Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Напрями розвитку міжнародних ринків фінансових інструментів.

Міжнародні фінансові ринки розвиваються скрізь, де місцеве законодавство їх не забороняє і де їм вдається залучити учасників. Розвиток здійснюється в двох категоріях: 1) іноземне фінансування і 2) євровалютне фінансування. У першій суб'єкт фінансується на зарубіжному ринку в місцевій валюті, в другій — також на зарубіжному ринку, але у валюті третьої країни.

Іноземне довгострокове фінансування розпадається на залучення засобів на іноземному фондовому ринку за допомогою іноземних облігацій і акцій і на отримання іноземних позик.

Ринок іноземних облігаційє частиною місцевого ринку облігацій, випущених іноземцями. Іноземні облігації також регулюються місцевими законами і повинні деноміноватися в місцевій валюті. Вони випускаються з фіксованою і плаваючою ставками і у вигляді облігацій, похідних від акцій.

Облігації з плаваючою ставкою мають купони, відсоток по яких переглядається раз в 3—6 міс. Нова ставка встановлюється як фіксована надбавка на ставку, що змінюється, по державних облігаціях або векселях надійних емітентів. Похідні від акцій облігації можуть бути конвертованими і у формі варантів (від англ. хwarrant — правомочність). У першому випадку вони конвертуються на певне число акцій до дати погашення. У другому власник варантів одержує право купити певну кількість акцій протягом встановленого терміну.

Більше 20 років конвертовані облігації широко застосовуються на світових фондових ринках для залучення капіталу, фінансування програм розвитку і інших корпоративних цілей. Об'єм розміщення конвертованих облігацій на найголовніших світових ринках складає десятки мільярдів доларів в рік. Традиційними покупцями конвертованих облігацій є інституційні інвестори Західної Європи, головним чином, великі фонди. Великі об'єми розміщуються також на біржах Південно-Східної Азії.

Популярність конвертованих іноземних облігацій пояснюється також тим, що їх випуск має нижчу вартість обслуговування в порівнянні з випуском звичайних іноземних облігацій. Це пояснюється тим, що інвестор має нагоду одержати дохід від конверсії облігацій в акції, якщо ринкова ціна останніх істотно зростає. Крім того, вимоги, що пред'являються до емітента, менш жорсткі, ніж у разі проведення прямого запозичення.

Перевага продажу акцій на іноземних ринках у валюті цих ринківполягає в можливості диверсифікації ризику компанії від продажу своїх акцій на одному національному ринку. В результаті відбувається ізоляція компанії від можливого впливу великих місцевих акціонерів. Позитивним є і дуже велика емісія, яку місцевий ринок не може поглинути. Крім того, розширення бази інвесторів в акції компанії, особливо з провідних фінансових центрів, збільшує попит на акції і, отже, приводить до зростання їх котирувань.

Ця форма фінансування, особливо компаній з торговою маркою, є в певному роді рекламною акцією. Торгова марка у вигляді найменування емітента потрапляє в засоби масової інформації, висвітлюючі події на фінансових ринках. Фінансові менеджери корпорацій знаходять для себе і інші додаткові причини необхідності випуску акцій за кордоном.

АДР свідчить про те, що їх власники мають акції якої-небудь іноземної корпорації і дають утримувачам певні права акціонерів. Акції не перетинають національних меж, а залишаються в місцевих банках-зберігачах на території країни — емітента цих паперів.

АДР можуть розповсюджуватися по каналах публічного або приватного розміщення. АДР публічного розміщення продаються широкому колу інвесторів, приватного розміщення розповсюджуються тільки серед обмеженого числа акціонерів.

АДР публічного розміщення діляться на три рівні:

1) випускаються на акції, що знаходяться у вторинному обігу і, торгуються на американському позабіржовому ринку;

2) випускаються також на акції, що знаходяться у вторинному обігу, але торгуються через систему позабіржової торгівлі NASDAQ іамериканські фондові біржі, що значно підвищує їх ліквідність;

3) випускаються на акції при їх первинному розміщенні, використовуються для збільшення власного капіталу емітента і торгуються через систему позабіржової торгівлі NASDAQ і американські фондові біржі.

