Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні поняття та означення.

Тема 3. Матриці. Операції над матрицями.

 

Означення. Матриця у загальному випадку – форма задання відношень, яка представляє собою прямокутну таблицю, що складається з рядків та стовпців, при цьому елементом матриці може бути будь-який об’єкт.

Будь-яку систему відношень можна подати у вигляді матриці.

Матриці позначають великими літерами А, В, С, ... та круглими або квадратними дужками.

Матриця, яка містить m рядків та n стовпців, називається матрицею m ´ n. Отже в загальному випадку матрицею розміру m ´ n можна подати у вигляді:

 

.

 

Можна подати матрицю у скороченому вигляді

 

А = [ аіj ]mxn , (

 

А – це є прямокутна матриця, яка має m-рядків, n-стовпців. Загальний елемент aij - це елемент, який лежить на перетині і-го рядка та j-го стовпця.

Числа, що складають матрицю, називаються її елементами. При двохіндексному позначені елементів матриці перший індекс вказує на номер рядка, а другий індекс - номер стовпця, на перетині яких міститься даний елемент.

 

aіj – елемент матриці

a(і) – і-й порядок aі={aі1, aі2...., aіj, aіn}

a(j) – j-й стовпець aj={a1j, a2j, aij…, amj}

 

Наведемо деякі приклади.

 

у1 у2 у3 у4

А = - числова матриця.

 

Матриця А є прямокутна, має розмір 3 ´ 4, причому а11= 4, а12= 3,

а13 = 2, а14 = 0, а21 = 1, а22 = 2, а23 = 3, а24 = 1, а31 = 0, а32 = 2, а33 = 2, а34 = 4.

 

Нехай

х – множина країн розвинутих тобто (інвестори)

у – множина країн мало розвинутих .

Числа – це будь-яка допомога, виражена в якихось одиницях (країни інвестори ® донори країни ).

Приклад матриці відношення порядку

 

x1 x2 x3

елементи такої матриці є:

x1 =x1, x1 > x2, x1 < x3, x2 < x1, x2 = x2, x2 = x3, x3 > x1, x3 = x2, x3 = x3.

 

Типи матриць. Матриця може мати будь-яку кількість рядків і стовпців

(тобто скінчену та нескінчену). Будемо розглядати скінчені матриці.

Означення. Якщо матриця складається з одного рядка, то вона називається матрицею - рядком, або вектором-рядком. Її розміри (1´ n). Матриця , що складається з одного стовпця, називається матрицею-стовпцем або вектором-стовпцем. Її розміри (m´n).

 

Х = [x1, x2, x3,..., xm], (j = ; i = 1 ) - матриця рядок;

 

Y = j = 1) - матриця стовпець.

 

Матриця називаєтьсянульовою, якщо її елементи дорівнюють нулю. Нульові матриці можуть мати різні розмірності. (квадратна, прямокутна). Дві матриці називаються рівними, якщо вони мають однаковий розмір і в них рівні між собою розміщені елементи.

Означення. Матриця називається квадратною, коли число її рядків дорівнює числу її стовпців. Якщо квадратна матриця має n стовпців, то говорять, що матриця має порядок n. (m = n). Вона позначається :

 

А=[aij]nхn.

Розглянемо квадратну матрицю порядку n

 

.

 

Її елементи, що мають однакові індекси рядків і стовпців, утворюють так звану головну діагональ: а11, a22, a33, ..., ann.

Означення. Квадратна матриця називається діагональною, якщо всі її елементи, розміщені поза головною діагоналлю, дорівнюють нулю.

 

D = diag [dij ]n´n = diag [dij ]n

 

1. D = [dij ]4´4 =

 

Означення. Якщо в діагональній матриці всі елементи дорівнюють 1, то таку матрицю називають одиничною матрицею n-го порядку. Позначають одиничну матрицю Еn.

 

Одинична матриця завжди квадратна.

 

Е =

 

Квадратна матриця називається симетричною, якщо для усіх i та j мають місце рівності aij = aji.

 

Розглянемо приклади:

 

B =

 

 

Матриця В є діагональною 4-го порядку; L - скалярна 3-го порядку; М - симетрична матриця 3-го порядку; О - нуль-матриця розміру (3´3).

Квадратна матриця називається верхньо - (нижньо) – трикутною, якщо дорівнюють 0 нулю всі елементи під (над) головною діагоналлю.

 

A = - верхньотрикутна матриця n-того порядку,

 

Bn´n = - нажньотрикутна матриця n - го порядку.

 

Діагональна матриця є частинним випадком як верхньої (А), так і нижньої (В) трикутних матриць.

Рівність матриць. Дві матриці А = [ aij ] та B = [ bij ] називаються рівними (А=В), якщо вони мають однакові розміри, тобто однакове число рядків та стовпців, та їхні відповідні елементи рівні між собою: aij = bij .

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Артеріальний пульс, основні параметри
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відношення. | Додавання матриць.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.