Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Використання маркетингу на вітчизняних і закордонних підприємствах.

Особливості сучасного маркетингу.

Зміни у економіці та бізнесі:

- перехід від індустріальної епохи до інформаційної (спрощується та здешевлюється процеси передання інформації, вона успішно минає кордони та миттєво доходить від відправника до своїх потенційних споживачів, інформація стає найбільш важливим компонентом цінності продукту;

- глобалізація суспільного життя призводить до збільшення значення всесвітніх проблем і процесів для життя кожної людини і суб’єкта підприємницької діяльності, уніфікації потреб кожної людини, стандартизації продукції;

- посилення конкуренції на міжнародних ринках, лібералізація процесів міжнародної торгівлі і переміщення факторів виробництва між державами світу;

- посилення ролі міжнародних і наднаціональних структур у міжнародному бізнесі і втручання їх у діяльність національних ринків;

Зміни у вимогах споживачів та суспільства:

- зростання вимог до якості товарів, які доповнюються якістю бізнес-процесів (екологічні фактори, використання дитячої праці, засобів тестування на тваринах, тощо);

- тиск громадськості щодо етики ведення маркетингової діяльності (правомірність втручання у особисте життя, персональних даних)

Корегування цілей маркетингової діяльності:

- перенесення пріоритетів з нарощування споживання на підвищення цінності продуктів (наприклад, замість «звичайних» телевізорів LCD, - технології, 3 – 4D – технології);

- формування довгострокових програм відносин зі своїми споживачами ( програми лояльності, В2В, В2С та ін. заходи)

- підвищення цінності нематеріальних складових продуктів ( брендинг, ноу-хау та інші)

Розширення сфер застосування маркетингу:

- маркетинг ідей і громадських рухів;

- маркетинг персоналу і партнерських відносин;

- маркетинг інновацій та інші сфери його використання

Індивідуалізація маркетингу, яка представляє собою розширення арсеналу можливих пропозицій товарів і послуг для кожного споживача.

 

Професіоналізація і спеціалізація діяльності:

Маркетинг як систематична наука вже почав поділятися на окремі дисципліни, деякі з них вже претендують на те, щоб вважати окремою наукою:

- рекламна діяльність;

- торгівля;

- логістика та ін.;

 

В сучасних умовах на всіх підприємствах практично завжди використовується маркетингова діяльність. Це пояснюється тим, що вони розуміють про важливість наявності своїх клієнтів та встановлення з ними довгострокових відносин на основі взаємного задоволення потреб.

Але місце і значення маркетингу в конкретній управлінській діяльності відрізняється у залежності від ситуації на ринку, рівня конкуренції, бачення майбутнього керівництвом, складності ведення господарської діяльності. Наприклад, у мешканців Харкова практично не має вибору постачальника комунальних послуг «Жилкомсервіс», «Теплокомуненерго».

Таким чином, бачимо, що маркетинг не може зайняти значне місце у діяльності цих підприємств. Чи існує конкуренція серед постачальників електричної, теплової енергії , вивозу сміття. З іншого боку, у зв’язку розвитку мобільного зв’язку конкуренція на ринку послуг зв’язку підштовхнула компанії-оператори до активної маркетингової діяльності.

Досвід використання маркетингової діяльності в Україні створювався тільки останні 15-20 років, до того часу маркетингу практично не було. Тому маркетинг зараз реалізовується як концепція інтенсифікації збутових зусиль або покращення продукту. У більшості він носить фрагментарний характер. Підприємство спочатку створюють продукти, а потім шукають де та як їх можна продати.

Дослідження ринку в Україні проводиться регулярно, але спрямовані у більшості на оцінку місця підприємства на ньому, оцінку кон’юктури. Прогнозування тенденцій розвитку ринків використовуються значно менше.

Більшість керівників вітчизняних компаній вважають, що основне місце маркетингу – це забезпечення продажу, організація збуту, але пошук ідей для створення нових продуктів. Можливо і тому наша країна займає одне з останніх місць у світі у створенні інновацій.