АДР дозволяють американським інвесторам придбавати акції українських компаній — емітентів АДР без виходу на український ринок, вивозу з України в США акцій і отримання відповідних дозволів на ввезення капіталу до України.

АДР активно обертаються практично на всіх світових ринках. Це підтверджує той факт, що вони входять в лістинг бірж і електронних торгових систем таких фінансових центрів, як Нью-Йорк, Лондон, Сінгапур, Берлін, Франкфурт-на-Майні та ін.

Для вітчизняних фірм АДР надають можливість укладати угоди з найбільшими західними компаніями, охочими вкладати грошові кошти в папери українських емітентів, але що побоюються напряму виходити на наш ринок через безліч проблем, таких, наприклад, як недосконалість законодавчої бази, величезна територія і відсутність налагодженого механізму перереєстрації прав власності на цінні папери. Очевидно, що для великих міжнародних компаній переважно працювати із звичними для них АДР, що виключають ризики, які властиві для акцій ринків, що розвиваються. Проведення операцій купівлі-продажу АДР за межами країни — емітента акцій дозволяє також йти від сплати податку на прибуток і інших місцевих податків.

Окрім іноземного фінансування на фондових ринках, компанії залучають іноземні банківські кредити,які представляють ту частку місцевого банківського кредитування, яка приходиться на іноземців для використовування за кордоном. Як і у випадку з іноземними облігаціями, місцеве законодавство часто обмежує суму банківських кредитів для іноземців.

Кредитування вітчизняного бізнесу на міжнародних фінансових ринках здійснюється у вигляді синдикованих кредитів. Вони надаються декількома кредиторами одному позичальнику, що дозволяє кредитору істотно понизити ризики.

Банки-організатори і інші учасники кредиту пред'являють серйозні вимоги до прозорості фінансової звітності позичальника. Крім того, позичальник повинен мати позитивну кредитну репутацію, а велика частина його доходу повинна бути номінована у валюті надання кредиту.

Ця форма кредитування добре підходить для позичальників, що не мають великого досвіду роботи на міжнародних ринках. Почавши кредитну історію з невеликих кредитів, позичальник може надалі розраховувати на зниження ставок і збільшення об'ємів своїх запозичень на зовнішніх ринках, перейшовши до складніших форм міжнародного фінансування, таким, як АДР і єврооблігаціям. Вітчизняні суб'єкти при виході на міжнародні фінансові ринки відносно рідко вдаються до іноземного банківського кредитування. Іноземне банківське кредитування здійснюється переважно на міжурядовому рівні.

Євровалютне довгострокове фінансуванняпредставляє решту частини міжнародного довгострокового фінансування. На відміну від іноземного євровалютне довгострокове фінансування здійснюється в іноземній валюті для країни, де воно було застосоване. Причому розділення по трьох інструментах залишається аналогічним розділенню в іноземному фінансуванні, а саме на акції, облігації і кредити.

Депозитарні розписки, які випускаються в доларах і розміщуються на ринках за межами США, називаються глобальними депозитарними розписками (ГДР). Їх випуск є складовою частиною другого напряму міжнародного ринку капіталів — євровалютного довгострокового фінансування.

ГДР торгуються на євроринку, випускаються при первинному розміщенні акцій і проходять лістинг на фондових біржах. Принцип їх обігу такий же, як і у АДР. ГДР представляють цінні папери, що випускаються не самим емітентом, а банком-депозитарієм, що також додає їм більшої ваги у потенційних інвесторів, зокрема зарубіжних.

Окрім ГДР євровалютне довгострокове фінансування включає євровалютні кредити і єврооблігації. Євровалютні кредити виражені у вільно конвертованій валюті, вкладеній в банк, який знаходиться поза країною її походження.

Виникнення євровалютного кредитного ринку після Другої світової війни пов'язане з наявністю урядових обмежень, таких, як резервні вимоги на депозити в банках, оподаткування банківської діяльності, обмеження процентної ставки на депозити і кредити, створення нерівного положення для вітчизняних і іноземних банків. Останніми роками намітилася тенденція відміни обмежень і вирівнювання витрат і процентних ставок на місцевому і євровалютному ринку.

