Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якість і ефективність господарських рішень

Високий рівень конкурентного середовища змушує кожну осо­бу, що приймає певне господарське рішення, звертати увагу на якість і ефективність прийняття останнього.

Якість господарського рішеннявизначається сукупністю його параметрів, що задовольняють конкретного споживача або їх групу та забезпечують реальність його впровадження [[1]].

Основні параметри якісного рішення:

F повнота розв'язання поставленого завдання (можливість практичної реалізації рішення в запланованому обсязі);

F своєчасність рішення (правильний вибір моменту його при­йняття й виконання);

F оптимальність рішення (вибір найкращого з усіх варіантів рішення за прийнятим критерієм з урахуванням наявних обме­жень за часом, ресурсами, вимогами ринку тощо).

Показники якості прийнятого господарського рішення:

Fпоказник ентропії (кількісної невизначеності проблеми); якщо проблема формулюється тільки якісно, то цей показник наближа­ється до нуля, якщо лише кількісно — він наближається до одиниці;

Fступінь ризику (ймовірність появи випадку втрат (імовір­ність реалізації ризику); розмір можливого збитку від нього);

Fімовірність реалізації рішення за показниками якості, ви­трат і терміну;

Fкоефіцієнт апроксимації (ступінь адекватності теоретичної моделі фактичним даним, на базі яких вона була розроблена).

Основні умови забезпечення якості господарського рішення:

F застосування наукових підходів; використання методів функ­ціонально-вартісного аналізу, прогнозування,

F моделювання й економічного обґрунтування кожного рішення тощо;

F вивчення впливу економічних законів на ефективність ре­алізації господарського рішення;

F забезпечення особи або групи, що приймає рішення, якіс­ною інформацією;

F структуризація проблеми та побудова дерева рішень;

F забезпечення багатоваріантності рішень;

F правова обґрунтованість рішення;

F розробка та функціонування системи відповідальності та мотивації;

F наявність механізму реалізації рішення.

Інший аспект доцільності прийнятого господарського рішення полягає в його ефективності.

Під ефективністю господарського рішеннярозуміють ре­сурсну результативність, здобуту в результаті розробки, при­йняття та реалізації рішення на підприємстві.

Виділяють такі види ефективності господарського рішення [1] (рис. 1.1):

6]:

F суб'єктивізмом цілей, що ставляться перед ОПР виконав­цями організації, та можливостями приховати їх від підлеглих і оточення;

F об'єктивністю сукупності факторів, що впливають на ОПР у процесі розробки, прийняття та реалізації рішення;

F відсутністю сталих методик, що нормативно визначають (рекомендують) зміст і порядок дій ОПР, і механізму недопу­щення їх невиконання, а також відповідальності за вчинене з бо­ку ОПР.

Рішення приймається в інтересах певних осіб, а наскільки діє­вим воно виявиться, залежить від виконавців, їх підготовленості та, звичайно ж, від обставин. Господарське рішення буде ефектив­ним, якщо його реалізовано відповідно до запропонованих вимог. Однак у процесі реалізації довгострокових цілей важко оцінити ступінь ефективності прийнятих рішень щодо досягнення кінце­вих результатів.Читайте також:

 1. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 2. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 3. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 4. Аналіз альтернативних рішень
 5. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 8. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
 9. База управлінських рішень і закони організації.
 10. Вибір місця розташування підприємства як проблема прийняття рішень.
 11. Вибір управлінських рішень
 12. Види господарських зобов'язань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ЕТАПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.