Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Яка документація оформляється на розробку АІС?

Охарактеризуйте великі, середні та малі інформаційні системи.

В чому суть системного підходу до створення інформаційних систем?

Системний підхід до створення інформаційної системи – це комплексне вивчення економічного об’єкта як одного цілого з представленням частин його як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин між ними. При системному підході економічний об’єкт розглядається як сукупність взаємопов`язаних елементів однієї складної динамічної системи, яка перебуває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, пов’язаних процесами перетворення вхідного набору ресурсів в інші вихідні ресурси.

Системний підхід має такі принципи:

1)кінцевої мети – абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної) мети ;

2) єдностi –розгляд системи як цiлого, так i сукупностi частин (елементiв);

3)зв'язностi – розгляд будь якої частини разом з її зв'язками з оточенням;

4)модульної побудови – корисно видiляти модулi в системi та розглядати її як сукупнiсть модулiв;

5)ієрархiї - корисно вводити iєрархiю частин (елементiв) i (чи) їх ранжування;

6)функцiональностi – спiльний розгляд структури i функцiй з прiоритетом функцiй над структурою;

7)розвитку – врахування змiн системи, її здатність до розвитку, розширення, замiни частин, нагромадження iнформацiї ;

8)децентралiзацiї - поєднання рiшень, якi приймаються, та керування централiзацiєю i децентралiзацiєю;

9)невизначенiсть – врахування невизначеностей та випадковостей у системi.

Характерними ознаками системного (комплексного) пiдходу є: одночасне охоплення проектуванням великої кiлькостi задач ; максимальна типiзацiя та стандартизацiя рiшень; багато аспектне уявлення про структуру iнформацiйної системи як про систему ,що складається з кiлькох класiв компонентiв, та вiдносна автономна їх розробка ; ключова роль баз даних; локальне впровадження та збiльшення функцiональних задач.

Задачею системного пiдходу до створення iнформацiйної системи є розробка всiєї сукупностi методологiчних i соцiально – наукових засобiв обстеження (опис, аналiз, синтез, реалiзацiя ) систем рiзного типу.

Інформаційні системи можна класифікувати за різними признаками.

1. За типом даних, що зберігаються, ІС поділяються на фактографічні і документальні.

Фактографічні – це обробка і зберігання структурованих даних у вигляді чисел і текстів.

Документальні – інформація представлена у вигляді документів.

2. За ступенем автоматизації інформаційних процесів в системі управління ІС поділяються на: ручні, автоматизовані і автоматичні.

3. В залежності від характеру обробки інформації ІС поділяються на інформаційно-пошукові і інформаційно-рішаючі. За характером використання вихідної інформації останні системи поділяються на управляючі і дорадчі.

4. В залежності від сфери застосування ІС поділяються на інформаційні системи організаційного управління, ІС управління технологічними процесами, ІС автоматизованого

проектування (САПР), корпоративні (інтегровані) інформаційні системи.

ІС організаційного управління призначені для автоматизації функцій управлінського персоналу як промислових підприємств так і непромислових об”єктів.

Інтегровані ІС (або корпоративні – КІС) використовуються для автоматизації всіх функцій фірми і охоплюють весь цикл робіт від планування до збуту продукції. Вони будуються за модульним принципом.

 

Згідно з державними стандартами на впровадження інформаційних технологій у сферу управління під документацією АІС розуміють комплекс взаємопов’язаних документів, які повністю визначають технічні вимоги до АІС, проектні та організаційні рішення щодо створення й функціонування АІС.
Цей комплекс складається з шести груп документів:
1) приймальна документація;
2) технічне завдання;
3) технічний проект;
4) робоча документація;
5) експлуатаційна документація;
6) техноробочий проект.
До першої групи належить документація, яка фіксує відомості, що підтверджують готовність АІС з УТР до приймання в експлуатацію, а також відповідність АІС вимогам нормативних документів. Це такі документи:

 • акт закінчення робіт (фіксує факт закінчення окремої роботи при створенні АІС);
 • акт приймання до дослідної експлуатації (фіксує факт закінчення введення АІС в цілому або її окремих частин в дослідну експлуатацію);
 • акт приймання до промислової експлуатації (фіксує факт введення АІС з УТР або її частини до промислової експлуатації). До цього документа додається програма і протоколи випробувань, протоколи засідань комісій, акти приймання до промислової експлуатації прийнятих раніше частин АІС, перелік технічних засобів, які використовувала комісія під час приймання АІС;
 • план-графік робіт установлює перелік робіт, терміни виконання і виконавців робіт, пов’язаних зі створенням АІС.

До того ж мають бути підготовлені такі накази:

 • про проведення робіт;
 • про готовність об’єкта до виконання будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт;
 • про початок дослідної експлуатації і введення до промислової експлуатації АІС або її частин;
 • про склад приймальної комісії.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. Документація в рекламній та видавничої діяльності
 3. Документація видавничої діяльності .
 4. Документація господарсько-фінансової діяльності як основа бухгалтерської інформації
 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
 6. Документація пов’язана з переливанням гемотрансфузійних рідин.
 7. Документація судово-медичної експертизи
 8. Документація судово-медичної експертизи.
 9. Документація та її значення
 10. Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій
 11. Документація.
 12. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура і правила оформлення
Переглядів: 646

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Як здіснюється управління внутрішнім середовищем підприємства? | Система планування ресурсів підприємства ( ERP – Enterprise Resource Planning ).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.