Істотна характеристика євровалютного ринку виражається у тому, що позики на відміну від місцевого ринку кредитів здійснюються на основі фіксованої надбавки до тієї, що змінюється щодня процентній ставці LIBOR (London Interbank Offered Rate — лондонська міжбанківська відсоткова ставка пропозиції). Ця надбавка переглядається звичайно раз на півроку. Її величина залежить від рівня сприйманого інвестором ризику на кредитування конкретного позичальника. При мінімальному ризику дефолту надбавка може бути навіть негативною.

Деякі позичальники з високим кредитним рейтингом (різні великі корпорації і банки) і наднаціональні інститути (наприклад, Світовий банк) беруть позики за ціною нижче ЛІБІД (лондонська міжбанківська відсоткова ставка попиту). ЛІБІД — відсоткова ставка, сплачувана одним банком іншому за залучений депозит; встановлюється нижче за ставку LIBOR приблизно на 0,125%.

Ця практика виражає тенденційне явище зниження ролі LIBOR як відправної точки у встановленні ціни кредиту. В той же час в умовах середовища з високою невизначеністю надбавка на LIBOR у вигляді премії на ризик може досягати 4—5%.

Євровалютні кредити видаються на термін приблизно від 3 до 10 років. В даний час спостерігається тенденція до збільшення цього терміну. Десятилітні кредити для першокласних позичальників стають не рідкістю. Кредиторами на цьому ринку є виключно банки, які, як правило, утворюють синдикати для великого кредитування. Банк, що одержав запит на кредитування, звичайно управляє синдикатом. Він і запрошує ще декілька банків для участі в кредитуванні. Залежно від розміру і виду кредиту синдикат одержує комісійні від 0,25 до 2%суми кредиту. У разі виділення кредитної лінії на невикористану частину кредиту позичальник платить близько 0,5% річних, а при достроковому, неузгодженому наперед погашенні частини боргу — штрафи.

В кінці всіх попередніх обчислень майбутніх потоків платежів позичальник повинен визначити ефективну процентну ставку, яка на відміну від зафіксованої в майбутньому кредитному договорі дорівнює співвідношенню реально понесених витрат по організації і обслуговуванню позик на суму фактично вилучених коштів. Процентна ставка, що вийшла в результаті, може вплинути на рішення фінансового менеджера про вибір джерела довгострокового фінансування.

Якщо порівнювати євровалютне кредитування і кредитування на вітчизняних ринках, то відсотковий спред (різниця між ставками за кредитом і депозитом) по першому виду виявляється вужче, ніж по другому. Може бути і так, що зайняти, наприклад, долари дорожче в США, ніж у Великобританії. Цей парадокс має місце не тільки в результаті державного валютного контролю в різноманітних варіантах його здійснення, але і в можливому встановленні такого контролю в майбутньому. Зокрема, ставка за кредитами може бути нижчим на євровалютних банківських ринках через нижчі витрати кредитування не тільки в результаті відсутності на цих ринках валютного контролю і податків на такі операції, але і за рахунок популярності більшості позичальників, що знижує витрати на збір інформації про них і її аналіз.

Зниженню витрат сприяє також великий об'єм євровалютного кредиту, який характеризується стандартизацією кредитних договорів і їх здійсненням по телефону або телексу. У його процесі переходять не валюта, як у випадку з вітчизняними і іноземними кредитами, а лише має рацію і зобов'язання. Великий об'єм забезпечується синдикатом банків, що принципово відрізняється від місцевого кредиту, який видається, як правило, одним банком.

Євровалютне кредитування, здійснюване в основному в доларах, може відбуватися в різних валютах. Все більше кредитних договорів включають мультивалютну обмовку, яка дає позичальнику право конвертувати позику в будь-яку іншу встановлену валюту на певну дату. В результаті позичальнику вдається ефективніше синхронізувати свої валютні платежі і надходження.

