Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття екологічної безпеки й система мер по її забезпеченню.

 

У правовій літературі екологічна безпека традиційно розглядається як складова частина глобальної й національної безпеки. Такий підхід відповідає Концепції основних напрямків державної політики в області національної безпеки України, схваленої Верховної Ради України. Концепція визначає національну безпеку України як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх факторів погрози. У ній відзначається, що забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства є пріоритетним національним інтересом України.

Визначення поняття «екологічна безпека» міститься в ст. 50 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до якої екологічна безпекаявляє собою такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки й виникнення небезпеки для здоров'я людей.Екологічна безпека гарантується здійсненням широкого комплексу взаємозалежних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових і інших мір. У Державному стандарті ДСТУ 2156-93 «Безпечність промислових підприємств: терміни та визначення» дається інше визначення поняття екологічної безпеки. Відповідно до його положень екологічна безпека - це відсутність дій, станів і процесів, прямо або побічно приводять до істотного збитку для навколишнього природного середовища, населення й матеріальних об'єктів.

Насправді екологічна безпека як елемент національної безпеки є поняттям більше широким і являє собою стан навколишнього природного середовища, при якому організаційно-правовими, науково-технічними, економіко-політичними й іншими мірами забезпечуються: належну якість навколишнього середовища, тобто такий стан середовища, при якому зберігається анатомічна цілісність організму й при знаходженні його в цьому середовищі фізіологічні процеси протікають нормально; відсутність погроз для природного середовища й для людини; збереження природних об'єктів у належному стані; попередження погіршення якості навколишнього середовища; охорона, відтворення й поліпшення природних об'єктів до належної якості; усунення існуючого негативного впливу на природні об'єкти.

Важливим нормативним актом програмного характеру в сфері забезпечення екологічної безпеки є Основні напрямки державної політики України в сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Цей документ визначає міри забезпечення екологічної безпеки в різних сферах народного господарства й установлює систему заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки. Серед мір, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, важливе місце займають правові заборони, екологічне ліцензування, екологічна стандартизація, сертифікація й експертиза, екологічний моніторинг і аудит, екологічне планування й прогнозування, нормування, лімітування й страхування. Їхнє правове регламентування стосовно до екологічної безпеки передбачено в різних актах екологічного законодавства й заслуговує короткого позначення.

Правові заборони являють собою міри, спрямовані на повне усунення певних видів екологічно небезпечної діяльності. Ними, наприклад, є заборони, передбачені в ст. 33 Закону «Про відходи», щодо поховання відходів, для переробки яких є відповідні технології.

Екологічне ліцензування — це міри, спрямовані на обмеження й регулювання екологічно небезпечних видів діяльності шляхом впровадження дозвільної системи й установлення ліцензійних умов здійснення такої діяльності. Екологічне ліцензування регулюється Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і нормативними актами, прийнятими на його основі.

Екологічна стандартизація складається в розробці державних стандартів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Державні стандарти екологічної безпеки визначають поняття й терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги по запобіганню її забруднення і є обов'язковими для виконання нормативно-технічних документів. Система екологічної стандартизації охоплює загальні положення керування окремими видами екологічної погрози, якістю природних об'єктів, а також систему мер керування екологічною безпекою.

Екологічна сертифікація являє собою систему перевірки й технічного випробування продукції, діяльності й об'єктів для визначення їхньої відповідності встановленим нормативним документам і містить у собі подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією. У процесі сертифікації видаються сертифікати відповідності, що підтверджують відповідність продукції українським стандартам. На такій продукції ставиться знак відповідності встановленого зразка.

Екологічна експертиза — це вид науково-практичної діяльності спеціально вповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі й оцінці передпроектних, проектних і інших матеріалів або об'єктів, реалізація й дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої або здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональному використанні й відтворенні природних ресурсів і забезпеченні екологічної безпеки. Види, правовий статус, умови й порядок проведення екологічної експертизи регулюються Законом «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом «Про екологічну експертизу» і іншими нормативними актами, видаваними в їхній розвиток.

