Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бізнес-план реструктури­зації підприємства

Види реструктуризації, їх характеристика

Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною мірою залежать від виду реструктуризації. Розрізня­ють наступні види реструктуризації:

- залежно від мети змін — санаційну, адаптаційну, виперед­жаючу;

- залежно від об'єкту зміни — операційну, фінансову, ре­структуризацію власності;

- в залежності від тривалості періоду — оперативну, стра­тегічну.

В залежності від повноти охоплення проблем підпри­ємства можна стверджувати, що є обмежена (або часткова) і комплексна (або повна) реструктуризації.

1) Санаційна (відновна) реструктуризація застосовується, коли підприємство знаходиться у передкризовому або кризово­му стані і має за мету вийти з нього.

2) Адаптаційна (прогресивна) — використовується при від­сутності кризи, але при появі негативних тенденцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових ринкових умов.

3) Випереджаюча — має місце в успішних компаніях, які передбачають можливість зміни умов функціонування і прагнуть підсилити свої ключові компетенції та конкурентні переваги.

4) Операційна — стосується певної господарської діяль­ності, результатом якої є прибуток або збитки.

5) Фінансова — стосується управління пасивами компанії, а саме її заборгованістю.

6) Реструктуризація власності — стосується зміни роз­поділу влади на підставі і участі у власному капіталі.

7) Оперативна реструктуризація здійснюється в коротко­му періоді, коли підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансової допомоги і вирішує питання підвищення своєї ліквідності за рахунок внутрішніх ресурсів в рамках санаційної реструктуризації.

8) Стратегічна — здійснюється в довгостроковому періоді, базується на результатах оперативної реструктуризації і пере­дбачає залучення як внутрішніх так і зовнішніх джерел фінан­сування в межах адаптаційної та випереджаючої реструктури­зації.

Етапи реструктуризації:

- обгрунтування необхідності змін;

- формування команди;

- діагностика (аналіз) стану підприємства, виявлення існуючих проблем;

- визначення цілей;

- розробка програми реструктуризації;

- обгрунтування концепції реструктуризації (вибір виду — (варіан­ту) реструктуризації і обгрунтування стратегічного розвитку);

- впровадження програми;

- розробка бізнес-плану реорганізованого підприємства;

- визначення економічної ефективності реструктуризації;

- моніторинг реалізації програми;

- коригуючі дії.

 

Найважливішим етапом є розробка програми реструкту­ризації або бізнес-плану реструктуризації — це трансформація обраного з декількох альтернатив варіанту досягнення вста­новлених цілей в комплексний план конкретних дій з визна­ченням строків, ресурсів, відповідальних за їх реалізацію.

Вимоги бізнес-плану:

- забезпечувати комплексне просування до оптимізації ціліс­ного організму підприємства;

- бути підпорядкованим інтересам компанії, привабливим для керівництва і переконливим для зовнішніх інвесторів;

- висвітлювати існуючі проблеми фірми та загрози для її існування;

- встановлювати цілі, які контролюються та вимі­рюються;

- містити рішення, які усувають проблеми та загрози;

- пропонувати заходи, які реально можна виконати;

- конкретизувати завдання в розрізі під­розділів;

- представляти фінансові та зміс­товні наслідки запропонованих дій.

Виходячи з цих вимог і зважаючи на те, що загальноприй­нятого виду бізнес-плану реструктуризації не існує, може бути запропонований такий варіант цього документу:

1. Резюме.

2. Програма реструктуризації.

3. План реструктуризації в розрізі головних напрямків або підрозділів.

Резюме воно має відображати основний зміст документа:

- причини, які спонукали компанію запровадити реструкту­ризацію;

- основні цілі реструктуризації;

- головні напрямки реструктуризації;

- кількісні та якісні результати, що очікується отримати після проведення реструктуризації.

Програма реструктуризації це перелік заходів в межах основних напрямків, що дозволяють досягти поставленої мети — підвищення прибутковості діяльності компанії і за­безпечення зростання її ринкової вартості.

Програма реструктуризації, розроблена для всього під­приємства, може мати доволі крупний характер з вказуванням відповідних служб і підрозділів, задіяних в її виконанні, та орієнтовних строків реалізації, може передбачати поетапність впровадження тих чи інших заходів.

План реструктуризації розробляється на основі про­грами реструктуризації. Він містить перелік дій по кожному заходу, строки його початку і закінчення, визначає відповід­них осіб за його виконання, необхідні ресурси і кошти, очіку­ваний результат. Він може передбачати дії як в межах всього підприємства, так і окремого підрозділу.

Ефективності проектів реструктуризації:

- збільшення обсягів реалізації продукції;

- підвищення конкурентоспроможності продукції;

- раціональне використання ресурсів;

- зменшення витрат виробництва.

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автопідприємства вантажних автомобілів
 6. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 7. Активами торговельного підприємства
 8. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 9. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
Переглядів: 854

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Необхідність, сутність і мета реструктуризації підприємства | Сутність і класична модель санації підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.