Принципова особливість механізму євровалютного кредитування полягає у тому, що інвестори відкривають короткострокові депозити в банках, які ці банки, діючи в ролі посередників, перетворять в довгострокові кредити кінцевим позичальникам. Єврооблігації як альтернатива банківському кредитуванню при євровалютному фінансуванні випускаються напряму кінцевим позичальником, минувши посередників в особі банків. Проте банки також беруть участь у випуску і розповсюдженні єврооблігацій.

Єврооблігації — це облігації, що продаються зовні країни, в чиїй валюті вони деноміновані. Вони подібно іноземним облігаціям складаються з облігацій з плаваючими (фіксована надбавка до LIBOR) і фіксованими ставками і облігацій, похідних від акцій. На відміну від місцевого і іноземного ринків на ринку єврооблігації майже повністю відсутнє державне регулювання і оподаткування (що і є причиною його швидкого розвитку), але натомість він регулюється Асоціацією ринків міжнародних цінних паперів (1SМА), створеної самими учасниками ринку.

Єврооблігації випускаються на пред'явника, що зберігає анонімність інвестора і дозволяє йому уникнути оподаткування. До того ж єврооблігації одночасно розміщуються на ринках декількох країн, внаслідок чого не схильні до систем національного регулювання, зокрема по об'ємах запозичення. Об'єм кредитування на ринку єврооблігації був значно менше, ніж на євровалютному. Але протягом останні 15 років його розміри різко збільшувалися і зараз перевищують об'єми на євровалютному банківському ринку.

Обмін відбувається як платежами по фіксованій відсотковій ставці на платежі по плаваючій, так і потоками в одній валюті на потоки в іншій. В результаті позичальник проникає на ринок різних валют. Так, якщо його облігація має підвищений попит, при умові що вона деномінована в одній валюті, а потрібна інша валюта, то позичальник випускає свою облігацію в першій валюті за вигідніших умов і обмінює за допомогою свопу вилучені кошти на другу валюту. Перевага тій або іншій валюті залежить від декількох чинників, наприклад від рівня відсоткових ставок різних фінансових інструментів в тій або іншій валюті. Але близько 75% єврооблігацій деноміновані в доларах.

Як правило, під забезпечення єврооблігацій старше за сім років закладаються викупний фонд і фонд погашення. Перший використовується для погашення у разі встановлення ринкової ціни на рівні нижче за ціну випуску. Фонд погашення витрачається на викуп фіксованої частини єврооблігацій після закінчення з моменту випуску певної кількості років. Ці фонди підтримують ринкову ціну облігацій і знижують ризик того, що позичальнику відразу доведеться погашати всю суму позики.

Позичальники на цьому ринку мають відомі імена і бездоганну кредитну репутацію, що дає їм можливість не витрачати значні засоби на оплату послуг рейтингових агентств. Це не торкається новачків, від яких інвестор вимагає участі в рейтингу для оцінки кредитного ризику.

Випуск єврооблігацій може організовуватися міжнародним синдикатом брокерів або андеррайтерів у вигляді програм, які дозволяють здійснювати емісії декількома траншами, що дає можливість гнучкіше залучати ресурси з міжнародних ринків. Причина синдикування криється у тому, що на відміну від іноземних єврооблігації продаються одночасно в декількох країнах.

Основний обсяг операцій з єврооблігаціями здійснюється на позабіржовому ринку (over the conuter-ОТС), хоча для полегшення доступу інвесторів єврооблігації реєструють на одній з світових бірж.

Процес ухвалення рішення суб'єктом про вибір конкретного інструменту, що обертається на міжнародному фінансовому ринку, включає не тільки аналіз і прогнозування тенденцій на світових ринках капіталу, але і вивчення всіх елементів внутрішнього оточення. Так, політичне оточення усередині країни суб'єкту фінансування деколи робить вирішальний вплив на вибір конкретного чину залучення міжнародного капіталу.