Екологічний моніторинг являє собою систему збору, обробки, збереження й аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища. Екологічний моніторинг здійснюється Міністерством навколишнього природного середовища, Міністерством охорони здоров’я, Мінагрополітики, Міністерством з надзвичайних ситуацій і іншими спеціально вповноваженими господарчими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких приводить або може привести до погіршення стану навколишнього середовища. Умови й порядок ведення державного екологічного моніторингу регулюється спеціальним Положенням, затвердженим Кабінету Міністрів України1.

Екологічний аудит — це документально оформлений систематичний процес перевірки, що включає збір і об'єктивну оцінку відомостей для встановлення відповідності певних видів діяльності мірам, умовам і системам керування навколишнім середовищем, підготовку інформації із критеріїв аудита й передачу результатів перевірки замовникові. Доказами аудита є інформація, протоколи або інші констатації фактів, які можуть бути перевірені. Вони, як правило, збираються шляхом інтерв'ю, вивчення документів, спостереження за діяльністю і її умовами, отримання результатів досліджень і вимірів і т.п. засобами аудита є методики або вимоги, керуючись якими аудитор зіставляє докази по предмету аудита під час його проведення.

Екологічне планування й прогнозування являють собою розробку, прийняття або затвердження на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівні екологічних планів, програм і прогнозів. Екологічне планування й прогнозування передбачене й регулюється Законом «Про державне прогнозування й розробку програм економічного й соціального розвитку України».

Екологічне нормування й лімітування складається в розробці нормативів екологічної безпеки. Такими, у відповідності зі ст. 33 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», є: гранично припустимі викиди й скидання шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, рівні припустимого шкідливого впливу на неї фізичних і біологічних факторів, гранично припустимі концентрації шкідливих речовин у природних об'єктах і т.д. Екологічне лімітування є різновидом екологічного нормування, за допомогою якого встановлюється гранична величина або квота використання природних ресурсів і утворення шкідливих речовин. Екологічне лімітування так само як і екологічне нормування найбільш широке поширення одержало в природоресурсному законодавстві й законодавстві про обіг з відходами.

Екологічне страхування являє собою страхування екологічних ризиків. У ст. 49 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» установлює, що в нашій країні здійснюються добровільний і обов'язковий державний і інший види страхування громадян і їхнього майна, майна й доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяного внаслідок забруднення навколишнього природного середовища й погіршення якості природних ресурсів. Однак у загальнодержавному масштабі поки не сформована спеціальна правова база по екологічному страхуванню. Тому при застосуванні страхових мір забезпечення екологічної безпеки необхідно керуватися загальними положеннями Закону «Про страхування»..

Крім еколого-правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки, загальні положення по формуванню механізму керування екологічною безпекою містяться в законодавстві про санітарно-епідемічне благополуччя населення. Так, Закон «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення», передбачає правові межі керування небезпечними факторами навколишнього середовища. У його розвиток було прийняте Положення про гігієнічну регламентацію й державну реєстрацію небезпечних факторів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 420 від 13 червня 1995 року. . Цей документ містить загальні положення механізму керування небезпечними для здоров'я людей факторами, у тому числі й факторами навколишнього природного середовища.

Диференціація правового регулювання керування екологічною безпекою здійснюється за принципом розмежування джерел екологічної небезпеки. У зв'язку із цим у правовій літературі виділяються спеціальні сфери дії законодавства про екологічну безпеку:

§ правові міри запобігання ядерної й радіаційної небезпеки,

§ правове регулювання обігу з токсичними речовинами й відходами,

§ правовий захист від шкідливого біологічного впливу,

§ правове регулювання застосування пестицидів і агрохимікатів,

§ правовий захист від шкідливого електромагнітного випромінювання,

§ правовий захист від шуму й вібрації,

§ організаційно-правові міри, застосовувані в надзвичайних екологічних ситуаціях, і т.д.

§


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. II. Поняття соціального процесу.
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 10. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 11. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 12. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Переглядів: 642

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види правопорушень у сфері обігу з відходами і юридичною відповідальністю за їхнє здійснення. | Правові вимоги екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.