За кордоном маркетинг з 60-х рр.. перейшов з фрагментарного до комплексного використання. Такі компанії як SONY, COCA COLA, APPLE, PG та багато інших вважають маркетингову функцію основною у своїй діяльності. Вони розуміють, що успіху на ринку з жорсткою конкуренцією витримує тільки той, хто уміє створити продукцію, яка буде потрібна споживачам у майбутньому. Для цього вони витрачають величезні кошти на дослідження потреб людей та можливі варіанти їх задоволення.

В Україні маркетинг існує приблизно 15 років і в процесі його становлення маркетологи зіштовхнулись з багатьма проблемами, за яких маркетингові служби на підприємствах країни працюють з низькою ефективністю. Розглянемо деякі з них.

1. Низький рівень маркетингової орієнтації керівників підприємства.

Усвідомлення керівництвом і працівниками сили маркетингу в його системності, складності є являється важливим кроком на шляху розвитку маркетингу і реалізації його потенціалу

2. Незначна кількість персоналу маркетингового підрозділу.

На вітчизняних підприємствах чисельність маркетингового персоналу становить не більше 1 % від загального складу управлінського апарату, в той час як у провідних зарубіжних фірмах – майже 20%.

3. Гостра нестача професійних маркетологів.

Серед керівного складу українських підприємств дуже мало не лише фахівців з маркетингу, а й таких, хто прослухав систематичний курс з цієї дисципліни. Також нестача маркетингових кадрів є наслідком того, що тривалий час в Україні маркетологів готували лише декілька вузів. Сьогодні кількість випускників з цієї спеціальності значно зросла, і завданням є підвищення якості їх підготовки.

4. Маркетинговий підрозділ функціонує відокремлено від інших служб підприємств.

Працівники інших підрозділів негативно ставляться до рекомендацій маркетингових служб. Персонал с підозрою спостерігає за роботою служби, що є для них новацією.

5. Переважно використовуються розрізнені елементи маркетингу замість їх системи.

Найбільший розвиток отримала рекламна діяльність. Деякі керівники розуміють маркетинг, як виключно рекламну діяльність та виділяють фінансування лиш на неї. Але відомо, що саме комплексний підхід щодо розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу дозволяє досягти поставлених визначених цілей.

6. Відсутність методичного забезпечення оцінки результатів маркетингової діяльності підприємства. Проблема удосконалення методів та інструментів оцінки результативності маркетингової діяльності підприємства, на наш погляд, є однією з найактуальніших, вимагає ретельного дослідження та швидкого вирішення.

Оцінка маркетингової діяльності підприємства – процес вимірювання результатів реалізації стратегії і планів маркетингу на основі системи кількісних і якісних показників. Оцінка маркетингової діяльності дає можливість установити, як працює маркетинговий підрозділ, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту використання маркетингового потенціалу, його ефективність.

Питання для самоконтролю:

 

1.Чому потрібно вивчання маркетингу фахівцям з фінансів і бухгалтерського обліку?

2. Чим маркетинг відрізняється від продажу?

3. Поясніть, чому розуміння основних ідей маркетингу дозволяє організації швидко реагувати на зміни запитів споживачів?

4. Назвіть дві-три організації, які на вашу думку, використовують концепцію маркетингу у своїй діяльності. Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Як зробити організацію орієнтованою на маркетинг?

6. У чому переваги і недоліки соціально-етичного маркетингу?

7. Які фактори сприяли появі і розвитку науки маркетингу?

8. Чи існував маркетинг в Радянському Союзі?

9. Назвіть переваги і недоліки концепції інтенсифікації збутових зусиль та покращенню товару.

10. Які наслідки для суспільства та життя людей має широке використання концепції маркетингу підприємства?

 


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 3. Аналіз використання капіталу.
 4. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 5. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
 6. Аналіз використання обладнання.
 7. Аналіз використання прибутку та резервів його зростання
 8. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
 9. Аналіз використання фонду робочого часу.
 10. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 11. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 12. Аналіз ефективності використання основних засобів.
Переглядів: 664

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Еволюція маркетингу. | Лекція 2. Класифікація маркетингу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.