Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Практичне заняття 5. Українське культурно-мистецьке життя кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст.

Основна література

Словник

Додаткова література

Основна література

Словник

Практичне заняття 3. Культура українського Ренесансу

Додаткова література

Основна література

Словник

Теоцентризм, дружинна культура, протоукраїнська мова, старослов’янська мова, кирилиця, глаголиця, софійська абетка, школа книжного вчення, монастирська школа, школа грамоти, годувальництво, житія, патерики, апокрифи, Псалтир, літописи, билини, дитинець, окольний град, посад, культова архітектура, оборонна архітектура, мозаїки, фрески, рельєфи, гаптування, колти, чернь, скань, зернь, перегород часта емаль, скоморохи, деместики

 1. Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – С. 88 – 149.
 2. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 121 – 157.
 3. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 112 – 129. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip
 1. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 28 – 45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
 2. Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – С. 28 – 57.

План

1. Суспільно-політичні та історичні умови в Україні ХІV – ХVІ ст.

2. Українська духовна культура в період Відродження та Реформації ХІV – ХVІ ст. як складова загальноєвропейських культурних процесів. Характерні ознаки культури Відродження.

2.1. Розвиток освіти. Українські гуманісти (Юрій Дрогобич. Станіслав Оріховський. Павло Русин. Себастян Кленович).

2.2. Діяльність братств та культурно-освітніх осередків (Львівське, Луцьке та ін. братства. Острозька греко-слов’яно-латинська колегія).

2.3. Полемічна література (Герасим Смотрицький. Мелетій Смотрицький. Іван Вишенський. Христофор Філалет. Клірик Острозький. Захарія Копистенський).

2.4. Розвиток книгодрукування на теренах України (перші кирилічні книги; Швайпольт Фіоль; Франциск Скорина; Іван Федоров; Острозька Біблія)

3. Архітектура та образотворче мистецтво ХІV – ХVІ ст. (Романський, готичний та ренесансний стиль в архітектурі. Найвидатніші пам’ятки архітектури епохи Відродження, що дійшли до наших днів. Іконопис. Фресковий живопис. Зародження світського живопису).

4. Музична культура України періоду Відродження (Народно-пісенна творчість. Професійна музика. Музичні цехи).

5. Феномен козацької культури (Виникнення козацтва. Заснування січових шкіл та церков. Музична культура козаків)

Люблінська унія, Брестська церковна унія, Ренесанс, реформація, гуманізм, гуманісти, братство, греко-слов’яно-латинська школа, колегія, полемічна література, ренесансний, готичний та романський стилі в архітектурі, кант.

 1. Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
 2. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
 3. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip
 1. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
 2. Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.

Практичне заняття 4. Культура українського бароко (ХVІІ – ХVІІІ ст.)

План

1. Суспільно-політична ситуація в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст.

2. Ідейні та естетичні засади бароко. Своєрідність формування українського бароко.

3. Розвиток освіти й науки. «Золота доба» Києво-Могилянської академії (П.Могила. І.Гізель. І.Галятовський).

4. Література, усна народна творчість і театр епохи бароко (Полемічна, ораторсько-проповідницька, історико-мемуарна проза. Козацькі літописи. Жанри барокової поезії. Іван Величковський. Лазар Баранович. Григорій Сковолрода. Розквіт шкільної драми. Ф.Прокопович. Я.Гаватович. Г.Кониський. Український вертеп).

5. Музика епохи бароко (Партесний концерт. Творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського).

6. Бароко в архітектурі й живописі України (Етапи розвитку бароко в архітектурі. Мазепинське бароко. Й.Г.Шедель, Б.Растреллі, С.Ковнір, І.Григорович-Барський – архітектори епохи бароко. Найвидатніші архітектурні пам’ятки епохи бароко в Україні. Український портретний живопис).

Бароко, козацьке бароко, партесний спів, козацькі літописи, шкільна драма, вертеп, інтермедія, акровірші, раки, луни, фігурні вірші, думи, історичні пісні, іконостас, жовківський художній осередок, портретний живопис.

 1. Історія української культури: Курс лекцій / Л. В. Анучина, О. В. Бурлака, О. А. Лисенко та ін. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010.
 2. Історія української культури: Навч. посіб. / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
 3. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://6201.org.ua/files/1/ukr_ta_zar_kulultura.zip
 4. Додаткова література
 5. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf
 6. Історія української культури: Курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва; під аг. ред.. С. О. Костилєвої. – К.: НТУ «КПІ», 2010.

План

1. Історичні умови розвитку культури к. ХVІІІ – середини ХІХ ст. (Побутування українських земель у складі двох імперій – Російської та Австро-Угорської. Русифікація та полонізація українців. Валуєвський циркуляр. Емський указ).

2. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – упродовж ХІХ ст. (Три періоди національно-культурного відродження в Україні. Культурно-просвітницька діяльність українського дворянства козацького походження на Лівобережжі та польсько-української шляхти на Правобережжі. Діяльність угрупування «Руська трійця». Кирило-мефодіївське братство. Громадівський рух. Виникнення політичних рухів і партій).

3. Освіта і наука – чинники духовного життя України ХІХ ст. (Види шкіл. Заснування університетів. Розвиток історіографії, етнографії, філології, філософії, точних наук. Наукове товариство ім. Т.Шевченка).

4. Особливості літературного процесу. (Новий етап розвитку літератури. Розвиток театру і музичного мистецтва. Формування українського професійного театру. Театр корифеїв. Українські композитори М.Лисенко, М.Аркас, П.Сокальський, П.Ніщинський, М.Вербицький, С.Воробкевич та ін. Перша українська за змістом опера).

5. Архітектура і образотворче мистецтво. (Зміни в плануванні і забудові великих міст. Стилі класицизм, еклектизм та ампір в архітектурі. Найвідоміші архітектурні пам’ятки ХІХ ст. Розвиток монументальної скульптури. Портретний, історико-батальний, пейзажний та побутовий живопис. Т.Шевченко – художник).


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. А. 5-7 день життя.
 6. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 7. Австрії: мистецтво повсякденного життя.
 8. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 9. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 10. Адаптації до паразитичного способу життя
 11. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 12. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
Переглядів: 815

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціально-економічний розвиток України у пореформений період в другій половині XIX ст. | Практичне заняття 8. Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.