Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ ХШ

N n

N

5.

3.

Чим визначається опір провідника і від чого він залежить?

 

1) Опір провідника залежить від його геометрії

 

R = r × ( L / S) ; деr -питомий опір

 

 

S

 

 

Причина виникнення опору в металевому провіднику – зіткнення електронів із вузлами кристалічної решітки.

 

r = rо ( 1+ a t); rо – питомий опір провідника при температурі 0°С
R = Rо ( 1+ a t);  

 

a– температурний коефіцієнт опору. Це характеристика матеріалу, яка залежить тільки від фізико-хімічних властивостей матеріалу провідника.

 

r     4,2°K T Різке зменшення опору металів при низьких температурах дістало назву надпровідності. Воно було відкрито у 1908 р. голландським фізиком Камерлінг-Онессом. Пояснення цього явища дано американським ученим у рамках теорії БКШ в 1954р. і полягає в тому, що при температурах 4,2°К і менше електрони об’єднуються у пари й рухаються по металу не поодинці, а парами (куперівські пари).

 

4.

Основи класичної теорії електропровідності були закладені у 1900 р. ученим Друде і були розвинені в роботах Лоренца. В основу цієї теорії були покладені уявлення про те, що електрони у металах за своїми фізичними властивостями подібні ідеальному, одноатомному газу і тому відпорядковуються його законам. З цієї теорії виходить, що густина електричного струму:

j = n e Vсер ; ( 5 )

  де n - концентрація електронів е - елементарний заряд ; Vсер - швидкість упорядкованого руху електронів;

 

n = N / V; де N - кількість електронів; V - о’бєм;

е = 1,6 × 10-19 Кл

Якщо скористуватися другим законом Ньютона

 

ma = F ; то враховуючи F = eE ; a = v / t , отримаємо:

j = ( e2nt / 2m ) Е;

s= e2nt/2m-коефіцієнт електропровідності ;

 

s= 1/ r-питома електропровідність;

j = s. ( 6 )

 

Закон Ома у диференціальній формі ( 6 )

Густина струму в даній точці поля прямо пропорційна напруженості в даній точці поля.

Експериментально був установлений закон Джоуля -Ленца, згідно з яким кількість теплоти, що виділяється при проходженні струму через нерухомий провідник, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму.

 

Q = І2 R t ; ( 7 )

 

Закон Джоуля - Ленца в інтегральній формі :

 

Q = ( U2 / R) × t . ( 7а )

 

Застосовуючи теорію Друде -Лоренца, можна одержати закон Джоуля- Ленца у диференціальній форми:

 

 

w = sE2 ; ; ( 8 )

w - густина теплової потужності струму.

w = Q / V × t- теплота, що виділяється в одиниці об’єму за одиницю часу.

 

На практиці виникає потреба в розрахунку розгалужених ланцюгів, за допомогою двох правил Кірхгофа.

Вузол - це будь-яка точка розгалуженого ланцюга, в якій сходиться не менше від трьох провідників.

Алгебраїчна сила струмів, які сходяться у вузлі, дорівнює нулю.

 

å Іi = 0 ; ( 9 )

i = 1

У будь-якому замкненому ланцюгу алгебраїчна сума добутківI × Rдорівнює алгебраїчній сумі всіх ЕРС цього ланцюга.

 

å Іi Ri = å ei ; ( 10 )

i = 1 i = 1Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Можна показати, що | ЛЕКЦІЯ Х IV

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.