Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Як здіснюється управління внутрішнім середовищем підприємства?

У чому зміст «реінжинірингу» бізнес-процесів?

Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) — один із найскладніших етапів у підвищенні конкурентноспроможності компанії, доведенні її до рівню саморегульованої організації в умовах динамічного ринку. РБП полягає в революційному усуненні в компанії кризових явищ (точкове покращення бізнес-процесів), комплексній трансформації компанії (комплексне покращення бізнес-процесів), створенні і підтримці системи безупинних покращень результативності бізнесу.

2.

Реінжиніринг передбачає створення цілком нових бізнес-процесів на підприємстві без врахування існуючої організації бізнесу, безупинне управління їхніми покращеннями. При цьому процес гарантується як робота, що переходить від однієї людини до іншої, а при глобальних процесах (закладених в основі ланцюжка створення споживчої вартості товару/послуг) — від одного відділу до іншого (мал.1) при повній орієнтації на потреби споживача. З іншого боку, процес можна розглядати як послідовність прямих дій, що провадяться "поверх" існуючої організаційної структури, у той час як функції, закріплені за відділами, забезпечують досягнення кінцевих результатів процесу.

Відповідальність за досягнення поставлених цілей, закладених у системі оціночних показників (у комплексній системі моніторингу результатів бізнесу – Balanced Scorecard), і за здійснення покращень лежить на керівникові процесу.

Сама економічна система(підприємство) створює своє внутрішнє середовище. Воно складається з таких елементів:

- цілі

- задачі

- структури

- персонал

- технології

Основним елементом внутрішнього середовища є цілі системи.Саме вони визначають, якими будуть всі інші елементи. Отже, своє внутрішнє середовище економічна система створює відповідно до поставлених цілей. Тому це середовище є змінним. Система управління підприємством повинна відслідковувати функціонування всіх елементів внутрішнього середовища з тим, щоб забезпечити вирішення всіх задач та цілей підприємства найкращим чином: з найменшими затратами ресурсів, своєчасно, з належною якістю. А забезпечується це зміною параметрів складових внутрішнього середовища. Тобто, система управління повинна повинна постійно вдосконалювати технологічні процеси, структури, як виробничі так і управлінські, здійснювати навчання та перестановку кадрів, уточняти задачі структурним підрозділам та посадовим особам.

 

3. Основні етапи впровадження АІС?

Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень

Процес створення АІС — це сукупність розбитих на стадії та етапи робіт, що починаються з формування вхідних вимог до системи й закінчуються введенням її в дію.

Життєвий цикл АІС дозволяє виділити чотири основні стадії: передпроектну, проектну, впровадження та функціонування. Стадії проектування поділяються на ряд етапів і передбачають складання документації, що відбиває результати роботи.

4. Організаційні форми діяльності економічних об”єктів

Організаційні форми діяльності економічних об”єктів та систем обумовлені формою власності майна цих об”єктів. А форми власності бувають:

Державна

Колективна

Приватна

Підприємства з державною формою власності створюються згідно рішення вищого органу управління, як правило, це міністерство або кабінет міністрів, і здійснюють свою діяльність згідно затвердженого Статуту. Держава передає у розпорядження підприємства відповідний статутний фонд: споруди, обладнання, фінанси, наділяє підприємство обіговими засобами, призначає першого керівника, здійснює контроль діяльності підприємства

Підприємства з колективною формою власності можуть утворювати господарські товариства.

Господарські товариства – це підприємства, установи і організації, створені на засадах угоди між юридичними і фізичними особами шляхом об”єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Господарським товариствами можуть бути:

1) Акціонерні товариства (АТ)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)

3) Товариства з повною відповідальністю (ТзПВ)

4) Командитні товариства (КТ)

5) Товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ)

 

5. . Порядок створення акціонерних товариств

Акціонерне товариство – це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність тільки майном товариства.Акціонерні товариства можуть бути відкритого типу (ВАТ) і закритого типу (ЗАТ).

Засновниками АТ можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Вони укладають засновницький договір, що визначає порядок здійснення ними діяльності АТ

Після повідомлення про наміри створити АТ шість місяців йде підписка на акції, а

також оплата 10 % їх вартості.

