Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лекція: Оплата праці на будівельних підприємствах

БНТУ

Минск

Методическое пособие

для студентов технических

и экономических специальностей

 

2010

Зміст:

1. Основні поняття.

2. Організація праці в будівництві.

3. Продуктивність праці в будівництві.

4. Управління праці в будівництві.

 

1. Основні поняття .

Трудові ресурси – це частина населення, яка володіє фізичним розвитком, розумом, знаннями, і яка здатна працювати.

Вирішальне значення у трудових ресурсах займає працездатне населення у працездатному віці.

Працездатне населення – це сукупність осіб, переважно в робочому віці, здатних за своїми психофізичними даними до участі у трудовому процесі.

Законодавство України: для чоловіків 16 – 60; для жінок 16 – 55.

В будь-якому суспільстві працездатне населення складається із двох груп: економічно активне та економічно неактивне населення.

Економічно активне населення – це частина населення, зайнята трудовою діяльністю, що приносить прибуток.

Існують загальна й професійна працездатність.

Загальна працездатність – передбачає у людини фізичні, психофізичні вікові, і інші дані, що визначають здатність до праці, яка вимагає спеціальної підготовки, тобто здатність до некваліфікованої праці.

Професійна працездатність – це здатність до конкретного виду праці, що потребує спеціальної підготовки, тобто здатності до кваліфікованої праці.

Ринок праці найважливіша сфера економіки. Ринок праці в будівництві має свою специфіку, він залежить від ринку капіталу, засобів праці, вживаних товарів.

В умовах регульованої ринкової економіки ринок праці включає наступні елементи та системи: правову базу, яка відображає основні принципи державної політики з питань оплати праці, трудових та соціально-трудових відносин; державну систему зайнятості та скорочення безробіття; систему підготовки кадрів; систему найму; контрактну систему; систему перепідготовки кадрів та перекваліфікації кадрів; біржі праці; фонд зайнятості.

На ринку праці попит та пропозиція протистоять один одному. В ході цього протистояння відбуваються:

- оцінка робочої сили;

- визначення умов її найму; заробітну плату; умови праці;

- оцінка можливості отримання освіти;

- вивчення можливості професійного росту;

- розряд гарантії зайнятості;

- вивчення міграції робочої сили.

Зайнятість– це діяльність людини, яка пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, що не заперечують законодавству та приносять трудовий прибуток.

Зайнятість може бути повною, неповною, частковою, схованою.

Незайняте населення – безробіття.

Види безробіття:

Фрикційне(добровільне), технологічне, структурне, , регіональне, циклічне (кризове).

Фрикційне безробіття – це таке безробіття, коли працівники не працюють у даний момент через зміну місця роботи у зв’язку з поліпшеними умовами, переїздом на нове місце проживання, так зване добровільне безробіття. Фрикційне безробіття існує завжди і пов’язане зі свободою вибору професій і місця роботи.

Структурне безробіттявикликане структурними зрушеннями у галузях економіки, коли в деяких галузях піднесення, і тут потрібна більша кількість працівників, а в інших – спад, і тут вимушені звільняти працівників.. Це безробіття – вимушене. Це явище природне для будь-якої економіки, що розвивається, і держава бере безробітних під свій соціальний захист.

Циклічне безробіття є найбільш важким. Воно виникає в періоди загального економічного спаду. У цьому випадку уряд змушений не тільки брати безробітних під захист, а й вживати заходи щодо виведення економіки з кризи.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 3. Адаптація працівників.
 4. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 6. Акти з охорони праці в організації.
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Алкоголізм і безпека праці.
 9. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 10. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 11. Аналіз оплати праці
 12. Аналіз продуктивності праці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура і характеристика сучасних оздоровчих систем | Продуктивність праці в будівництві.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.