Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


При­йоми документального контролю

Документально-методичні прийоми використовуються для встановлення суті, правильності, достовірності, законності і доцільності здійснених господарських операцій. Найважливішими методами документального контролю є:

· техніко-економічні розрахунки

· нормативно-правове регулювання

· перевірка документів (формальна, логічна, арифметична)

· зустрічна перевірка

· прийоми взаємного контролю

· перевірка кореспонденції балансових рахунків і достовірності записів в облікових регістрах

· пояснення посадових осіб.

Техніко-економічні розрахунки складаються у період ревізії для визначення правильності планових показників, нормативних матеріалів і трудових затрат, кошторисів загально-виробничих і господарських витрат. Проводяться вони з метою виявлення необґрунтованого заниження планових показників, наявних резервів збільшення випуску продукції, зниження собівартості і збільшення прибутку, викриття фактів застосування застарілих, технічно необґрунтованих норм і як наслідок неврахованої сировини і матеріалів, готової продукції.

Нормативно-правове регулювання – система прийомів, що використовується для виявлення порушень нормативних і правових актів . Нормативно-правове регулювання здійснюється шляхом співставлення фактичних витрат з нормативними або плановими. Цей методичний прийом використовується з метою виявлення фактів відхилень від норм і встановлення причин цих відхилень (крадіжки або безгосподарність, необґрунтоване списання на виробництво сировини і матеріалів, перевитрати фонду зарплати).

Перевірка документів.

Формальна перевірка – проводиться з метою виявлення дефектів в оформленні документів, встановлення правильності заповнення всіх реквізитів, наявності виправлень, підчисток, допису тексту, уточнення достовірності підписів посадових осіб, відповідність документу встановленій діючій типовій формі.

Логічна перевірка дозволяє визначити об’єктивну можливість і доцільність у використанні грошових засобів і матеріальних ресурсів, реальні взаємозв’язки між окремими господарськими організаціями. Якість логічної перевірки обумовлена кваліфікацією ревізора, знанням необхідних нормативних документів, вмінням аналізувати взаємозв’язок з різними господарськими організаціями.

Арифметична перевірка використовується для визначення в документах правильності підрахунку і виявлення скритих за неправильними арифметичними діями зловживань. В результаті комплексного використання формальної, логічної і арифметичної перевірки, документи поділяються на доброякісні і недоброякісні. Перевірки документів здійснюються хронологічним і систематизованим порядком.

Зустрічна перевірка – це порівняння різних документів або декількох примірників одного документа, що знаходиться у підрозділах ревізованого підприємства і інших підприємствах. Цей прийом використовується тоді, коли після попередньої перевірки по формальних ознаках виникають які-небудь сумніви або неясності.

Метод взаємного контролю здійснюється аналогічно зустрічній перевірці документів але при цьому досліджуються різні документи, що знаходяться на підприємстві, шляхом співставлення реквізитів, що в них повторюються.

Перевірка правильності відображення господарських операцій здійснюється на основі первинних документів і облікових регістрів. Ревізори повинні детально перевірити правильність кореспонденції балансових рахунків. Так в ряді випадків зловживання які здійснюються при участі облікових працівників, приховується шляхом неправильно складених проводок.

Документальний контроль можна здійснити через деякий час після здійснення господарської операції, тому він є важливим джерелом інформації про стан виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства і знаходить широке використання у практиці контрольно-ревізійних органів.

? Питання для контролю:

1. Розкрити сутність контролю як функції керування.

2. Обґрунтувати мету і завдання контролю.

3. Назвати організаційні форми контролю та органи, що його здійснюють

4. Охарактеризувати види контролю в залежності від періодичності його здійснення

5. Охарактеризувати види контролю в залежності від джерел інформації.

6. Розкрити зміст методичних прийомів фактичного контролю

7. Розкрити зміст методичних прийомів документального контролю

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 4. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 5. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 6. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 7. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 8. ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 9. Ваучерна система обліку і контролю грошових коштів
 10. Види державного контролю
 11. Види економічного контролю
 12. Види і методи контролю у сфері послуг
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
При­йоми фактичного контролю | Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ І ТЕХНІКА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.