Окрім міжнародного і внутрішньового оточення і внутрішнього середовища самого суб'єкта, для визначення оптимального інструменту міжнародного довгострокового фінансування суб'єкту необхідно оцінити і зважити всі переваги і недоліки, властиві кожному з цих інструментів. У відмінність, наприклад, від євровалютного кредиту, відсоткова ставка по яких плаваюча, єврооблігації випускаються також з фіксованою відсотковою ставкою, що дозволяє знизити ризики позичальника: відомі платежі по цих облігаціях покриваються відомими, запланованими притоками в тій же валюті.

Не дивлячись на те що період запозичення на ринку євровалютних банківських кредитів постійно збільшується, тривалість єврооблігацій як і раніше більше, що знижує витрати по фінансуванню єврооблігації довгострокових проектів. Одночасно середній розмір кредитування одного позичальника на євровалютному банківському ринку вищий, ніж на єврооблігації (хоча загальний об'єм останнього перевищує розмір першого ринку). Більш того, витрати по організації євровалютного кредиту значно нижче за аналогічних у фінансуванні єврооблігації (приблизно 0,5% вартості всього кредиту проти 2,25% номінальної вартості облігації).

Ще один недолік єврооблігацій криється в їх негнучкості: вони погашаються певною сумою по фіксованому графіку. Переговори з кредиторами практично неможливі зважаючи на їх численність. У випадку з євровалютним кредитом можливе його дострокове погашення в слушний для позичальника час із сплатою невеликої неустойки в розмірі приблизно 0,5% річних невикористаної суми, і виплати можуть проводитись відразу або по частинах.

Євровалютні кредити з валютною обмовкою дають можливість позичальнику конвертувати позику в іншу валюту на певну дату, тоді як подібна операція з єврооблігаціями супроводжується високими витратами повторного випуску і розміщення облігацій в іншій валюті. Хоча дешевше було б продати форвардний контракт на поставку позичальником небажаної валюти, в якій деномінована єврооблігація, в обмін на валюту, якій надається перевага на дату виплат, по боргу.

Операція конверсії валют по єврооблігації може бути проведена також через валютні свопи, які дають можливість позичальнику залучені від облігації засоби конвертувати в іншу валюту з подальшою зворотною операцією на момент погашення боргу. Перевагою євровалютного кредитування є і швидка процедура оформлення позики, часто за 2—3 тижні для першокласних позичальників. Але останнім часом відмінність в термінах по оформленню двох видів позики не так помітна, як раніше.

Після аналізу по цільових критеріях міжнародного стану, внутрішнього оточення, внутрішнього середовища суб'єкта, що фінансується, і достоїнств і недоліків конкретного виду міжнародного довгострокового фінансування необхідно детально проаналізувати всі одержані елементи на предмет їх сумісності відповідно до виробленої стратегії фінансування. Далі вибирається найбільш задовольняючий всім цим елементам аналізу інструмент капітального фінансування.

Процес ухвалення фінансового рішення достатньо трудомісткий і чутливий до оточення суб'єкта. Для українських суб'єктів зберігаються високі бар'єри входу на міжнародні фінансові ринки. Це пояснюється перш за все транзитивним характером української економіки, що характеризується високою невизначеністю і відмінною від Заходу практикою ведення бізнесу. Можна зробити висновок, що прерогативою використовування переваг міжнародних ринків капіталу серед українських позичальників володіють тільки великі, надійні компанії. Як правило, це монополісти в паливно-енергетичному комплексі і телекомунікаціях, активи яких здатні генерувати значні грошові потоки на стабільній основі.

Останніми роками все більш помітною стає діяльність на фінансових ринках, що розвиваються. Термін «ринки що розвиваються» (emerging markets), введений в обіг експертами Міжнародної фінансової корпорації (МФК) групи МБРР у середині 80-х рр., які розробляли концепцію створення фондів і розвитку ринків капіталу в якнайменше розвинених регіонах світу.

Характеристикою ринків, що розвиваються і залучають портфельних інвесторів, є потенційно вища прибутковість операцій з цінними паперами. Обумовлено це стрімким економічним зростанням і постійним розширенням фондових ринків багатьох країн, що розвиваються, що стимулює появу нових компаній і впливає на зміну котирувань їх акцій.