Коли підписка пройшла успішно, то установчі збори можна провести, коли буде оплачено ще 30 % вартості від підписаних акцій ( всього оплачено 40%).

Протягом року після установчих зборів повинні бути оплачені решта 60 % вартості

від підписаних акцій.

 

 

ВАРІАНТ 4

1,Суть електронної комерції?

Електронна комерція (Е-комерція) є найважливішою складовою електронного бізнесу, хоча часто ототожнюється з ним. Це різновид бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з допомогою Іnternet або будь-якої іншої інформаційної мережі (мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установи тощо).

3,Що таке інтернет, інтранет і екстранет?

Інтерне́т — Міжмережжя, система об'єднаних комп'ютерних мереж глобального загальнолюдського суспільства, яка в наш час покриває практично всю поверхню земної кулі.

На сьогоднішній день Інтернет – це практично нескінченний інформаційний ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, глобальним і загальнодоступним по своїй суті.

Інтранет — Внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні.

Екстранет (англ. extranet) - це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет-технології для внутрішньокорпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації і корпоративних застосунків діловим партнерам компанії.

4,Порядок створення акціонерних товариств?

Акціонерні товариства можуть бути відкритого типу (ВАТ) і закритого типу (ЗАТ).

Засновниками АТ можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Вони укладають засновницький договір, що визначає порядок здійснення ними діяльності АТ

Після повідомлення про наміри створити АТ шість місяців йде підписка на акції, а

також оплата 10 % їх вартості.

Коли підписка пройшла успішно, то установчі збори можна провести, коли буде оплачено ще 30 % вартості від підписаних акцій ( всього оплачено 40%).

Протягом року після установчих зборів повинні бути оплачені решта 60 % вартості

від підписаних акцій.

Установчі збори мають повноваження вирішувати питання створення АТ, якщо в них прийняло участь 60 % і більше, з тих, що підписались на акції.

На зборах приймається рішення, що одна акція має один голос.

На Установчих зборах приймаються рішення про:

- створення АТ та його склад

- затвердження Статуту Товариства

- затвердження Статутного фонду Товариства

- обрання Спостережної Ради

- обрання Ревізійної комісії

- обрання Правління АТ

- встановлення пільг засновникам АТ

- оцінку вкладів, внесених в натуральній формі у Статутний фонд Товариства.

Ці рішення приймаються , якщо за них проголосувало 75 % і більше чоловік, присутніх на Зборах.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

 

5. Організаційні форми діяльності економічних об”єктів

Організаційні форми діяльності економічних об”єктів та систем обумовлені формою власності майна цих об”єктів. А форми власності бувають:

Державна

Колективна

Приватна

 

Підприємства з державною формою власності створюються згідно рішення вищого органу управління, як правило, це міністерство або кабінет міністрів, і здійснюють свою діяльність згідно затвердженого Статуту. Держава передає у розпорядження підприємства відповідний статутний фонд: споруди, обладнання, фінанси, наділяє підприємство обіговими засобами, призначає першого керівника, здійснює контроль діяльності підприємства. Всю виробничо-господарську діяльність підприємство здійснює самостійно, керуючись потребами та вимогами ринку. Держава може встановлювати для

підприємства державні замовлення, які виконуються в обов”язковому порядку.

Підприємства з колективною формою власності можуть утворювати господарські товариства.

Господарські товариства – це підприємства, установи і організації, створені на засадах угоди між юридичними і фізичними особами шляхом об”єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Господарським товариствами можуть бути:

1) Акціонерні товариства (АТ)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ)

3) Товариства з повною відповідальністю (ТзПВ)

4) Командитні товариства (КТ)

5) Товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ)

Акціонерне товариство – це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальність тільки майном товариства.

 

Варіант 5


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Oracle Управління преміальними
 5. А. Видання прав актів управління
 6. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 8. Адаптивні організаційні структури управління.
 9. Адміністративне право і державне управління.
 10. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Адміністративні методи управління
Переглядів: 554

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
П”ять основних форм влади? | Яка документація оформляється на розробку АІС?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.