Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вплив людської діяльності на збереження рослинного і тваринного світу

План

1 Збереження біорізномаїття – головне завдання в справі збереження біосфери.

2 Червоні книги.

 

1 Зникнення видів і деградація довкілля викликають все більше занепокоєння не лише еколо-гів, а і великої кількості мешканців нашої планети. Городяни помічають, що все менше стає птахів, метеликів, риби, грибів, ягід, а передмістя, куди вони виїжджають на відпочинок, з кожним роком втрачають привабливість. Зменшення різноманітності живої природи – найза-грозливіша серед змін довкілля, що відбуваються нині, бо це єдиний абсолютно необоротний процес. У кожної держави є 3 основних надбання: матеріальне, культурне і біологічне. Що означають перші два - всім цілком зрозуміло, адже люди стикаються з ними в повсякденному житті. А ось надбання біологічне...

У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбулася Конференція ООН з питань довкілля і розвитку, в якій брали участь глави 179 держав світу. До них приєдналися сотні інших офі-ційних осіб із громадських, урядових, наукових, ділових, інших організацій - усього понад 18 тис. представників і понад 400 тис. відвідувачів. Конференція ухвалила 5 основних докумен-тів: Декларацію про довкілля і розвиток, Порядок денний XXI століття, Заяву про принципи управління, захисту і постійного розвитку всіх видів лісів, Рамкову конвенцію про зміну клі-мату і Конвенцію про біорізноманітність. Конференція вперше оголосила збереження біоріз-номанітності пріоритетним напрямом діяльності людства. В Конвенції про біорізноманітність говориться:

Людство усвідомлює істинну цінність біологічної різноманітності, а також еколо-гічне, генетичне, соціальне, економічне, наукове, виховне, культурне, рекреаційне й естетич-не значення біорізноманітності та її компонентів.

Людство усвідомлює величезне значення біорізноманітності для еволюції й збережен-ня систем біосфери, які підтримують життя.

Збереження біорізноманітності - спільна справа всього людства.

Людство занепокоєне тим, що біорізноманітність істотно зменшується в результа-ті деяких видів людської діяльності.

Необхідно передбачити можливість істотного скорочення чи втрати біорізноманіт-ності, відвернути небезпеку й усунути причини цього.

Було створено постійний орган, що визначає стратегію і системи конкретних правових, наукових, фінансових, технічних, технологічних, інших заходів зі збереження біорізноманіт-ності, - Конференцію Сторін.

Протягом усієї історії розвитку біосфери планети простежується тенденція збільшення кількості видів на Землі. Це збільшення не було стабільним, а характеризувалося періодами швидкого видоутворення, які чергувалися з періодами мінімальних змін видового багатства і періодами масового вимирання видів. Проте в цілому вимирання видів - такий самий природ-ний процес, як і утворення їх. Проблема полягає в співвідношенні цих 2 процесів. Видоутво-рення - повільний процес, що триває десятки тисяч, а іноді й мільйони років. Тоді, коли тем-пи видоутворення відповідали темпам вимирання видів чи перевищували їх, видова різно-манітність перебувала на постійному рівні або зростала. Саме цей процес переважав протя-гом минулих геологічних епох.

 

2 Стрімкий розвиток цивілізації не прискорив процесів видоутворення, а інтенсифікував про-цеси вимирання видів. Це відбувається через руйнування місць проживання, надмірну еконо-мічну експлуатацію окремих видів (масовий відстріл тварин, хижацьке рибальство, вирубу-вання цінних видів дерев тощо), конкуренцію з екзотичними видами «чужих» фаун і флор, екстенсивне нарощування масштабів сільськогосподарської діяльності (вирубування лісів, розорювання під сільськогосподарські угіддя цілинних земель), глобальне техногенне забруд-нення біосфери тощо. Сьогодні темпи вимирання видів під антропогенним пресом перевищу-ють темпи природного вимирання в 100-1000 разів, і навіть якщо ці темпи залишаться на нинішньому рівні, через 50-100 років планета втратить від 25 до 50 % сучасної видової різно-манітності!

У 1948 р. при ООН було створено спеціальну Комісію з охорони видів рослин і тварин, що зникають, а з часом - Міжнародну Червону книгу, куди заносяться дані про всі види рос-лин, тварин, які опинилися на межі вимирання. Ідея створення книги належить англійському зоологові П. Скотту. Міжнародна Червона книга складається з кількох солідних томів. До неї внесено близько 300 видів і підвидів ссавців, близько 300 видів птахів, понад 100 видів плазу-нів, близько 40 видів земноводних, понад 250 видів вищих рослин. У Червоній книзі є також і «чорний список», куди заносять тварин і рослин, які зникли на планеті після 1600 р. Види, внесені до Червоної книги, підлягають обов’язковій міжнародній і державній охороні, вони є об’єктами численних міждержавних угод, договорів, наукових проектів. З 1970 по 1999 р. кількість видів, яким загрожує повне вимирання, зросла з 92 до 550.

Сьогодні, крім Міжнародної Червоної книги, всі розвинені країни створюють націо-нальні Червоні книги. В Україні першу Червону книгу випущено в 1980 р., а через два роки ухвалено Закон про Червону книгу України, який закріпив її в статусі державного документа. Кількість видів, які в країні опинилися перед загрозою зникнення, стрімко зростає. Наприк-лад, якщо в перше видання Червоної книги України було внесено 151 вид вищих рослин і 29 - ссавців, то в друге - вже 467 і 41 відповідно.

Всі живі організми в Червоній книзі залежно від кількості і загрози вимиранню поділе-ні на 5 категорій - до першої віднесено ті, яким загрожує вимирання дуже серйозно і най-ближчим часом, до п’ятої – ті, що відновлені.

Нині встановлено, що швидкість вимирання тварин зростала майже пропорційно збіль-шенню кількості людей і максимальних значень досягла за останні сто років. Усього за істо-рію людства вимерло понад 150 видів і підвидів птахів і 110 видів ссавців, зокрема тур, тар-пан, морська корова, безкрила гагарка, голуб – мандрівник та ін.

В країнах колишнього Радянського Союзу і в Україні сьогодні більш серйозно підхо-дять до охорони рослинного, тваринного світу, вживаючи серйозних заходів до браконьєрів і тих, хто шкодить природі. Проблема збереження флори і фауни турбує не лише вчених – при-родничників, екологів, але і більшість керівників підприємств, господарств, міністерств, вона береться під контроль народом і урядом. Єдиною, але істотною перепоною на шляху вирі-шення цієї проблеми є брак коштів, тяжкий економічний стан нашої держави.

 

Лекція 8


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 10. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
Переглядів: 1265

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Забруднення літосфери | Основні техногенні забруднювачі і методи їх контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.