Тими, що розвиваються звичайно називають ринки, капіталізація яких складає менше десятої частини світового рівня. Через швидке зростання ринків, що розвиваються, останнім часом критерієм віднесення до них став місячний обсяг торгів не менше 2 млрд дол. і число зареєстрованих компаній не менше 100.

Оскільки ці критерії достатньо умовні, більшість інвесторів орієнтується на індекс МФК, що містить якнайповніший перелік ринків, що розвиваються. Ще одним важливим критерієм є наявність у ринку певного кредитного рейтингу, що розвивається.

Для ринків, що розвиваються, характерна висока частка іноземного спекулятивного капіталу, і це не дивлячись на те, що іноземні інвестори стикаються з додатковими труднощами, відсутніми на розвинених ринках.

Загальними негативними рисами для ринків, що розвиваються, є:

— обмеження на репатріацію прибутку зарубіжних інвесторів;

— високі податки на прибуток іноземних компаній;

— слабкість ринкової інфраструктури;

— політична нестабільність.

Найрозвиненіші з ринків, що розвиваються, — азіатські (Південна і Південно-східна Азія). У них найбільша питома вага в рейтингу МФК. На більшості азіатських ринків є оптимальна інфраструктура, що дозволяє переміщати засоби від покупців акцій до ефективного використання капіталу.

Після них по рівню капіталізації займають ринки Латинської Америки. Географічно ці ринки тягнуться від Мексики до Мису Горн. Від азіатських вони відрізняються перш за все активнішою участю іноземного капіталу.

Фондові ринки в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, з'явилися порівняно недавно і не досягли високого рівня капіталізації. Крім того, ці ринки мають нижчі в порівнянні з іншими європейськими країнами кредитні рейтинги.

Замикають список ринків, що розвиваються, африканські країни. Вони представляють невеликі ринки з низьким рівнем капіталізації і високою нестабільністю. Виключення складає фондовий ринок ЮАР, капіталізація якого на рівні з капіталізацією всіх ринків Європи, що розвиваються.

Основними інвесторами в ринки, що розвиваються, є спеціалізовані страхові фонди для інвестицій в цінні папери. На їх частку припадає близько 70% загального об'єму інвестицій.

Помітними інвесторами на ринках, що розвиваються, є пенсійні фонди і страхові компанії, а також міжнародні інвестиційні банки. На їх частку припадає 15—20% інвестицій. Пенсійні фонди і страхові компанії — найбільші групи інвесторів на розвинених ринках. Проте на них розповсюджуються істотні законодавчі обмеження по роботі на ринках, що розвиваються.

Решта частин сегменту ринків, що розвиваються, займає приватні (сімейні) фонди, хедж-фонди та ін.

Найвище котирувані на ринках, що розвиваються, акції належать компаніям, зайнятим здобиччю природних ресурсів, оперуючим в телекомунікаційних галузях, а також виробляючим товари народного споживання, зокрема медичні препарати. На деяких ринках, що розвиваються, високу питому вагу мають банківські акції.

Вибухнувши в середині 1997 р., міжнародна фінансова криза найсерйозніше торкнулася ринків, що розвиваються, перш за все їх азіатський сегмент. Втеча капіталу з ринків, що розвиваються, набула масового характеру. Проте низька прибутковість цінних паперів на більшості розвинених ринків все ж таки вимушує інвесторів вкладати засоби в самі ризиковані інструменти ринків, що розвиваються. Для багатьох інвесторів ринки, що розвиваються, стали єдиним джерелом доходів, що перевищує середній рівень.

Ринок боргових зобов'язань країн з економікою, що розвивається, продовжує залишатися найпривабливішим у високодоходній категорії ринків цінних паперів.

Інвестори проводять чіткі розмежування між країнами. У зв'язку із зростанням світових цін на нафту більше за інших стали цінуватися боргові зобов'язання країн — експортерів нафти.

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 12. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
Переглядів: 481

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Важелі впливу на процеси розвитку ринку капіталу. | Тенденції розвитку ринків європаперів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.