зростанні або зменшенні і відповідно до цього розміщують дані за іншими взаємопов'язаними з ним показниками
Оформлення результатів впливу факторів на рівень досліджуваного показника Інформація за факторними показниками, результатним показником, зміна результатного показника в цілому і за рахунок кожного фактора зокрема
Оформлення результатів підрахунку резервів Фактичний і можливий рівень факторних показників, резерв збільшення результатного показника за рахунок кожного фактора
Узагальнення результатів аналізу Систематизується матеріал дослідження тих чи інших сторін діяльності підприємства

 

Оскільки показники в таблиці розміщуються в більш логічній і послідовній формі та займають менше місця порівняно з текстовим викладом, пізнавальний ефект досягається значно швидше.

Графічний спосіб відображення аналітичних даних полягає в наочному представленні показників, чисел за допомогою геометричних знаків, малюнків та інших графічних засобів.

Графіки мають велике аналітичне значення, оскільки вони дають можливість вивчити структуру, динаміку явищ, взаємозв'язки між показниками, проаналізувати дані й узагальнити їх. Завдяки графікам аналітичний матеріал стає більш зрозумілим і легким для сприйняття.

Найпоширеніший вид графіків - діаграми, які за способом побудови поділяють на:

лінійні (зображає величину показників у формі лінії, яка з'єднує розміщені у координатному полі точки);

стовпчикові (зображає величину показників у вигляді стовпців однакової ширини);

рядкові (зображає величину показників у вигляді горизонтальних рядків однакової ширини, але різної довжини); секторні (використовують для зображення структури явищ); фігурні (зображає величину показників за допомогою фігур (рисунків, символів). За змістом розрізняють:

діаграми порівняння (показують співвідношення різних об'єктів за будь-яким показником);

структурні (секторні) діаграми (дозволяють відобразити склад показників, питому вагу окремих частин у загальному розмірі показника); діаграма динаміки (призначена для зображення змін явищ за відповідний відрізок часу);

графіки зв'язку (широко використовуються для вивчення зв'язку між показниками, відображають напрямок і форму цього зв'язку);

графіки контролю (використовуються для вивчення даних про хід виконання плану).

Побудова графіків потребує дотримання таких вимог:

виразність і контрастність рисунка;

масштаб, який забезпечував би наочність; простота;

естетична характеристика - графік повинен бути гарним.

Особливого значення слід надавати графікам під час проведення поточного аналізу.

В умовах ринкової економіки виникає необхідність аналізу поведінки споживача на ринку. Для цього використовують графічний прийом, зокрема - побудову кривих індиферентності, які ще називають кривими байдужості Нанесені на графік, вони дають змогу проаналізувати різні комбінації товару для вибору однієї з них, що задовольняє споживача.

 


Читайте також:

 1. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 2. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 3. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
 4. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
 5. Архіватори даних.
 6. Архітектура баз даних
 7. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 8. Бази даних АС ДЗК
 9. Бази даних як засіб зберігання й обробки інформації
 10. Банки даних
 11. Безпека даних
 12. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Послідовність проведення аналізу | Користувачі аналітичної інформації та суб'єкти економічного аналізу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.