Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вимірювання сил і крутячих моментів

Вимірювання тиску

ТЕМА 10. Вимірювання сил, тиску і крутячих моментів

 

Тиск газів і рідин вимірюють за допомогою манометрів. Для технічних цілей, як правило, застосовують пружинні манометри, в яких вимірюваний тиск зрівноважується силою пружинної деформації мембрани, пружини або іншого пружного елемента.

Інструментальна похибка манометрів цієї групи в основному викликається залишковою деформацією пружних елементів, зносом передаточного механізму та збільшенням зазорів в шарнірних з’єднаннях.

Наприклад, для технічних манометрів типу МТ основна зведена інструментальна похибка досягає ±4%. Верхні границі вимірювання цих манометрів від 10 до 400 атмосфер.

В лабораторній практиці поряд з пружними використовуються рідинні манометри, в яких вимірювальний тиск врівноважується тиском стовпа затворної рідини: ртуті або масла.

Основна похибка рідинних манометрів викликається неточністю відчиту рівня рідини в трубках манометра.

Так похибка візуального відчиту рівня рідини складає 0.5-1 мм. Очевидно, що її можна зменшити, збільшуючи висоту трубок. Так, основну зведену похибку можна визначити за таким виразом:

 

δзв = Δвв 100%/Η ,

 

де Δвв - похибка візуального відчиту;

Н - висота стовпа для верхньої границі вимірювання.

 

Діапазони вимірювань механічних сил і крутячих моментів дуже широкі, звідки і велика різноманітність методів їх вимірювань. Практично всі ці методи можна поділити на методи з безпосереднім перетворенням вимірюваннях сил і моментів в електричний сигнал і методи з проміжним перетворювання и вимірюваних величин у переміщення.

В приладах, що базуються на першому різновиді методів використовуються магнітопружні і п’єзоелектричні перетворювачі. Ці прилади не потребують додаткових перетворюючих елементів оскільки тут вимірювані сили і моменти безпосередньо сприймаються магнітопружним або п’єзоелектричним перетворювачем.

Структурні схеми вимірювань, що базуються на другому різновиді методів являють собою послідовне з’єднання:

- пружного елемента, що перетворює вимірювану силу або крутячий момент у переміщення;

- перетворювача переміщення у електричний сигнал;

- електровимірювального приладу.

Як перетворювачі переміщення у електричний сигнал тут здебільшого використовуються тензорезистори, індукційні та ємнісні перетворювачі, а як перетворювачі сили чи моменту у переміщення – мембрани та пружні муфти. Похибки перетворювачів сили чи моменту у електричний сигнал складають: 0,5–2% - для п’єзоелектричних перетворювачів, 3–4 % - індукційних перетворювачів, 1-2% - ємнісних перетворювачів, 5-10% -тензористорних перетворювачів (без попереднього градуювання), 1-2% - тензорезисторних перетворювачів з попереднім градуюванням. Як вторинні електровимірювальні прилади, що вимірюють електричний сигнал на виході перетворювача сили, моменту чи переміщення використовують електровимірювальні прилади, як прямого перетворення (здебільшого мілі- чи мікро-вольтметри) так і зрівноважуючого перетворення (здебільшого вимірювальні мости постійного або змінного струму).

Слід зауважити, що методи вимірювання сили за допомогою її перетворення у електричний сигнал можуть застосовуватись і застосовуються, наприклад, при проведені бурових робіт для контролю тиску газу або рідини.

 

ТЕМА 11. Вимірювання частоти обертання (кутової швидкості)

 

 

В системі одиниць СІ одиницею частоти обертання є радіан за с, але поряд з цим досить широко застосовують одиниці „оберти за секунду” чи „оберти за хвилину”. Вим та стробоскопічним методом.

Тахометри – це прилади, які перетворюють (частіше за все за допомогою відцентрового елемента) кутову швидкість у повертаючий момент, що викликає переміщення покажчика приладу по його шкалі. Для приєднання вала тахометра до обертових деталей машин кожний тахометр комплектується гумовими та сталевими наконечниками, які при вимірюванні уставляються у конічне заглиблення не торці вала машини. Гумові наконечники застосовуються для вимірювання великих швидкостей, сталеві – для середніх і малих швидкостей.

В набор приладів до тахометра крім наконечників входить також круглий гумовий шків, який при вимірювання притискують до зовнішніх поверхонь обертових елементів машин. При використанні шківа вимірювану швидкість визначають за формулою . Тут nT – показ тахометра, d, D – діаметри шківа і обертової деталі машини відповідно. Границі вимірювань відцентрових тахометрів лежать в межах 25-10000 об/хв, оберти тахометрів дорівнюють 0,5-1%.

Вимірювання кутової швидкості тахогенераторами ґрунтується на тому, що вихідна напруга тахогенератора пропорційна швидкості обертання його вала. Але при цьому слід враховувати, що лінійна залежність справедлива тільки при роботі тахогенератора на холостому ході і при підмиканні до нього вторинного електровимірювального приладу (мілівольтметра). Ця залежність спотворюється, тому для зменшення методичної похибки рекомендується вибирати мілівольтметр з можливо великим вхідним опором. Методичні похибки вимірювальної схеми тахогенератор-мілівольтметр можна уникнути користуючись градуювальною таблицею, складеної для конкретної пари тахогенератор-мілівольтметр. Основна зведена інструментальна похибка тахогенераторів дорівнює 0,5 – 1%.

Методи вимірювання кутової швидкості тахометром або тахогенератором є контактними, бо потребують безпосереднього контакту тахометра чи тахогенератора з обертовим тілом, швидкість якого вимірюється. Швидкість такий контакт викликає на контрольованій машині або деталі гальмовий момент, що зменшує її швидкість, особливо це стосується вимірювання швидкості тахометром.

Стробоскопічний метод вимірювання кутової швидкості не має цього недоліку, бо ґрунтується не світлових ефектах, що виникають при порівнянні чистоти обертання вала контрольованого механізму з частотою мигання імпульсного джерела світла.

Наступний рисунок пояснює принцип дії стробоскопічного метода.

Очевидно, що мітка нанесена на обертовий диск буде нерухомою при освітлюванні диска імпульсним джерелом світла з частотою, що співпадає з частотою обертання диска.

 
 

 


Отже, тут

.

Якщо в якості імпульсного джерела світла використовувати неонову лампу можна рекомендувати таку електричну схему експерименту по стробоскопічному визначенню кутової швидкості обертання об’єкта.

 

 


Точність і границі вимірювання кутової швидкості стробоскопічним методом залежать від точності частоти мигань імпульсного джерела світла і значення границь частоти цих мигань. Вони значно вищі ніж при використанні тахометрів або тахогенераторів. Так, наприклад, зразковою універсальною тахометричною установкою ОТХ-150 можна вимірювати швидкість обертання в діапазоні 5-150000 об/хв з похибкою, що не перевищує 0,01%.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 3. Аналітичний вираз сил і моментів.
 4. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 5. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 6. Визначення параметрів і показників для вимірювання кожного процесу та націлення їх на величини
 7. Вимірювання
 8. Вимірювання PCO2.
 9. Вимірювання активної потужності у трифазних електричних колах
 10. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу.
 11. Вимірювання витрат за перепадом тиску
 12. Вимірювання витрати за перепадом тиску
Переглядів: 1000

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимірювання кутових переміщень | Вимірювання температури контактним методом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.