Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ, СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ГРОМАДЯНАМИ


План

1. Порядок здiйснення митного контролю та оформлення пропуску через митний кордон України зброї, вибухових речовин, сильнодiючих отруйних речовин.
2. Розпорядження предметами (зброя, вибуховi матерiали, газова зброя i газовi балони), що затримуються.
3. Порядок ввезення з-за кордону та вивезення з України засобiв самооборони сльозоточивої та дратiвливої дiї.

Література

1.Митний кодекс України від 11.07.2002р. № 92-ІV.
2.Наказ МВС i ДМКУ вiд 19.10.93р. № 650/272 “Про затвердження порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвливої дiї”.
3.Наказ МВС України від 21.08.1998р. № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів».
4.Наказ МВС України від 13.04.1999р. № 292 «Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998р. № 622 ».
5.Наказ МВС України від 26.07.2002р. № 615 «Про внесення змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998р. № 622 ».
6.Лист ДМСУ від 08.04.2002р. № 11/4-09-3182 “Про митний контроль за ввезенням на митну території України холодної зброї”.


1. Порядок здiйснення митного контролю та оформлення пропуску через митний кордон України зброї, вибухових речовин, сильнодiючих отруйних речовин
Вогнепальна зброя, за винятком зброї вiйськових зразкiв, патрони до неї, що провозяться через державний кордон України окремими особами, пропускається митними установами на основi дозволiв органiв МВС України (УВС облвиконкомiв).
Iноземним громадянам, якi постiйно проживають за кордоном, дозвiл на вивезення вищевказаної зброї дає Головне управлiння адміністративної міліції МВС України.
Вогнепальна мисливська зброя, патрони до неї та порох, мисливськi ножi, що ввозяться на Україну iноземними громадянами, пропуску через митний кордон України не пiдлягають за винятком наявностi у них ордера (ваучера) української або iноземної туристичної фiрми, а також дозволу МВС України.
Дозволи можуть бути груповi або на одну особу.
Вогнепальна та холодна зброя, в тому числi мисливськi ножi, газовi та стартовi пiстолети, порох, вибуховi матерiали та сильнодiючi отруйнi речовини, пристосування для стрiльби нiчного бачення, прицiли оптичнi, пристосування безшумної стрiльби, що провозяться окремими особами та юридичними особами без вiдповiдних дозволiв, пропуску не пiдлягають.
Вогнепальна зброя, патрони до неї та порох, стартовi пiстолети, пневматична зброя, пристосування для стрiльби, якi призначенi для проведення мiжнародних спортивних змагань, пропускається через державний кордон на основi дозволiв, якi видаються Головним Управлiнням адміністративної міліції МВС України та дозволiв, виданих УКЕК.
Вся мисливська зброя, ввезена на Україну iноземними мисливцями, повинна бути вивезена за кордон. Пiдставою для вивезення є ввiзна митна декларацiя, а для контролю - зобов’язання про зворотнє вивезення.
Предмети, матерiали та речовини, що належать установам, пiдприємствам та органiзацiям, на провiз яких вiдсутнi дозволи, затримуються митними органами.
Строк дiї дозволу – 6 місяців, 1 рiк.
Якщо вогнепальна зброя, патрони до неї, що належать окремим особам вивозяться без дозволiв - пiдлягають затриманню митними органами.
Винятково пропускається особиста табельна холодна та вогнепальна зброя вiйськових зразкiв та боєприпаси до неї, якщо дані особи слідують у службові відрядження за кордон, що належить:
а) вiйськовослужбовцям Мiнiстерства оборони України, СБУ, МВС України, Державної служби охорони при виїздi в службовi вiдрядження в iндивiдуальному порядку, якщо наявна зброя вписана в свiдоцтво про вiдрядження;
б) вiйськовим, вiйськово-морським, вiйськовим повiтряним аташе України в iноземних державах та їх помiчникам i навпаки на основi взаємностi;
в) дипломатичним кур’єрам та iншим особам, що слiдують з дипломатичною поштою, відомості про табельну зброю заносяться до кур’єрського листа;
г) командирам суден цивiльної авіації України та суден морського сполучення, якщо дана зброя зазначена в польотному завданні, чи судовому журналі.
Зброя усiх видiв (в тому числi спортивна, мисливська, холодна та газова), боєприпаси i запчастини до неї, вiйськова та спецiальна технiка i запаснi частини до неї, вiйськове майно та технологiї оборонного призначення, а також роботи i послуги, пов’язанi з ними, вибуховi речовини, що перемiщуються через митний кордон України юридичними особами (пiдприємствами, органiзацiями, незалежно вiд митного режиму) приймаються до митного оформлення на пiдставi дозволу Державної служби експортного контролю .

2. Розпорядження предметами (зброя, вибуховi матерiали, газова зброя i газовi балони), що затримуються.
Відповідно до наказу ДМКУ вiд 30 червня 1995 року № 288 вiдповiдальнiсть за належне зберiгання конфiскованої зброї, боєприпасiв та спецiальних засобiв захисту покладається на начальника митницi, до прийняття вiдповiдного рiшення комiсiєю за використанням конфiскованого майна, про порядок реалiзацiї конфiскованої зброї, боєприпасiв, спецiальних засобiв захисту та вiйськово-технiчного майна.
Забороняється передача вищезазначеного майна i використання в службових цiлях будь-яким органам.

3. Порядок ввезення з-за кордону та вивезення з України засобiв самооборони сльозоточивої та дратiвливої дiї.
До сильнодiючих отруйних речовин відносяться: cинильна кислота, сулима, нiкотин, стрихнiн, миш’як, солi синильної кислоти (цiанiди).
За дією їх класифікують на: психотропну, удушаючу, загальноотруюючу, нервово-паралiтичну, шкiряно-наривну дiю.
Постанова ДМКУ вiд 19.10.93р. № 650/272 “Про порядок ввозу з-за кордону та вивозу з України спецiальних засобiв самооборони, заряжених речовинами сльозоточивої та дратiвливої дiї”.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю по виготовленню та реалiзацiї спецзасобiв самооборони, заряжених речовинами сльозоточивої та дратiвливої дiї, здiйснюють їх ввезення з-за кордону на Україну на пiдставi дозволiв МВС України, а громадяни - одиничних екземплярiв на пiдставi дозволів управлiння внутрiшнiх справ областi.
Засоби самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвливої дiї - ввозяться з-за кордону та вивозяться з України юридичними особами на пiдставi дозволiв МВС України, а громадяни ввозять (вивозять) одиничнi екземпляри на пiдставi дозволiв УВС областей.
Отруйнi речовини дозволяється ввозити з дозволу МВС.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. The peace – порядок
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. А/. Верховна Рада України.
 6. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 7. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 8. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 9. Аваріїз витоком сильнодіючих отруйних речовин.
 10. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 11. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 12. Аграрні закони України
Переглядів: 1554

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Що є основними реальними та потенційними внутрішніми загрозами національній безпеці | Тема 7. Зброя та її ідентифікація. Організація боротьби з контрабандою зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Лекція.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.