Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Багатомовні бібліотеки

Приклади інформаційних ресурсів

Які існують топології мереж?

Які існують типи комп’ютерних мереж? Дати характеристику кожному типу комп’ютерної мережі.

Що називається комп’ютерною мережею?

Навести приклади мережі?

Поняття про комп’ютерну мережу. Мережа Інтернет.

План

IV. Повідомлення нового матеріалу.

ІІІ. Повідомлення теми та мети заняття.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

І. Організаційний момент.

Висновки

Поглиблення розуміння усіх складностей людини, ті відношен­ня до дійсності, її пізнавальних можливостей та засобів спричи­нили принципову зміну у відношенні сучасної некласичної філософії до методу та методології.

Філософія відмовилась від пошуків єдиного універсального методу продукування істини всіма бажаючими, а перейшла до методологічного плюралізму, тобто до вироблен­ня цілої низки пізнавальних методів, які різноманітна використо­вуються в межах основних парадигм сучасної філософії.

Ввикористання різнома­нітних та свідомо застосованих методів зумовлює найперші та вирішальні переваги науки над буденним пізнанням.

 

1. Поняття про комп’ютерну мережу. Мережа Інтернет.

2. Основні служби мережі Інтернет.

3. Організація пошуку інформації в мережі Інтернет.

4. Технології Веб 2.0.

Інтернет(internet у перекладі - міжмережне з'єднання) - це поєднання багатьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі.

Інтернет– це інформаційна система, що складається з мільйонів джерел інформації, які називаються інформаційними ресурсами.

Де у цій системі місце користувача, і в який спосіб він одержує інформацію з цих ресурсів?

Введемо два ключових поняття: клієнт – комп’ютер користувача і сервер – комп’ютер, де зберігається інформація.

В Інтернеті використовують велику кількість протоколів (Назвати основний транспортний протокол мережі Інтернет?), які забезпечують функціонування широкого спектра служб, наданих глобальною мережею. Служби ще називаються послугами, а також сервізами. Деякі служби виникли раніше від самого Інтернету, історія інших налічує лише кілька років.

Електрóнна бібліотéка (англ. Digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді.

Europeana — європейська електронна бібліотека, відкрита у листопаді 2008 року, на той час бібліотека складала 2 млн. оцифрованих об'єктів, до 2010 року кількість об'єктів має сягати 6—10 млн. Через велику кількість звернень (10 млн. на годину) проект був закритий до середини грудня 2008 року.

Вільна бібліотека Open Library — проект некомерційної організації Internet Archive у співпраці з Open Content Alliance, станом на листопад 2008 року нараховував 1 млн 064 тис. 822 оцифрованих книжки, запити необхідно робити латинською абеткою.

International Music Score Library Project— бібліотека нотних матеріалів.

Електронний каталог бібліотеки Сумського державного університету- електронний каталог бібліотеки Сумського державного університету відтворює увесь фонд бібліотеки, забезпечує оперативний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та забезпечення on-line доступу до електронних копій документів в режимі віддаленого доступу через Інтернет.

 
 

Електронна бібліотека Ротаркт клубу "Ужгород" - Ресурс, який містить україномовну літературу наукового характеру (медицина, філологія, література, математика тощо).

Сьогодні майже всі великі бібліотеки мають свої сайти, з яких можна довідатися про наявні книжки та періодичні видання, ознайомитися з новими надходженнями, розшукати бібліографічний опис потрібних матеріалів, а часто отримати їх в електронному вигляді. Серед українських бібліотек найширше представлено Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/)

Сайт бібліотеки надає можливість скористатися потужними інформаційними ресурсами самої бібліотеки (електронним і спеціалізованими каталогами, реферативною базою даних, тематичними колекціями документів тощо), а також запропоновано каталог посилань на різноманітні науково-інформаційні ресурси Інтернету.

Щоб розшукати потрібний матеріал у фондах бібліотеки, потрібно скористатися посиланням Електронний каталог, якій відкриває вікно пошуку. Щоб одержати ширші можливості для визначення

Електронний підручник – це освітній продукт, який відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі лише тим, що переглянути його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної книги; відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і навчальним програмам.

Електронні підручники узагальнено поділяють на три типи: 1) відсканований паперовий підручник;

2) традиційний підручник з гіпертекстовими вставками;

3) спеціально розроблений електронний підручник.

