Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стилі педагогічної діяльності.

Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток.

 

Як визначав С.Л. Рубінштейн: «Процес розвитку здібностей людини є процес розвитку людини».

Здібності - це стійкі властивості людини, що виявляються у діяльності та являють собою необхідну умову її успіху.

Здібності визначають результативний бік діяльності людини.

Здібною ми називаємо людину, яка легко освоює діяльність, швидко оволодіває необхідними для неї знаннями, вміннями та навичками.

Педагогічні здібності –це здібності, які допомагають вчителю ефективно, успішно виконувати свою роботу.

 

Виділяють такі педагогічні здібності.

1. Загальні педагогічні здібності:

1) дидактичні це здібності, які становлять основу уміння подати матеріал доступно, чітко, ясно, цікаво, здійснювати керівництво пізнавальною діяльністю учнів;

2) академічні здібності до оволодіння інформацією, певним навчальним предметом, який викладає вчитель (педагогіка, математика, література, біологія, фізична культура, інформатика тощо);

3) організаторські це вміння організувати діяльність учнів, учнівський клас, навчальний процес, свою власну діяльність;

4) комунікативні здібності, які дають можливість установити правильні взаємовідносини з учнями, батьками, колегами;

5) перцептивні здібності, які лежать в основі уміння проникнути у внутрішній світ дитини; психологічна спостережливість;

6) сугестивні здібності здатність учителя до безпосереднього емоційно-вольового впливу на учнів;

7) мовні здібності це здібності чітко висловлювати свої думки й почуття за допомогою різних засобів спілкування;

8) авторитарні здібності здібність безпосереднього емоційного впливу на учнів і вміння на цій основі завойовувати у них авторитет. Авторитарні здібності залежать від цілого комплексу особистісних якостей педагога, а саме його вольових якостей (рішучість, витримка, наполегливість, вимогливість), а вже потім – від почуття відповідальності за навчання і виховання дітей, від впевненості педагога в тому, що він правий, від вміння передавати цю впевненість своїм вихованцям.

2. Спеціальні педагогічні здібності –цездібності до певних видів діяльності, наприклад, музичні, артистичні тощо.

 

Педагогічна діяльність вчителя, як і будь-яка інша діяльність, характеризується певним стилем. В широкому розумінні стиль діяльності це стала система способів, прийомів, яка проявляється в різних умовах її здійснення. Вона обумовлюється специфікою самої діяльності, індивідуально-психологічними особливостями її суб'єкта.

 

Як підкреслює В.С. Мерлін, стиль діяльності це «індивідуальне своєрідне поєднання прийомів та способів, які забезпечують найкраще виконання діяльності».

 

Стилі педагогічної діяльності поділяються на три загальних: авторитарний, демократичний та стиль потурання, що одночасно мають власне «педагогічний зміст».

Так, А.К. Маркова визначає їх таким чином.

Авторитарний стиль.Учень розглядається як об'єкт педагогічного впливу, а не рівноправний партнер. Вчитель особисто вирішує, приймає рішення, встановлює жорсткий контроль за виконанням своїх вимог, використовує свої права без врахування ситуації та думок учнів, не пояснює свої дії учням. Внаслідок чого учні втрачають активність чи здійснюють її тільки під керівництвом вчителя, характеризуються низькою самооцінкою та агресивністю. При авторитарному стилі сили учнів спрямовані на психологічний самозахист, а не на засвоєння знань та особистісний розвиток.

Головними методами впливу такого вчителя є наказ та повчання. Для вчителя характерна низька задоволеність професією та професійна нестійкість. Вчителі з цим стилем керівництва головну увагу звертають на методичну культуру, в педагогічному колективі займають позицію лідера.

Демократичний стиль. Учень розглядається як рівноправний партнер по спілкуванню, колега у спільному пошуку знань. Вчитель приймає рішення разом з учнями, враховує їх думку, підтримує самостійність суджень, враховує не тільки успішність, але і особистісні якості учнів. Методами впливу є спонукання до дій, порада, прохання. У вчителів з демократичним стилем керівництва школярі частіше відчувають стан спокійного задоволення, високої самооцінки. Вчителі цього стилю більше уваги звертають на свої психологічні уміння, для них характерна велика професійна стійкість, задоволення своєю професією.

Ліберальний стиль.Вчитель відходить від прийняття рішення, передає ініціативу учням, колегам. Організацію та контроль діяльності учнів здійснює без системи, проявляє нерішучість, коливання. В класі нестійкий мікроклімат, замасковані конфлікти.

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 4. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз процесу і продуктів діяльності.
 8. Архітектура в стилі рококо
 9. Архітектура в стилі рококо
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Банки як суб’єкти підприємницької діяльності.
 12. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Професійно значущі якості, уміння особистості педагога. | Психологічний аналіз педагогічного спілкування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.