Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність корпоративного управління

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КУРСУ

ВСТУП

Київ 2009

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту

Київський національний торговельно-економічний

Міністерство освіти і науки України

університет

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне управління»призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за освітньо–кваліфікаційним рівнем «магістр», напрямом підготовки «Менеджмент».

Опорний конспект розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Корпоративне управління» і розкриває зміст тем, передбачених програмою.

Опорний конспект складено з метою раціонального використання лекційного часу, ефективного засвоєння інформації студентами, покращення якості візуального сприйняття лекційного матеріалу, активізації самостійної роботи студентів, а також для використання у процесі підготовки до заліку.

Кожна тема містить перелік питань, що її деталізують, посилання на літературні джерела з наведеного в кінці конспекту списку, міні-лексикон базових базових понять та категорій теми, змістовну інформацію, що розкриває сутність теми, а також перелік контрольних питань для перевіки якості засвоєння матеріалу.

Опорний конспект охоплює 10 тем дисципліни «Корпоративне управління»:

 

1.Предмет і система курсу «Корпоративне управління».

2.Управління корпоративними правами.

3.Міжнародні стандарти корпоративного управління.

4.Господарські товариства як організаційно-правова форма підприємництва.

5.Органи управління акціонерних товариств.

6.Моделі корпоративного управління.

7.Статус акціонера та захист його прав.

8.Корпоративні фінанси.

9.Інформація в системі корпоративного управління.

10.Антикризове корпоративне управління.

Для полегшення роботи над опорним конспектом пропонується використовувати наведені нижче умовні позначення:

 

& - рекомендована література 4 - міні – лексикон

 

G - основні визначення ! – інформація, на яку

потрібно звернути увагу

?– завдання, що потребують

самостійного обмірковування

 

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

План

1.1. Сутність корпоративного управління.

1.2. Діалектика розвитку корпоративних відносин.

1.3. Основні характеристики корпоративної й індивідуалістичної

організації.

 

 

& 1; 3; 4; 6; 7; 8.

 

4 Міні-лексикон: корпорація, корпоративне управління, корпоративна власність, корпоративні права, діалектика, корпоративна організація, індивідуалістична організація

 

Слово «корпорація» походить від лат. сorporatio (об’єднання, співтовариство) та означає об’єднання, союз, що створюється на основі професійних або станових інтересів

 

Тому зрозуміло, що корпоративне управління є управлінням специфічною об’єднаною власністю. Таке поняття, як «корпоративна власність», у законодавчо-правовій базі України не використовується, а застосовується поняття «корпоративні права».

 

Корпоративне управління – це: · процес регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративними правами, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації; · це система впливу на учасників корпоративних відносин з метою ефективного використання об'єднаного капіталу; · механізм регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації; · шлях удосконалення взаємовідносин між зацікавленими особами корпорації.

 

 

Основні підходи до визначення поняття «корпоративне управління»

 

Підхід Дефініція «корпоративного управління»

ò ò

Психологія менеджменту Æ Управління комплексом загальних традицій та установок.
Юридичний Æ Сукупність нормативно-правових актів, концепцій та процедур, що лежать в основі управління корпорацій.
Фінансовий менеджмент Æ Система органів, яка забезпечує безперервний оптимальний рух фінансових потоків компанії.
Теорія фірми Æ Загальноорганізаційне управління, оскільки компанія є лише однією з форм сучасних організацій.
Загальноекономічний Æ Система взаємовідносин між учасниками та суб’єктами компанії.
Управлінський Æ Система органів, посад, механізмів та функцій, що реалізують регулюючий вплив на діяльність компанії.
Культурологічний Æ Архітектура норм, цінностей, правил, що реалізують можливості посадових осіб компанії щодо управління нею.

 

Цілями корпоративного управління є:

☝ Підвищення ефективності функціонування корпорації;

☝ Створення балансу інтересів зацікав­лених сторін.

 

Досягнення цих цілей стимулює:

☝Добробут і роз­виток суспільства;

☝Створення і підтримку ділового середовища;

☝Максимізацію прибутку і прибутковості інвестицій;

☝Забезпечення довгостроко­вого росту продуктивності підприємств.

 

Базові моделі, які розширюють і конкретизують різні структури володіння пакетами акцій і ролі різних груп учасників корпоративних відносин в управлінні та володінні власністю:

 

приватного підприємства (функції власників і менеджерів суміщені)
Ê

 

 

Ê

колективної власності менеджерів (контрольний пакет сконцентрований у вищих менеджерів при розпорошеності інших акцій)

 

 


концентрованого зовнішнього володіння (зовнішній власник має контрольний пакет, невеличка доля - у менеджерів)
Ê

 

 

Ê

розпорошене володіння ( невеличкий концентрований пакет мають менеджери, інші акції розпорошені)


 

Ê

переважно державний контроль (контрольний пакет —- у влас­ності держави)

 

 


Рис. 1.1. Базові моделі корпоративного управління

 

Кількість акціонерних товариств в Україні з дер­жавною часткою   від 25% + 1 від 50% + 1 794 354  

 

 

Рис. 1.2. Кількість акціонерних товариств в Україні

з дер­жавною часткою

 

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Oracle Управління преміальними
 5. А. Видання прав актів управління
 6. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 8. Адаптивні організаційні структури управління.
 9. Адміністративне право і державне управління.
 10. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Адміністративні методи управління
Переглядів: 508

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Англо-американська модель | Порівняльна характеристика корпоративної й індивідуалістичної організацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.