Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Показники ліквідності

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ

  Актив На початок періоду На кінець періоду   Пасив На початок періоду На кінець періоду
1.Високоліквідні активи (А1)     1.Найтерміновіші зобов’язання (П1)    
2. Швидко- ліквідні активи (А2)     2.Короткострокові пасиви (П2)    
3. Повільно- ліквідні активи (А3)     3.Довгострокові пасиви (П3)    
4.Важко-ліквідні активи (А4)     4. Постійні пасиви (П4)    
Баланс     Баланс    

Таблиця 5.3

 

 


 

 

 

2.2.1. Абсолютні показники ліквідності

 

Головна ознака ліквідності— формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над поточними пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий стан підприємства з позицій ліквідності.

Основним абсолютним показникомліквідності є робочий капітал (власні оборотні кошти), що досить розповсюджений в англо-американській практиці фінансового аналізу.

Робочий капітал(Net Working Capital) — це величина оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.

Величину робочого капіталу можна розрахувати методом

«знизу» чи «зверху» балансу.

За методом «знизу»величину робочого капіталу можна

розрахувати так:

 

Робочий капітал= (Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів*) – (Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів**)=(Ф.1 р.260 + р.270* - р.620 – р.630**),

де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу;

** — враховується та частка доходів майбутніх періодів,

яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.

За методом «зверху»величину робочого капіталу можна

розрахувати так:

 

Робочий капітал= Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і платежів + Довгострокові зобов’язання + Доходи майбутніх періодів*** – Необоротні активи = Ф.1 р. 380 + р. 430 + р.480 + р. 630*** – р. 080

 

де *** — враховуються доходи майбутніх періодів в частині понад 12 місяців.

У світовій практиці найбільше поширення дістав метод розрахунку робочого капіталу «знизу» балансу, тобто як різниця між поточними активами та пасивами.

Прийнято вважати, що величина робочого капіталу повинна перевищувати 30 % загального обсягу оборотних активів підприємства. Зростання показника за інших однакових умов розглядається як позитивна тенденція.

Збільшення робочого капіталу, зумовлене випереджаючими темпами зростання оборотних активів порівняно з поточними зобов’язаннями, як правило, супроводжується відтоком грошових коштів. Відповідно зменшення робочого капіталу внаслідок швидших темпів зростання поточних зобов’язань призводить до припливу грошових коштів і водночас зменшення платоспроможності підприємств.

Розглядаючи наведені методики розрахунку робочого капіталу, можна зазначити, що збільшення (зменшення) поточних активів і/або зменшення (збільшення) поточних пасивів приводить до збільшення (зменшення) робочого капіталу (табл. 5.4).

Господарські операції, які впливають тільки на структуру оборотних активів і пасивів, не змінюють величини робочого капіталу.

У рамках фінансової діяльності при одержанні короткострокових кредитів і позичок розмір робочого капіталу не буде збільшуватися, оскільки разом зі збільшенням грошових коштів на відповідну суму відбудеться і збільшення поточних

зобов’язань.

Слід також зазначити, що робочий капітал має цінність лише тоді, коли він може перетворюватися на грошові кошти.

Наявність у його складі важко реалізованих активів може розцінюватися як відволікання (відтік) грошових коштів, і як наслідок — загроза платоспроможності.


 

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Аналіз ліквідності балансу
 6. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.
 9. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності
 10. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
 11. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку
 12. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ГРУПУВАННЯ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА | ФАКТОРИ ЗМІНИ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.