Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Що є основними реальними та потенційними внутрішніми загрозами національній безпеці

Що в себе включає воєнна безпека України.

Що в себе включає воєнна небезпека для України

Основними ознаками сучасної воєнно-політичної обстановки є зміцнення довіри та поширення міжнародного співробітництва у воєнній сфері, зниження імовірності розв’язання великомасштабної війни, перш за все ядерної, і водночас збереження потенційної загрози виникнення збройних конфліктів, локальних і регіональних війн, їх ескалації та втягування в них України.

 

Воєнна небезпека для України — це сукупність політичних, соціально-економічних, воєнних та інших зовнішніх і внутрішніх чинників, які за певних обставин і умов можуть призвести до воєнного конфлікту, що загрожуватиме національним інтересам України.

 

Воєнна безпека України — це стан захищеності національних інтересів, її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від посягань із застосуванням воєнної сили, складова національної безпеки України. Головною метою забезпечення воєнної безпеки України є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України у воєнній сфері та створення сприятливих умов для гарантованого захисту національних інтересів.

 

Основними реальними та потенційними зовнішніми загрозами національній безпеці України у воєнній сфері є: розповсюдження зброї масового ураження і засобів її доставки; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; можливість втягування України у протистояння іншим державам чи в регіональні війни; воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх державах, міжнародний тероризм, поширення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, що призводить до порушення співвідношення сил, яке склалося; незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону України.

 

Основними реальними та потенційними внутрішніми загрозами національній безпеці України у воєнній сфері є: протиправна діяльність екстремістських, сепаратистських, радикальних релігійних організацій і спроби створення терористичних організацій та не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; небезпечне зниження рівня забезпечення військовою і спеціальною технікою та озброєнням нового покоління Збройних Сил України, інших військових формувань, що загрожує послабленням їх боєздатності; повільне здійснення реформування Воєнної організації держави та оборонне - промислового комплексу, недостатнє фінансове забезпечення виконання відповідних програм; накопичення у Збройних Силах України надлишкової кількості застарілої військової техніки та озброєння, вибухових речовин; незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

 

Забезпечення воєнної безпеки України здійснюється відповідно до базових концепцій: воєнно-політичного партнерства, що передбачає обґрунтовану, виважену воєнну політику і спрямоване на підвищення стратегічної стабільності в Центральній і Східній Європі, зниження рівня загрози національній безпеці України у воєнній сфері з використанням політичних, економічних та інших засобів; запобігання можливій збройній агресії шляхом її воєнно-силового стримування, зокрема шляхом створення загрози заподіяння потенційному агресору шкоди, не адекватної очікуваній, у разі застосування воєнної сили проти України; відсічі збройній агресії, яка передбачає використання всіх необхідних форм і способів збройної боротьби для припинення агресії на початковій стадії, завдання агресору поразки та примушення його до припинення воєнних дій. 8. Забезпечення воєнної безпеки України ґрунтується на принципах: верховенства права; оборонної достатності; не висування територіальних претензій до сусідніх держав і невизнання Україною територіальних претензій до неї;

 

Студент ____________взводу

 

_________________________


Читайте також:

 1. Аудит операцій з основними та іншими необоротними ак­тивами
 2. Безпека» і «небезпека» як ключові категорії в безпеці життєдіяльності
 3. Види загроз фінансовій безпеці держави
 4. Вирішити дану проблему у бюджетуванні можна двома основними способами.
 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах і режим функціонування цих рахунків. Переоформлення та закриття рахунків
 6. Дуже успішні підприємства скеровують свою діяльність у відповідності з деякими основними цінностями та переконаннями, які знайшли відображення в девізах.
 7. Елементи моделі загроз експлуатаційній безпеці ПЗ
 8. Завдання управління основними фондами підприємства
 9. Загрози інформаційній безпеці
 10. Загрози фінансовій безпеці фірми.
 11. Ідеологія в аспекті загрози національній безпеці держави.
 12. ІІІ. Методи розподілу витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів між основними підрозділами
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Як характеризується воєнна – політична обстановка навколо України | ТЕМА 6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ, СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.