Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика контрольних робіт

Мета та завдання дисципліни

 

Педагогічна практика вузів щоденно ставить викладачів перед необхідністю вирішення цілого ряду методичних питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням лекцій, практичних, семінарських занять, складанням методичних розробок у вищій школі. Це вимагає від викладача певної системи професійних психолого-педагогічних знань, навичок і вмінь. Що відповідають вимогам педагогічної діяльності.

В цій системі необхідно виділити основну її частину, що визначає необхідний базовий рівень психолого-педагогічної підготовки сучасного викладача-психолога.

В результаті вивчення дисципліни студент має знати:

· проблеми та методи психології;

· термінологічний апарат;

· врахування методологічних принципів психології;

· основні форми, методи та засоби підготовки та проведення різних видів педагогічної діяльності;

· об’єктивні критерії атестації студентів;

· особливості процесу організації та проведення дослідно-пошукової роботи за фахом.

Система професійних умінь, що забезпечують педагогічно і психологічно грамотну організацію навчального процесу на різних його етапах. До їх числа відносяться вміння:

· визначати актуальність навчальної теми, її професійну значимість, створити позитивну мотивацію щодо її вивчення;

· визначати навчальні цілі лекцій, практичних та семінарських занять, диференціювати їх по рівнях професійної підготовки;

· визначати виховні цілі, що пов’язані з розвитком професійно-важливих якостей особистості;

· структурувати зміст матеріалу на основі виділення основних його елементів і визначення логічних зв’язків між ними;

· правильно організаційно-методично побудувати заняття, визначити цілі, функції і зміст основних його етапів;

· визначати методи викладання психології та контролю, відповідно цілей, змісту дисципліни і сучасних вимог;

· конструювати різноманітні види матеріалів контролю, диференціювати їх відповідно до рівня професійної підготовки;

· складати учбові інструктивні матеріали: орієнтовні карти, професійні алгоритми для відпрацювання професійних умінь і навичок та організації самостійної роботи студентів з літературою;

· моделювати професійні ситуації, використовуючи інтерактивні методи навчання;

· проектувати та реалізувати професійну самоосвіту з проблем викладання психології та дослідно-пошукової діяльності

Система психолого-педагогічних умінь складає основу кваліфікаційної професіограми сучасного викладача і може служити цілям психолого-педагогічної підготовки

1. Вища економічна освіта в Україні: історія та сучасність.

 1. Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2004).
 2. Організаційні основи і структура вищого навчального закладу (Академії).
 3. Особливості навчання у ВНЗ.
 4. Навчальний план і програми зі спеціальності № ______________: характеристика структури і змісту.
 5. Основні принципи економічної освіти.
 6. Організаційні основи навчального процесу у ВНЗ.
 7. Форми організації контролю і оцінки знань і умінь студентів: системний підхід.
 8. Загальна характеристика прав та обов’язків студентів.
 9. Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.
 10. Соціально-психологічна адаптація студентів у вузі.
 11. Виробнича практика як форма самостійної роботи: важливий чинник формування професійної готовності.
 12. Самоосвіта та самовиховання як фактор розвитку особистості студента.
 13. Економічна професія і особистість бухгалтера-аудитора.
 14. Зростання престижу економічної професії і потреба у цих фахівцях в Україні.
 15. Структура і зміст економічної діяльності (можна уточнити бухгалтера-аудитора).
 16. Наукова організація працівника сфери економіки.
 17. Професійні знання, вміння, навички та переконання майбутнього бухгалтера-аудитора (або економіста).
 18. Зміст особистісних та професійних здібностей і властивостей та їх формування.
 19. Бібліотека як інформаційний осередок у ВНЗ.
 20. Актуальні проблеми студентської молоді.
 21. Студентське самоврядування в ВНЗ і академічній групі.
 22. Форми організації навчальної діяльності студентів.
 23. Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти Європейських країн.
 24. Модульно-рейтингова система освіти.
 25. Щербаковірація України як чинник соціально-економічного розвитку держави.
 26. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.
 27. Ступенева система освіти.
 28. Система вищих навчальних закладів освіти в Україні.
 29. Освітньо-кваліфікаційні рівні економічної освіти.
 30. Навчально-дослідна діяльність студентів (контрольні роботи, реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи).
 31. Гуманізація та гуманітаризація системи економічної освіти.
 32. Визначні події студентського життя (День знань, Міжнародний день студента, День Академії, професійні свята працівника статистики, бухгалтера).
 33. Студентський гуртожиток як осередок побуту та міжособистісних стосунків.
 34. Нормативно-правова база студентського життя (навчання, проживання у гуртожитку, …).
 35. ОПП як основа змісту освіти.
 36. Професійно-психологічна готовність майбутнього бухгалтера-економіста.
 37. Професійна етика бухгалтера-аудитора.
 38. Сфера професійної діяльності….
 39. Види та функції професійної діяльності….
 40. Закон «Про вищу освіту в Україні». Структура та зміст.
 41. Актуальні проблеми вищої освіти в Україні.
 42. Система вищої освіти у зарубіжних країнах і Україні: порівняльний аналіз.
 43. Сутність і витоки Болонського процесу.
 44. Болонський процес як засіб демократизації вищої освіти.
 45. Вища освіта у Німеччині, Великобританії, Італії, Франції.
 46. Основні етапи розвитку Болонського процесу.
 47. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.
 48. Основні документи Болонського процесу.

Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 383

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання до заліку | Варіант №14.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.043 сек.