Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 3. Дозвільне провадження.

1. Поняття дозвільної системи та види дозвільних документів.

2. Поняття дозвільного провадження та види дозвільних проваджень.

3. Стадії дозвільного провадження.

 

1. Поняття дозвільної системи та види дозвільних документів.

 

2. Поняття дозвільного провадження та види дозвільних проваджень.

Дозвільне провадження - це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів публічної влади, в ході якої вирішується питання про забезпечення і реалізацію прав фізичних та юридичних осіб, на виконання певних дій або зайняття певним видом діяльності, шляхом надання їм відповідного дозволу.

Види дозвільних проваджень:

1) За цілями:

- провадження із забезпечення реалізації зацікавленими особами своїх суб'єктивних прав (носіння та зберігання зброї);

- провадження із забезпечення вимог дозвільно-ліцензійної системи (перевезення вибухових або утруйних речовин);

- провадження із затримання дозволів на зайняття відповідною діяльністю суб'єктами господарювання;

2) За суб'єктами:

- ті що здійснюють органи внутрішніх справ;

- ті що здійснюють інші державні органи;

3) За предметом:

- провадження з видачі дозволу на придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї;

- провадження з видачі дозволу на виробництво і використання вибухових речовин і вибухових матеріалів;

- провадження з видачі дозволу на придбання, використання, перевезення, утилізацію і поховання отруйних, токсичних і сильнодіючих речовин;

- провадження з видачі дозволу на виготовлення та одержання печаток та штампів;

- провадження з видачі дозволу на відкриття та функціонування майстерень;

- провадження з видачі дозволу на зайняття банківською діяльністю;

- провадження з видачі дозволу на зайняття діяльністю з надання фінансових послуг;

- провадження з видачі дозволу на зайняття зовнішньоекономічною діяльністю;

- провадження з ліцензування каналів мовлення;

- провадження з ліцензування у сфері енергетики та використання ядерної енергії;

- провадження з ліцензування у сфері освіти;

- провадження з ліцензування у сфері інтелектуальної власності;

- провадження з видачі дозволів на виробництво і торгівлю спирто-метиловим, кон'ячним і плодовими алкогольними напоями та тютюновими виробами;

До складових елементів дозвільних проваджень належить:

1) Суб'єкти дозвільної системи

2) Об'єкти дозвільної системи

3) Предмети правовідносин

4) Нормативна база

5) Юридичні факти

6) Безпосередні дозвільні правовідносини

 

3. Стадії дозвільного провадження.

Стадії:

1) Порушення дозвільного провадження, шляхом подання до відповідного органу заяви зацікавленою особою. До заяви в обо'язковому порядку додаються копії засновницьких документів засвідчених у встановленому порядку. Ці документи приймаються за описом, копія якого видається заявникові з відміткою про дату прийняття документів компетентним органом дозвільної системи та підписом відповідальної особи. Порядок та розмір справляння плати за здійснення довзільних процедур встановлюється КМУ. Форма і зміст документів залежить від органу якому надаються документи для отримання дозволу.

Заява про видачу довзільного документу залишається без розгляду якщо:

1) заява подана (підписана) особою яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені з порушенням вимог які передбачені НПА України;

Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із засначенням підстав залишення заяви про видачу такого документу без розгляду. Після усунення причин що були підставою залишення заяви без розгляду заявник може повторно подати заяву про видачу дозвільного документу.

2) Безпосереднє вивчення компетентним органом публічної адміністрації поданих документів або обстеження приміщень, речей, щодо відповідності їх вимогам дозвільної системи. Ця стадія складається з 2-х етапів:

- Попередній розгляд заяви. Проводиться відповідним компетентним органом з метою оцінки виконання заявником щодо складу поданих документів. Про результати попереднього розгляду заяви компетентний орган повідомляє заявника протягом 30-ти діб з моменту отримання заяви.

- Перевірка повноти та вірогідність поданих документів, а також їхнє оцінювання компетентними органами. Строк такої перевірки не повинен перевищувати 3 місяці з дня отримання повного комплекту документів. Для деяких видів ліцензійних продуктів передбачається строк у 6 місяців.

3) Стадія прийняття рішення про видачу дозволу на відповідну діяльність. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії прийнмається компетентним органом публічної адміністрації протягом 1 місяця після отримання висновків державних експертиз. Не пізніше ніж у 10-ти денний строк після прийняття рішення компетентний орган видає заявникові дозвільний документ або направляє письмові повідомлення про відмову у видачі дозвільного документу із обов'язковим зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви.

Заявникові може бути відмовлено у видачі дозвільного документа у разі:

- відсутності чи недостатності документів які підтверджують можливість займатися відповідною діяльністю;

- наявність в документах поданих заявником невірогідної або перекрученої інформації;

4) Оскарження та опротестування прийнятого рішення. Дії та рішення посадових осіб пов'язаних з відмовою у видачі дозвільного документа може бути оскаржено у порядку встановленому для оскарження неправомірних дій органів публічної адміністрації та їхнії посадових осіб.

5) Стадія виконання рішення. На цій стадії заявник отримує дозвільні документи. Наприклад в ліцензії зазначається:

- найменування органу що її видав

- найменування і юридична адреса заявника

- місце здійснення діяльності

- перелік документів на підставі яких видана ліцензія

- перелік посадових осіб які відповідають за здійснення дозволеної цією ліцензією діяльністю

- умови здійснення діяльності

- номер реєстрації ліцензії

- дата видачі

- строк дії ліцензії

Протягом строку дії дозвільних документів компетентний орган може вносити до них зміни у 3-ох випадках:

1) Подання експлуатуючою організацією заяви з проханням розширити дію дозвільних документів.

2) Набрання чинності нових нормативно-правових актів з питань дозвільної системи.

3) Виявлення в процесі екплуатації або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов дозвільних документів обставин що потребують перегляду і зміни умов дозвільних документів.

 


Читайте також:

 1. Витрати виконавчого провадження. Виконавчий збір
 2. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств та передумови його запровадження.
 3. Лекція № 7 Апеляційне провадження. Касаційне провдження.
 4. Методи побудови опорного плану. Впровадження. Двоїстість.
 5. Поняття та правові ознаки нормотворчого провадження.
 6. Поняття та правові ознаки нормотворчого провадження.
 7. Природа наказного провадження.
 8. Проект змін. Стадія впровадження.
 9. Процесуальний етап – це сукупність послідовних процесуальних дій, сполучених єдиною проміжною метою на певному відтінку конкретного адміністративного провадження.
 10. Тема 2. Нормотворчі провадження як вид конфліктного провадження.
 11. Тема 20. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
 12. Тема 25. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 2. Нормотворчі провадження як вид конфліктного провадження. | Тема 4. Реєстраційне провадження.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.