Незалежно від типу, в електронному підручнику має бути застосований принцип квантування, тобто навчальний матеріал має бути поділений на розділи, які так само – на модульні кадри з текстовою складовою та візуалізацією. Кожен модуль складається з теоретичного блоку, контрольних запитань з теорії, вправ і тестів, контекстної довідки тощо. Між собою модулі пов’язані гіпертекстовими посиланнями, щоб учень за принципом розгалуження міг оперативно переходити від одного модуля до іншого. Доцільно, щоб електронний підручник містив і графічний та ілюстративний матеріал.

Електронні підручники мають недоліки:

· Висока вартість, еквівалентна вартості 50 –100 друкованих книг. Наприклад, ціни на IPad або Android фірми Dell в США коливаються від 300 до 500 дол. США. До цієї суми слід додати ще 125 –160 дол. на рік на передплату програмного матеріалу та 40 дол. на сервісне обслуговування і ремонт пристроїв (з урахуванням природної дитячої рухливості ремонту таки не уникнути).

· Створення електронних підручників пов’язане з тривалою методичною підготовкою, а також залучанням фахівців з психології, комп’ютерного дизайну і т. п., попереднім тестуванням пристроїв.

· Практика доводить, що електронне обладнання застаріває набагато швидше, ніж друковані підручники.

Портал- це своєрідні «відправні точки» для подорожей в Інтернеті. Вони дають доступ не лише до пошукових серверів і веб-каталогів, але й до електронної пошти, чатів, новин, інформації про погоду, фінансових індексів тощо.

Дистанційна освіта.Дистанційно нині можна отримати практично будь-які знання, починаючи від короткотермінових курсів і завершуючи вищою освітою, проте така форма навчання підходить далеко не всім і не у всіх випадках.

Виділяють три типи технологій, які застосовуються при дистанційній освіті. Перша технологія - навчання на основі паперових і аудіоносіїв (навчально-методичні посібники, касети, підручники). Зі студентом працює викладач, який перевіряє виконання завдань, які надсилаються поштою, і готовий відповісти на питання студентів по телефону, або ж провести консультацію у спеціальних навчальних центрах.

Друга технологія - телевізійно-супутникова. Вона дуже дорога і поки що мало використовується.

Інтернет-навчання, або мережева технологія. Найчастіше у процесі дистанційного навчання використовується усі згадані вище технології у різних пропорціях.

Дистанційна освіта зручна тим, що дозволяє:

· Навчатися у відповідності до свого темпу, особистісних особливостей та освітніх потреб.

· Не обмежувати себе у виборі навчального закладу та освітніх можливостей, попри своє місцеперебування.

· Використовувати під час процесу навчання сучасні технології, тобто, паралельно засвоювати навички, які згодом знадобляться під час роботи.

· Самостійно планувати час та розклад занять, а також перелік предметів, що вивчаються.

· Навчатися у найбільш приємній та сприяючій продуктивності обстановці, створюючи для себе сприятливу атмосферу.

Серед недоліків дистанційної освіти можна виділити:

· Відсутність особистісного спілкування між викладачем та студентом (відбувається менш ефективна, безособистісна передача знань). Також не вистачає спілкування з колегами-студентами для обміну досвідом.

· Необхідність наявності у студента сильної особистісної мотивації, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з боку викладача.

· Відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і роз'яснення ситуації на конкретних прикладах.
Студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним обладнанням - мати комп'ютер та постійний вихід у Інтернет.

Прикладом сайта дистанційної освіти може бути сайт ХНЕУ.

 


Читайте також:

  1. Бібліотеки, архіви, музеї, виставки.
  2. Геномні бібліотеки
  3. Електронні бібліотеки
  4. Звіт про роботу бібліотеки
  5. Клас JList бібліотеки Swing
  6. Наукові та електронні бібліотеки в Україні
  7. Обмінний фонд бібліотеки Одеського археологічного музею
  8. Тема 1. Інформаційно-пошукова система шкільної бібліотеки як джерело інформаційного обслуговування її користувачів.
  9. Тема 3. Масові форми роботи шкільної бібліотеки.
  10. Тема 4. Автоматизація обслуговування користувачів шкільної бібліотеки.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимірювання | Основні служби мережі Інтернет.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.